Kompetence Interviewspørgsmål

1. Har du nogensinde oplevet at blive bedømt anderledes, når folk møder dig for første gang end, når de kender dig bedre? Kan du give et eksempel? Hvad var forskellen mellem deres førstehåndsindtryk og det indtryk, de senere fik? Hvad forandrede sig i den mellemliggende periode?
2. Kan du give et eksempel på, hvordan du starter en salgssamtale? Har du nogensinde gjort det anderledes? Kan du give et eksempel?
3. Har nogen nogensinde fortalt dig, hvilket førstehåndsindtryk du giver? Hvad gjorde du med denne information?
4. Giv et eksempel på en præsentation, du gav, som ikke gik, som ønsket? Hvad skete der præcis og hvad var publikummets reaktion? Hvad var resultatet?
5. Hvad synes du er svært ved at præsentere?
1. Kan du give et eksempel på, hvor vigtig indtjening er for dig?
2. Har du planlagt din personlige karriere? Hvor godt passer din nuværende stilling i dine planer?
3. Hvornår er du tilfreds med dit arbejde? Hvilke krav stiller du til det?
4. Hvordan har du formet din karriere indtil nu? Hvorfor ville du have din nuværende stilling, og hvordan fik du den?
5. Hvorfor vil(le) du have den(ne) stilling? Hvad gjorde du for at få den?
1. Kan du give et eksempel på et væsentligt problem inden for din afdeling eller virksomhed hvor du oprindeligt ikke var involveret i men tog alligevel initiativet til at sikre at problemet ville blive løst? Hvad gjorde du? Hvem involverede du i det? Hvad var løsningen på problemet?
2. Var du dig bevidst at du afveg fra en vigtig aftale eller regel? Hvad foregik? Hvordan kommunikerede du det til interessenterne? Hvad var grunden for dit valg? Hvad var resultatet?
3. Giv et eksempel på en fejl lavet af en anden som du tog ansvaret for over for en tredje part? Hvorfor? Hvad gjorde du bagefter i forhold til personen som havde lavet fejlen? Hvad var resultatet?
1. Hvornår er du tilfreds med dit arbejde? Hvilke krav stiller du til dit arbejde?
2. Hvilken type arbejde plejer du at udsætte? Hvad finder du svært ved denne type arbejde? Hvordan håndterer du det i praksis?
3. Hvad gør du hvis du mærker dine kollegaers manglende præstation?
4. Hvilke ekstraopgaver, som ikke hørte til din opgavebeskrivelse, udførte du i din sidste stilling?
5. Beskriv en nyere situation, hvor din arbejdsindsats ikke var tilfredsstillende. Hvordan oplevede du det? Hvad skete der?
1. Har du nogensinde forspildt en mulighed, fordi du brugte for lang tid på at beslutte dig? Kan du give et eksempel?
2. Hvad var den hårdeste beslutning du skulle træffe i de sidste par uger? Hvorfor var netop denne beslutning svær at tage? Hvor lang tid tog det dig at træffe beslutningen?
3. Hvilke slags beslutninger tager du normalt hurtigt og hvilke tage længere tid at træffe? Kan du give et eksempel?
4. Hvilke beslutninger tager normalt længere tid at træffe? Kan du give et eksempel?
5. Har du nogensinde taget en upopulær beslutning? Kan du give et eksempel?
1. Hvad gør du for dine medarbejderes personlige udvikling?
2. Hvordan afholder du en udviklingssamtale med en medarbejder som mangler motivation? Kan du give et eksempel?
3. Kan du give et eksempel på en medarbejder, som du synes, var svær at coache?
4. Kan du give et eksempel på en situation, hvor du fordybede dig i en kollegas eller medarbejders personlige omstændigheder?
5. Hvor meget tid bruger du i gennemsnit på dine medarbejderes personlige udvikling? Giv eksempler på nyere vellykkede personlige udviklingsprojekter.
