Ansvar: At tage og fralægge sig ansvar for egne, kollegers og organisationens handlinger.
overholder deadlines og aftaler
er transparent, når han forudser fejl eller problemer
leverer arbejdet til tiden og i henhold til aftaler
tager ansvar for fejl
fortsætter med at arbejde effektivt, samtidig med at kvaliteten ikke bliver overset
overholder aftaler
tager ansvar for sin egen adfærd og medfølgende resultater
går i brechen for kolleger, hvis der opstår problemer eller laves fejl
kommunikerer tydeligt retning til interessenter, når deadlines og aftaler ikke kan opfyldes
handler i overensstemmelse med organisations- og kvalitetskrav
gør sine motiver for vigtige beslutninger gennemskuelige
tager personligt ansvar for egne eller afdelingens fejl
støtter kolleger på den rigtige måde, når han uddelegerer opgaver
sørger for, at kolleger går i brechen for hinanden, når der laves fejl
deler sine kvalitetskrav og -normer med interessenter
er en rollemodel for andre mht. pålidelighed og integritet
står til ansvar overfor stakeholders for organisationens handlinger
tager personligt ansvar for egne, afdelingens og organisationens handlinger
søger for en organisationskultur, hvor det, at tage ansvar for personlige og andres handlinger er af stor vigtighed
sørger for, at afdelinger og teams går i brechen for hinanden, når der laves fejl
Ansvar kan være nem at udvikle hvis kandidaten har mere end den gennemsnitlige score (7,8,9) i Tilpasning, Ansvar og ledelse samt Selvværd.
Kan du give et eksempel på et væsentligt problem inden for din afdeling eller virksomhed hvor du oprindeligt ikke var involveret i men tog alligevel initiativet til at sikre at problemet ville blive løst? Hvad gjorde du? Hvem involverede du i det? Hvad var løsningen på problemet?
Var du dig bevidst at du afveg fra en vigtig aftale eller regel? Hvad foregik? Hvordan kommunikerede du det til interessenterne? Hvad var grunden for dit valg? Hvad var resultatet?
Giv et eksempel på en fejl lavet af en anden som du tog ansvaret for over for en tredje part? Hvorfor? Hvad gjorde du bagefter i forhold til personen som havde lavet fejlen? Hvad var resultatet?
Informer medarbejderen om hvad der skal ske
Motiver dine medarbejdere til at lægge en aktivitetsplan og holde fast på den
Motiver medarbejderen til at overveje konsekvenserne (både positive og negative) af en beslutning
Øv at tage ansvar.
Sørg for at der er sat konkrete grænser for dit ansvarsområde.
Start en samtale om ansvar med kandidaten. Hvad forstår han præcis ved dette? I hvilken situation synes han ansvar er anvendeligt? I hvilke situationer synes han, at han handlede ansvarligt? Find grænserne for, hvad man stadig kan og ikke mere kan i følge ham.
Diskuter med kandidaten, hvordan mindre ansvarlig adfærd påvirker omgivelserne og lad ham reflektere over dette.
Øv en situation, hvor hans ansvarlighed bliver sat på prøve. Gør det ikke let for kandidaten. Diskuter bagefter hvad han tænkte og følte og hvorfor han handlede, som han gjorde.

FAQs

At tage og fralægge sig ansvar for egne, kollegers og organisationens handlinger.

  • Kan du give et eksempel på et væsentligt problem inden for din afdeling eller virksomhed hvor du oprindeligt ikke var involveret i men tog alligevel initiativet til at sikre at problemet ville blive løst? Hvad gjorde du? Hvem involverede du i det? Hvad var løsningen på problemet?
  • Var du dig bevidst at du afveg fra en vigtig aftale eller regel? Hvad foregik? Hvordan kommunikerede du det til interessenterne? Hvad var grunden for dit valg? Hvad var resultatet?
  • Giv et eksempel på en fejl lavet af en anden som du tog ansvaret for over for en tredje part? Hvorfor? Hvad gjorde du bagefter i forhold til personen som havde lavet fejlen? Hvad var resultatet?

  • overholder deadlines og aftaler
  • er transparent, når han forudser fejl eller problemer
  • leverer arbejdet til tiden og i henhold til aftaler
  • tager ansvar for fejl

Copyright © TMA Method 1999-2020
TMA TMA