Adfærd: At gøre et godt førstehåndsindtryk og bevare det i lang/længere tid.
håndterer reglerne for takt og tone
viser respekt for andre
ser velsoigneret ud
klæder sig passende og på linie med sin stilling
giver et godt førstehåndsindtryk og bibeholder det
opfører sig korrekt og følger de gældende omgangsnormer
har kendskab til tingene og kan give fagkyndige svar
håndterer den korrekte tiltaleform, som passer til virksomhedens kultur
giver svar på en professionel måde
repræsenterer bevidst virksomheden i sit valg af beklædning
er konsekvent i sit valg af omgangsform, ændrer ikke pludselig form (fra formel til venlig, fra afstandstagende til fortrolig)
opbygger en personlig relation til kunder og medarbejdere ved at vise andre interesse
udstråler selvtillid og kompetence i sin reaktion på spørgsmål
har kendskab til sit felt og gør sig ikke klog på områder, han ikke kender til
tilpasser sin beklædning og stil til sin position
gør sig ikke klog på ukendt terræn
kender til takt og tone og handler efter det
bevæger sig med lethed i forskellige cirkler og miljøer
tilpasser sig hurtigt normer, værdier og omgangstone i ukendte omgivelser
kan vurdere hvilken adfærd, som er passende eller upassende og bidrager til at styrke sin egen optræden
tilpasser sprogbrug og adfærd til sin egen rolle og andres roller
anvender ikke-verbal adfærd for at styrke sin udstråling
Adfærd kan være nem at udvikle hvis kandidaten har mere end den gennemsnitlige score (7,8,9) i Tilpasning og Anseelsesbehov.
Har du nogensinde oplevet at blive bedømt anderledes, når folk møder dig for første gang end, når de kender dig bedre? Kan du give et eksempel? Hvad var forskellen mellem deres førstehåndsindtryk og det indtryk, de senere fik? Hvad forandrede sig i den mellemliggende periode?
Kan du give et eksempel på, hvordan du starter en salgssamtale? Har du nogensinde gjort det anderledes? Kan du give et eksempel?
Har nogen nogensinde fortalt dig, hvilket førstehåndsindtryk du giver? Hvad gjorde du med denne information?
Giv et eksempel på en præsentation, du gav, som ikke gik, som ønsket? Hvad skete der præcis og hvad var publikummets reaktion? Hvad var resultatet?
Hvad synes du er svært ved at præsentere?
Betragt nogen som er god til at presentere sig selv. Betragt personens adfærd og attitude. Hvad kan du lære af ham?
Vær opmærksom på din egen attitude, stemme og dit kropssprog.
Vær opmærksom på hvilke signaler folk sender dig så du kan tilpasse din præstation.
Tilpas dit udssende til en situation eller virksomhed.
Forbered samtaler på forhånd så du ved hvad du skal sige.
Sørg for, at din kandidat beder andre om 360° feedback om måden han fremstårpå i en gruppe. Hvad gør han konkret, og hvilke konsekvenser har dette? Hvadgår godt, og hvad kan være anderledes? Er der punkter, som kan forbedres? Talmed ham om rapporten.
Sørg for, at din kandidat ikke undgår, men netop opsøger situationer, hvor hanmøder nye mennesker. Lad ham på forhånd overveje hvordan han ønsker atfremstå, og bed ham handle efter det. Evaluer bagefter hvad, som gik godt oghvad, der kan forbedres.
Sørg for, at din kandidat overvejer, hvorfor det er svært for ham at 'optrædeoffentligt'. Synes han det er skræmmende? Er han bange for at blive antagetsom skør? Er han optaget af, hvad andre synes om ham? Lad kandidaten forstillesig det værste, som kan hænde ham.
Sørg for, at din kandidat er opmærksom på kolleger, som i hans øjne er gode tilat præsentere sig. Hvad kan han på en naturlig måde overtage fra dem, som passertil ham?
Bed kandidaten spørge mennesker i hans omgivelser om, hvilke kvaliteter de seri ham.

FAQs

At gøre et godt førstehåndsindtryk og bevare det i lang/længere tid.

  • Har du nogensinde oplevet at blive bedømt anderledes, når folk møder dig for første gang end, når de kender dig bedre? Kan du give et eksempel? Hvad var forskellen mellem deres førstehåndsindtryk og det indtryk, de senere fik? Hvad forandrede sig i den mellemliggende periode?
  • Kan du give et eksempel på, hvordan du starter en salgssamtale? Har du nogensinde gjort det anderledes? Kan du give et eksempel?
  • Har nogen nogensinde fortalt dig, hvilket førstehåndsindtryk du giver? Hvad gjorde du med denne information?
  • Giv et eksempel på en præsentation, du gav, som ikke gik, som ønsket? Hvad skete der præcis og hvad var publikummets reaktion? Hvad var resultatet?
  • Hvad synes du er svært ved at præsentere?

  • håndterer reglerne for takt og tone
  • viser respekt for andre
  • ser velsoigneret ud

Copyright © TMA Method 1999-2020
TMA TMA