1. Hvem udfører dit arbejde, når du ikke er der? Er der nogensinde opstået problemer i den forbindelse?
2. Hvilke ansvarsområder vil du helst ikke overlade til dine kollegaer eller medarbejdere? Kan du give et eksempel på et ansvarsområde du helst ikke vil delegere?
3. Hvilke problemer opstod, sidste gang du delegerede en opgave? Hvad var den store fejltagelse?
4. Er det nogensinde sket, at du pludselig ikke kunne udføre dit arbejde? Hvem overtog dit arbejde og hvordan gik det? Hvordan løser du den slags problemer?
1. Har du nogensinde været i en situation, hvor du vidste, at din personlige vision ikke stemte overens med virksomhedens vision? Hvad gjorde du? Hvad var det endelige resultat?
2. Alle kender situationer, hvor procedurer kommer i vejen. Kan du give et eksempel på en lignende situation? Hvad gjorde du for at opnå dit mål?
3. Kan du give et eksempel på en nyere situation, hvor din opgave ikke var tydelig? Hvad gjorde du?
4. Har du nogensinde oplevet, at din mening afveg fra din leders? Hvordan håndterede du det? Hvad var det endelige resultat?
1. På hvilket tidspunkt i løbet af dagen er du mest aktiv? Hvornår er du mindst aktiv og produktiv?
2. Hvor meget har du arbejdet over inden for de sidste måneder?
3. Har du tid til foreninger, hobbyer eller studier ved siden af dit arbejde? Hvor meget tid har du brugt på det i den sidste måned?
4. Hvordan har du tilbragt din fritid i denne uge?
5. Hvor meget søvn har du normalt brug for? Kan du huske en situation, hvor du skulle være aktiv efter lidt søvn?
1. Har der inden for de sidste måneder været omstændigheder, hvor det var sværere for dig at opnå dine mål? Giv nogle eksempler på, hvordan disse eksterne omstændigheder påvirkede dig negativt.
2. Har du nogensinde været under pres for at ændre din vision eller plan? Hvad gjorde du?
3. Beskriv en situation, hvor en anden person ikke gjorde, hvad du ville. Hvordan fik du personen til at gøre det, som var vigtigt for dig?
4. Har du nemt til at tilpasse forandringer? Giv nogle seneste eksempler på, hvordan du klarede forandringer.
5. Har du for nyligt haft en samtale hvor du ikke opnåede dine mål? Hvad gjorde du?
1. Hvordan kontrollerer du dit eller andres arbejde for fejl? Hvornår gjorde du det sidst? Hvordan gjorde du det? Hvilke fejl fandt du?
2. Kan du give et eksempel på en situation, hvor du skulle bearbejde en stor mængde data? Hvordan gjorde du det? Hvilke fejl fandt du bagefter?
3. Har du nogensinde udført en opgave, hvor det var vigtigt at arbejde omhyggeligt og fejlfrit? Giv et eksempel.
4. Hvad gør du i dit arbejde for at forhindre fejl?
5. Er du kritisk med hensyn til dit arbejde? Hvordan ses det?
1. Beskriv en situation, hvor dine forhandlinger endte anderledes end forventet. Hvad skete der? Hvad var resultatet?
2. Beskriv en situation, hvor forhandlingerne forløb præcist, som ønsket. Hvad skete der? Hvad gjorde du? Hvorfor forløb forhandlingerne, som ønsket?
3. Giv et eksempel på en situation, hvor du vurderede den anden parts motiver, ønsker og følelser forkert.
4. Kan du give et eksempel på forhandlinger, hvor du følte dig presset? Hvilke konsekvenser havde det for det forhandlingsresultatet?
5. Giv et eksempel på en risiko, som du tog under forhandlinger, der endte negativt.
1. Er du en iværksættende person? Kan du give et eksempel, som viser dette?
2. Har du nogensinde været din egen chef? Hvad slags virksomhed eller aktivitet havde du? Hvad slags resultater opnåede du?
