Ambition: At anstrenge sig for at komme højere op, skabe karriere og få succes.Tænke i konkurrencebetonede termer.
ligger energi i egen personlig udvikling
lærer fra succesfulde personer
har tilstrækkelig energi
opstiller sin egen karriereplan og handler herefter
arbejder hårdt og vil gerne udmærke sig i stillingen
ser efter muligheder for at opnå synlige succes´er
markerer sig ved fagmæssige kvaliteter
udvikler sin egen ekspertise i sin fritid gennem uddannelse, coaching og/eller selvstudie
orienterer sig i virksomheden for at udforske egne muligheder
tager ansvar og påtager sig ekstra opgaver
er ikke tilfreds med en situation med få muligheder for forfremmelse
opbygger et netværk i og uden for virksomheden for at øge egen karrieremulighed
har tydelige målsætninger for øje
sidder i forskellige komiteer, organisationer og/eller bestyrelser
er eksternt rettet og altså ikke kun orienteret om egen virksomhed
repræsenterer virksomheden i relevante netværk, organisationer og instanser
er aktivt interesseret i sin egen virksomhed og dens relation til omgivelserne
ser aktivt muligheder for at profilere virksomheden yderligere
Ambition kan være nem at udvikle hvis kandidaten har mere end den gennemsnitlige score (7,8,9) i Ambition og udfordring, Energi og handling samt Standhaftighed.
Kan du give et eksempel på, hvor vigtig indtjening er for dig?
Har du planlagt din personlige karriere? Hvor godt passer din nuværende stilling i dine planer?
Hvornår er du tilfreds med dit arbejde? Hvilke krav stiller du til det?
Hvordan har du formet din karriere indtil nu? Hvorfor ville du have din nuværende stilling, og hvordan fik du den?
Hvorfor vil(le) du have den(ne) stilling? Hvad gjorde du for at få den?
Prøv at opfatte et problem som en udfordring.
Undersøg hvad dine virkelige ambitioner er.
Foretag en brainstorming med dine 'handelskollegaer' omkring hvordan man kan gøre virksomheden til en større succes.
Tag chancen når den dukker op uden at tvivle.
Sæt mål for dig selv sammen med din leder for at opnå mere.
Undersøg hvilke normer og krav din kandidat stiller til sin egen præstation. Erhans ambitioner højere ved bestemte typer arbejde? Hvilket arbejde er det? Ladham undersøge, hvordan han kan komme til at udføre den form for arbejde.
Få kandidaten til at overveje sine egne chancer og måder hvorpå disse mulighederkan realiseres.
Tal med kandidaten om hans ønsker til fremtiden. Konfronter ham hvis nødvendigtmed hans manglende ambitioner og spørg til årsagen.
Sørg for, at din kandidat udfører opgaver, som han får succes med. Det vil sandsynligvismotivere ham til at opnå mere succes.
Undersøg ved hvilket arbejde din kandidat har de højeste ambitioner og vedhvilket de laveste. Tal om disse forskelle og forsøg at komme frem til, hvor dekommer fra.

FAQs

At anstrenge sig for at komme højere op, skabe karriere og få succes.Tænke i konkurrencebetonede termer.

  • Kan du give et eksempel på, hvor vigtig indtjening er for dig?
  • Har du planlagt din personlige karriere? Hvor godt passer din nuværende stilling i dine planer?
  • Hvornår er du tilfreds med dit arbejde? Hvilke krav stiller du til det?
  • Hvordan har du formet din karriere indtil nu? Hvorfor ville du have din nuværende stilling, og hvordan fik du den?
  • Hvorfor vil(le) du have den(ne) stilling? Hvad gjorde du for at få den?

  • ligger energi i egen personlig udvikling
  • lærer fra succesfulde personer
  • har tilstrækkelig energi
  • opstiller sin egen karriereplan og handler herefter

Copyright © TMA Method 1999-2020
TMA TMA