Behov for at præstere: At stille høje krav til egen præstation og ikke at være tilfreds med en middelmådig præstation.
er ikke bange for at fejle
viser entusiasme og indsats
er selvmotiverende og præsterer så godt som muligt
arbejder frivilligt over og tager arbejde med hjem
er kritisk med hensyn til sin præstation og ser vedvarende muligheder for at forbedre sig selv
hviler ikke før arbejdet er helt afsluttet
gennemgår sit eget arbejde for at korrigere fejl eller for at forbedre det
er entusiastisk og påtager sig hurtigt arbejde
stiller høje krav til sin egen og andres arbejdskvalitet
ærgrer sig over og påpeger andres sjuskeri og ligegyldighed
stiller kvalitetskrav og gør dem tydelige for andre
kommunikerer vigtigheden af høj kvalitet og sørger for at andre deler denne interesse
identificerer mangler i sin ekspertise og sine færdigheder og handler for at forbedre dem
ser nødvendigheden i kvalitetsforbedring i sin egen virksomhed og handler passende for at forhøje kvaliteten
undersøger regelmæssigt kvalitetsniveauet i virksomheden og dennes tilbud (både internt og eksternt)
er opmærksom på kritiske bemærkninger fra kunder og finder måder at imødekomme deres ønsker
balancerer mellem valget af `høj kvalitet fremfor hurtig produktion` og `højere profit kombineret med lav kvalitet`
stræber mod generelle kvalitetsretningslinier, som gælder for hele virksomheden
Behov for at præstere kan være nem at udvikle hvis kandidaten har mere end den gennemsnitlige score (7,8,9) i Ambition og udfordringer samt Energi og handling.
Hvornår er du tilfreds med dit arbejde? Hvilke krav stiller du til dit arbejde?
Hvilken type arbejde plejer du at udsætte? Hvad finder du svært ved denne type arbejde? Hvordan håndterer du det i praksis?
Hvad gør du hvis du mærker dine kollegaers manglende præstation?
Hvilke ekstraopgaver, som ikke hørte til din opgavebeskrivelse, udførte du i din sidste stilling?
Beskriv en nyere situation, hvor din arbejdsindsats ikke var tilfredsstillende. Hvordan oplevede du det? Hvad skete der?
Find ud af om dit arbejde passer dig i enhver henseende ved at tage en TMA-talentanalyse.
Tal med din leder om du kunne påtage dig mere ansavr i dit arbejde.
Sæt udfordrende mål for dig selv.
Find ud af hvilke aspekter af dit arbejde giver dig mest motivation.
Opfat et problem som en udfordring.
Sørg for at kandidaten påtager sig opgaver, som han er entusiastisk omkring, såarbejdet forbliver tiltrækkende.
Sørg for, at din kandidat udnytter muligheden for at udveksle interessante erfaringerog ideer med kolleger inden for og uden for organisationen.
Spørg din kandidat om hvilke kompetencer, han gerne vil bruge i sit arbejde oghvilke nye opgaver, der har hans specifikke interesse.
Undersøg din kandidats normer med hensyn til hans arbejdes kvalitet og kvantitet.Kan det være årsagen til hans lave motivation?

FAQs

At stille høje krav til egen præstation og ikke at være tilfreds med en middelmådig præstation.

  • Hvornår er du tilfreds med dit arbejde? Hvilke krav stiller du til dit arbejde?
  • Hvilken type arbejde plejer du at udsætte? Hvad finder du svært ved denne type arbejde? Hvordan håndterer du det i praksis?
  • Hvad gør du hvis du mærker dine kollegaers manglende præstation?
  • Hvilke ekstraopgaver, som ikke hørte til din opgavebeskrivelse, udførte du i din sidste stilling?
  • Beskriv en nyere situation, hvor din arbejdsindsats ikke var tilfredsstillende. Hvordan oplevede du det? Hvad skete der?

  • er ikke bange for at fejle
  • viser entusiasme og indsats
  • er selvmotiverende og præsterer så godt som muligt

Copyright © TMA Method 1999-2020
TMA TMA