3. Har du nogensinde været nødt til at finde på noget for at skaffe finansiering?
4. Hvad gjorde du for at forbedre resultaterne i din sidste stilling?
5. Har du som leder nogensinde været i en situation, hvor resultaterne ikke blev opnået? Hvad gjorde du?
1. Hvilke sidste års forandringer inden for dit område har haft en stærk påvirkning på dit arbejde?
2. Hvad synes du er den vigtigste gren inden for dit fagområde? Hvorfor? Kan du give et eksempel? Hvad gør du for at holde din viden om dit fagområde aktiv og opdateret? Hvad var det sidste du lærte?
3. Hvad har du gjort på det seneste for at forbedre dit arbejde?
1. På hvilke måder har du udviklet dig det seneste år? Hvordan ses det?
2. Kan du give et eksempel på en situation, hvor du lærte af dine fejl?
3. Har du nogensinde taget et ekstra kursus? Hvad lærte du? Kan du give et konkret eksempel på måden, du har anvendt det lærte i praksis?
4. Kan du give et eksempel på viden, du har fået et andet sted og anvender i dit nuværende arbejde?
5. Inden for hvilke områder ønsker du at udvikle dig? Hvordan vil du gøre det?
1. Har det nogensinde været at din analyse af et problem viste sig at være meget anderledes end du forventede? Giv et eksempel. Hvad var det du ikke vurderede godt nok? Hvordan ville du ikke lade det ske igen?
2. Hvornår havde du svært ved at forstå et bestemt problem? Hvorfor var det svært? Hvordan fandt du ud af det til sidst?
3. Hvilke trin tager du når du vil gøre en korrekt analyse af et problem? Beskriv processen ved at bruge det seneste problem som eksempel.
1. Hvad har været den mest originale ide i dit arbejde? Hvad gjorde du for vellykket at implementere denne ide?
2. Hvilke af dine præstationer er du mest stolt af?
3. Hvilke positive forandringer i dit arbejde har især været din egen ide?
4. Hvad irriterer dig i øjeblikket i dit arbejde? Hvad vil du gøre for at løse det?
5. Er du inden for den sidste måned kommet med forslag til din overordnede? Hvordan gik det?
1. Hvilke innovative ideer er du selv kommet med i din arbejdsgang inden for det sidste år?
2. Hvordan sørger du for at dit arbejde adskiller sig fra andres? Kan du give et af de seneste eksempler?
3. Har du nogensinde udviklet nye ydelser eller produkter? Hvor stor succes var det at overføre dem til markedet?
4. Hvad betragter du, som dit/din mest innovative produkt eller service indtil nu?
5. Synes du selv, at du er en kreativ tænker? Hvordan ses det?
1. Har du nogensinde været presset fordi du skulle agere imod dine følelser? Hvad gjorde du? Hvordan håndterede du det bagefter?
2. Har du nogensinde haft følelsen af at have løbet en anden over ende?
3. Kan du give et eksempel på en nyere situation, hvor din integritet resulterede i et personligt problem? Hvad var situationen præcis? Hvad var dine overvejelser, og hvordan handlede du til sidst?
4. Kan du give et eksempel på en situation, hvor du var fristet til at handle imod din integritet? Hvad gjorde du og hvorfor? Hvordan udviklede det sig?
5. Er det sket for dig for nylig, at du ikke kunne overholde dine aftaler? Kan du nævne grunden for det? Hvad gjorde du for at udrede denne situation?
1. Kunder har både tydelige og skjulte behov og ønsker. Det er ofte svært at hente disse skjulte behov og ønsker frem i lyset. Beskriv den sidste samtale du havde med en kunde hvor du måtte udforske kundens behov. Hvordan gik det? Hvad fandt du ud af?
2. Beskriv en af de seneste situationer hvor det lykkedes dig at overbevise andre om dit standpunkt trods deres modstand. Hvad var de modstridende standpunkter og interesser, og hvordan håndterede du det?
3. Hvornår var sidste gang du måtte overbevise nogen? Hvad var det præcis du gjorde?
4. Kan du give et eksempel på forhandlinger, hvor du vurderede den anden parts motiver, ønsker og følelser forkert? Hvad synes du er kendetegn for en god sælger? Hvad får dig til at tænke sådan? Hvilke af disse egenskaber har du?
1. Hvis der sker noget, du ikke synes om, hvordan reagerer du så? Hvordan reagerer dine omgivelser på det? Giv et af de seneste eksempler.
2. Hvordan er din reaktion, når nogen fornærmer dig eller din familie?
3. Hvordan håndterede du førhen mennesker, som aktivt modarbejdede dig? Giv et eksempel. Hvad gjorde du præcis for at få ret?
4. Hvilke adfærdsmønstre passer bedst til dig? Hvilke mønstre synes du er besværlige, og hvor ligger grænsen for hvor meget du kan håndtere?
5. Hvad er din reaktion når nogen... Ved at agere imod dine værdier og principper? Kan du give et af de seneste eksempler?
1. Hvilke kreative ideer er du kommet med inden for den sidste tid? Lod disse ideer til at være effektive og holdbare i praksis? Hvorfor eller hvorfor ikke?
2. Hvilken kreativ præstation inden for den sidste tid er du mest stolt af? Hvorfor er du stolt af netop denne præstation?
3. Synes du selv, at du er en kreativ person? Hvordan kommer kreativiteten til udtryk? Giv et antal nylige eksempler.
4. Hvordan sørger du for, at du udskiller dig fra andre? Giv et antal nyere eksempler.
5. Har du udtænkt en løsning for en kunde, som ingen anden var kommet med endnu? Giv et nyere eksempel.
1. Hvad kan du fortælle om en besværlig kunde, som du har haft på det seneste? Hvorfor var kunden besværlig? Hvad gjorde du for at stille kunden tilfreds?
2. Nogle kunder stiller urimelige krav. Hvornår skete det sidst for dig? Hvorfor synes du kundens krave var urimelige? Hvad gjorde du til sidst?
3. Hvilke egenskaber er vigtige for at kunne håndtere kunder godt? I hvilken grad opfylder du disse krav? I hvilken grad kan du udvikle dig selv i denne forbindelse?
4. Kan du beskrive en situation, hvor du ikke håndterede en kunde effektivt?
5. Hvornår var sidste gang at din overordnede kritiserede dig med hensyn til din håndtering af kunderne? Hvorfor fik du denne kritik? Hvad var din reaktion på det?
1. På hvilke måder giver du dine medarbejdere målsætninger og vejledninger?
2. Beskriv hvordan du udvælger, udvikler og vurderer dine medarbejdere.
3. Beskriv en situation, hvor du henvendte dig til en medarbejder og gjorde ham opmærksom på hans dårlige præstation.
4. Beskriv en situation, hvor du motiverede en dårlig præsterende medarbejder med en positiv tilgang.
5. Påtager du dig ofte en lederrolle? Kan du give eksempler?
1. Har du nogensinde taget en beslutning i uoverensstemmelse med dine medarbejderes interesse? Kan du give et eksempel på, hvad der skete og de efterfølgende konsekvenser?
2. Har du nogensinde taget en beslutning, der var i virksomhedens interesse, men som du ikke stod bag? Kan du beskrive hvad der skete og hvad var resultaterne?
3. Har der inden for den senere tid været nye retningslinier i virksomheden, som du ikke var enig med? Hvad gjorde du? Hvad var resultatet?
4. Hvilke værdier, normer eller etiske regler i din virksomhed er/var svære for dig at acceptere? Hvordan håndterede du det?
5. Beskriv en nyere situation, hvor din arbejdsindsats ikke var tilfredsstillende. Hvordan oplevede du det? Hvad skete der?
1. Kan du give et eksempel på en situation, hvor du lyttede godt til en anden? Hvordan kunne man se det?
2. Kan du give et eksempel på en situation, hvor du, fordi du lyttede godt, indhentede information, som andre måske ville have overhørt?
3. Kan du give et eksempel på en situation, hvor du, fordi du lyttede godt, indhentede mere information end andre?
4. Kan du give et eksempel på en samtale hvor du ikke fik information du ville?
1. Har du nogensinde været påvirket af andre, når du skulle træffe en vigtig beslutning?
2. Kan du give et eksempel på en situation, hvor du ignorerede en andens råd? Hvorfor gjorde du det? Viste det sig at være klogt?
3. Har du nogensinde fortrudt, at du ikke fulgte en andens råd? Hvilke negative konsekvenser havde det for dig?
4. Har du nogensinde fortrudt, at dufulgte en andens råd? Hvad er den præcise grund hertil?
5. Kan du give to eksempler på vellykkede beslutninger, du har truffet i læbet af året? Hvilke alternativer overvejede du? Hvorfor var beslutningerne vellykkede?Hvor meget tænkte du på de mulige konsekvenser under beslutningsprocessen?
1. Kan du give et eksempel på en 'risikabel' beslutning, som endte positivt?
2. Kan du give et eksempel på en 'risikabel' beslutning, som endte negativt?
3. Kan du godt lide at gamble? Hvis ja, giv et eksempel på en gambling, som endte positivt.
4. Hvad er den største risiko du nogensinde har taget i dit liv? Hvordan endte det?
1. Har du nogensinde fået kommentarer fra andre om den måde, du udtrykker dig på? Kan du give et eksempel?
2. Har du nogensinde oplevet, at en medarbejder ikke forstod opgaven, som du har givet ham/ hende mundtligt? Hvordan kunne man se, at medarbejderen ikke havde forstået opgaven? Hvad gjorde du?
3. Har du nogensinde holdt taler eller foredrag? Kan du komme med et af de seneste eksempler?
4. Hvor god er du som taler? Kan du give et eksempel?
5. Beskriv en situation, hvor mundtlig kommunikation var meget vigtig for dig. Hvad var din rolle? Hvordan klarede du det?
1. Hvordan bruger du LinkedIn, og hvilke nye aktive kontakter, har du fået på denne måde?
2. Er du en social person? Kan du give eksempler, som viser, at du er socialt indstillet?
3. Hvornår var sidste gang du skabte kontakt til mennesker, du ikke kendte? Hvilken relation har du nu til disse mennesker?
4. Har du mødt nye mennesker i den sidste tid? Hvad har du selv gjort for at møde disse mennesker?
5. Hvordan holder du dit netværk aktivt og aktuelt?
1. Hvordan informerer dine medarbejdere dig om fremgangen i deres arbejde?
2. Hvordan ved du præcis, hvad dine medarbejdere laver? Hvordan evaluerer du kvaliteten af deres arbejde? Kan du give nogen konkrete eksempler? Kan du give eksempler på den slags arbejde du tjekker?
3. Kan du give eksempler på den slags arbejde udført af dine medarbejdere, som du ikke tjekker?
4. Hvilke deadlines skulle du møde i den sidste tid? Hvordan sørgede du for, at det lykkedes?
1. Hvordan tjekker du dit (og andres) arbejde for fejl? Hvornår gjorde du det sidst? Hvordan gjorde du det?
2. Kan du give et eksempel på en arbejdssituation, hvor du skulle bearbejde en stor mængde data? Hvordan gjorde du det?
3. Har du nogensinde udført en opgave, hvor præcision var vigtig?
4. Hvad gør du i din stilling for at undgå at lave fejl?
5. Hvornår var sidste gang du afleverede en opgave, som indeholdt fejl?
1. Hvordan har du inden for de sidste måneder holdt dig informeret om, hvad der foregår i din virksomhed eller afdeling?
2. Hvilke modstridende interesser ser du i din virksomhed?
3. Hvilke problemer måtte din afdeling løse førhen? Hvordan håndterede du disse problemer? Hvad vil du gøre anderledes næste gang?
4. Hvad er de vigtigste normer og værdier i din virksomhed, og hvordan håndterer du dem i praksis?
5. Hvilke afdelinger beskæftiger du dig mest med? Hvornår?
1. Hvilke egenskaber skal en god sælger have ifølge dig? Hvorfor synes du det? Hvilke af disse egenskaber har du?
2. Er du nogensinde kommet med et godt forslag, som ikke blev accepteret af din leder? Hvorfor blev forslaget ikke accepteret? Hvad vil du gøre anderledes en anden gang?
3. Er du nogensinde kommet med et forslag, som blev accepteret af din leder? Hvad gjorde du rigtigt nu? Vil du gøre det anderledes en anden gang?
4. Kan du give et eksempel på en svær salgssamtale, du for nylig har haft? Hvad var situationen, og hvad gjorde du?
5. Hvornår var det sidste gang, du skulle overbevise en anden? Hvad gjorde du præcis?
1. Hvordan har du forberedt dig på dette interview?
2. Kan du beskrive en almindelig arbejdsdag eller arbejdsuge? Hvor meget er dine aktiviteter planlagte?
3. Hvilke målsætninger havde du i det sidste år? Har du opnået dem? Hvis ja, hvordan? Hvis nej, hvorfor ikke?
4. Er det nogensinde hændt dig, at din planlægning skulle justeres pga. uforudsete begivenheder? Kan du give et eksempel? Hvad gjorde du?
5. Er det nogensinde sket for dig, at du skulle ændre et tidsskema pga. uforudsete omstændigheder? Kan du give et eksempel?
1. Kan du give et eksempel på en situation, hvor din politiske holdning var en fordel for dig?
2. Kan du give et eksempel på en situation, hvor din politiske holdning var en ulempe?
3. Kan du give et eksempel på en situation, hvor din politiske neutralitet var en fordel for dig?
4. Kan du give et eksempel på en situation, hvor din politiske neutralitet var en ulempe?
1. Hvornår var sidste gang du uforventet stod over for et problem? Hvad var problemet præcis? Hvad var årsagen til problemet? Hvad gjorde du for at løse problemet?
2. Hvilke trin gennemgår du, når du udfører en korrekt problemanalyse? Kan du beskrive det ved at bruge et af de seneste problemer du stod over for?
3. Har du nogensinde oplevet at din problemanalyse viste sig at vær helt anderledes end du forventede? Kan du give et eksempel på det? Hvad gjorde du forkert? Hvordan kan det undgås næste gang?
4. Hvad er specifikt komplicerede problemer for dig? Kan du give et eksempel?
5. Nogle gange kan man ikke helt vurdere, hvordan tingene vil udvikle sig. Kan du give et eksempel da det skete for dig?
1. Kan du beskrive en præsentation, du for nylig har givet? hvad synes du selv gik godt, og hvad kunne være gået bedre?
2. Giv et eksempel på en præsentation, hvor du fik kritiske spørgsmål fra publikum. Hvordan håndterede du det? Hvad var det endelige resultat? Hvad vil du gøre anderledes næste gang?
3. Har du nogensinde givet en præsentation, som mislykkedes? Hvordan fandt du ud af, at præsentationen mislykkedes? Hvad gjorde du under præsentationen for at forbedre den?
4. Hvad synes du er svært ved at præsentere?
5. Hvilken præsentation anser du som din bedste og hvorfor?
1. Hvordan opstiller du mål og prioriteter i dit nuværende arbejde? Kan du give konkrete eksempler?
2. Hvordan sørger du for, at du overholder deadlines på dit arbejde? Er det nogensinde sket, at du ikke nåede en vigtig deadline? Kan du give et eksempel? Hvad vil du gøre anderledes næste gang?
3. Hvad gør du, hvis du muligvis ikke kan gøre dit arbejde færdigt til tiden?
4. Giv et eksempel på en situation, hvor du imod din vilje ikke nåede en deadline? Hvorfor nåede du ikke denne deadline? Hvad gjorde du for at formindske skaden? Hvad lærte du af det?
1. Har du nogensinde været en del af et team, som pga. dårligt samarbejde ikke opnåede sine mål? Hvad var din rolle?
2. Hvad synes du om måden, som der i øjeblikket samarbejdes på i din afdeling? Hvordan bidrager du selv til dette? Hvilke specifikke problemer har der været?
3. Hvordan har du førhen håndteret 'modstandere' i din virksomhed, med andre ord: mennesker, som ikke er enige med dig? Kan du give et eksempel?
4. Hvad har du selv gjort på det seneste for at forbedre samarbejdet i dit team?
1. Hvad slags adfærd har du svært ved at håndtere? Hvorfor? Hvad er det præcis du synes er svært? Hvordan klarer du det?
2. Kan du give et eksempel på, hvordan du starter en salgssamtale? Har du nogensinde gjort det anderledes? Kan du give et eksempel?
3. Kan du besikrive en af de seneste situationer hvor det var vigtigt for dig at skabe et positivt indtryk? Hvad var det præcis for en situation? Hvad var dit mål? Hvad var det rpæcis der skete? Hvad var resultatet?
4. Hvornår var sidste gang, du skulle overbevise en kunde om dine kvaliteter? Hvad var resultatet?
5. Kan du give et eksempel på en besværlig salgssamtale du har haft på det seneste? Hvad var det præcis for en situation? Hvad var dit mål? Hvad var det præcis der skete? Hvad var resultatet?
1. Hvor vil du gerne være om tre år? Hvad vil du selv gøre for at opnå det?
2. Er du motiveret nok til at opnå dine mål? Hvordan kan man se det? Kan du give nogen konkrete eksempler?
3. Hvad har du gjort for at udvikle dig selv til, hvor du befinder dig nu?
4. Er du kritisk med hensyn til dine egne præstationer? Kan du give nogen eksempler, som viser dette?
1. Kan du give et eksempel på en nyere situation, hvor du havde en samtale med en medarbejder, som havde et problem? Hvem tog initiativ til samtalen? Hvad gjorde du for at hjælpe med at løse problemet?
2. Hvornår var sidste gang du håndterede en følsom kollega? Hvad gjorde du? Vil du gøre noget anderledes næste gang?
3. Giv et eksempel på en af de seneste situation, hvor en person reagerede på et problem helt anderledes, end du ville gøre det. Hvad gjorde du?
4. Hvornår giver du komplimenter til medarbejdere eller kolleger?
5. Er det nogensinde sket for dig, at en kollega bad dig om noget, du ikke kunne opfylde, hvilket skuffede din kollega?
1. Hvad er den sværeste tekst, du nogensinde har skrevet? Hvorfor var netop den tekst så svær?
2. Hvilke aspekter af det danske sprog, synes du er svære? Kan du give et eksempel?
3. Hvilke konkrete skriveerfaringer har du? Hvilke tekster har du skrevet og til hvilket publikum?
4. Kan du formulere den følgende sætning korrekt: 'Paul McCartney er en kunstner født i 1942, som han har vundet flere priser med'.
1. Hvad laver du i din fritid?
2. Er du en social person? Kan du give eksempler, som viser, at du er socialt indstillet?
3. Hvordan har du sidst skabt kontakt til mennesker, du ikke kender?
4. Har du for nylig været til en sammenkomst (f.eks. en reception)? Hvordan tilbragte du din tid?
5. Har du nogensinde været i en situation, hvor det var svært at holde samtalen i gang?
1. Hvilke tidsskrifter eller aviser har du læst den sidste tid? Hvilken direkte indflydelse har begivenheder fra nyhederne på dine omgivelser?
2. Hvordan har du inden for det sidste år holdt dig informeret om udviklingen inden for dit fagområde?
3. Hvilke sociale forandringer har påvirket dit arbejde?
4. Hvilke sociale forandringer kan have indflydelse på dit arbejde i den kommende tid?
5. Hvad er relationen mellem den økonomiske, sociale samt politiske udvikling og dit daglige arbejde? Kan du give et eksempel?
1. Hvad er stressende for dig? Kan du give et eksempel på en sådan situation? Hvad sker der så med dig?
2. Kan du beskrive en af de seneste situationer, hvor du følte dig utålmodig eller frustreret med en kunde?
3. Hvad har på det seneste været din største skuffelse? Hvordan håndterede du det?
4. Har du nogensinde haft at gøre med en person, som var meget emotionel (aggressiv, vred, utålmodig)? Hvordan reagerede du?
5. Kan du beskrive en af de seneste situationer, hvor du var under pres?
1. Kan du fortælle, hvordan du behandler din bedste medarbejder?
2. Kan du fortælle, hvordan du behandler din svageste medarbejder?
3. Hvad gør du for at motivere dine medarbejdere?
4. Giv et eksempel på en nyere situation, hvor du gjorde en medarbejder opmærksom på utilfredsstillende resultater.
5. Er det nogensinde sket, at du skulle behandle en umotiveret medarbejder? Hvad gjorde du for at motivere personen?
1. Har din virksomhed nogensinde ændret sig på en måde, du ikke var enig i? Hvornår og hvorforgav du efter for forandringer?
2. Virksomhedens politik kan nogle gange ændre sig. Har du nogensinde oplevet en sådan ændring og hvad var din reaktion på det?
3. Hvis du nogensinde har skiftet job, hvilke problemer oplevede du da? Beskriv din personlige forandringsproces.
4. Virksomheder plejer at udvikle sig. Kan du beskrive hvordan din stilling har forandret sig? Hvordan klarede du det?
5. Kan du beskrive en senere situation, hvor du måtte tilpasse din planlægning eller dine prioriteter? Hvad var omstændighederne, og hvad gjorde du præcis? Hvad forandrede du, og hvordan gennemførte du det? Hvad synes du især var svært at slippe?
1. Beskriv en meningsforskel mellem dig og én du kender. Hvilke argumenter har indflydelse på dig? Hvilke argumenter har mindre indflydelse?
2. Har du nogensinde overtrådt regler eller procedurer med vilje for at opnå dit mål? Hvornår var det, og hvad gjorde du præcis?
3. Kan du give et eksempel på en situation, hvor du fortsatte med dine planer, selvom dine omgivelser egentlig var imod? Hvad skete der til sidst?
4. Har du nogensinde holdt fast på en idé eller et projekt selv om de andre var imod det? Hvornår var det, og hvad gjorde du præcis?
1. Har du fået en ny medarbejder i dit team i de sidste måneder? Hvordan hjalp du medarbejderen med at lære op? Hvad synes du selv gik godt? Hvad kunne have været bedre?
2. Hvordan behandler du medarbejdere, som leverer virkeligt godt arbejde? Hvordan ses det?
3. Hvor meget tid bruger du på dine medarbejderes udvikling? Hvordan giver du denne udvikling form?
4. Har du nogensinde tilrettelagt en personlig udviklingsplan for en medarbejder? Hvad gjorde du præcis? Hvad var resultaterne? Vil du gøre det på samme måde næste gang?
5. Har du nogensinde haft en medarbejder, som ikke havde de rigtige kompetencer? Hvordan fandt du ud af det? Hvad gjorde du?
1. Kan du nævne problemer som du oplevede for at komme til hvor du er?
2. Hvad er den største skuffelse, du nogensinde har været udsat for i dit arbejde? Hvordan håndterede du det?
3. Har du nogensinde været udsat for, at du havde en god idé, som ingen var interesseret i? Hvad gjorde du for at få den implementeret uanset hvad?
4. Har du nogensinde oplevet en stor skuffelse i dit arbejde, som du havde svært ved at acceptere? Hvad var det præcis der var svært? Hvordan løste du problemet?
5. Kan du give et eksempel på en situation, hvor du følte, at du ikke holdt ud længe nok?
1. Hvad mener du om fremtiden i dit fag? Hvad er de konkrete konsekvenser for din virksomhed? Hvilke veje og muligheder ser du for dig selv?
2. Hvad opfatter du som forudsigelighed? Hvilke kriteria er vigtige for dig?
3. På hvilken måde tager du afstand fra den daglige praksis for at bestemme retningen for fremtiden?
4. Hvilke udviklinger truer din virksomhed i den kommende tid?
5. Hvilke udviklinger vil åbne nye muligheder for din virksomhed i den kommende tid?
Copyright © TMA Method 1999-2021
TMA TMA