Beslutsomhed: Evnen til på det rette tidspunkt at tage beslutninger og have standpunkter og stå fast ved dem i udtalelse og/eller handling.
formulerer kortfattet sin mening
tager standpunkter og beslutninger
laver direkte handlingsplaner baseret på beslutninger, som er taget
tøver ikke
tager beslutninger, som har direkte indflydelse på daglige rutiner
handler for at fjerne strukturelle problemer, som hindrer den daglige rutine
griber hurtigt ind, når der opstår et problem i arbejdet
har standpunkter og siger sin mening vedrørende procedurer eller kollegers præstationer
tager afgørende beslutninger under (team)møder
tager beslutninger, som har indflydelse på og påvirker andre afdelinger
tager beslutninger og handler for at fremme ydeevnen og effektiviteten i egen og andre afdeling/er
omsætter personalepolitik til handling i egen afdeling under hensyntagen til andre afdelinger
tager beslutninger og udfører handlinger, som løser tilbagevendende problemer strukturelt
tager beslutninger, som vidner om en afdelingsfokuseret indgangsvinkel
tager beslutninger, som påvirker virksomhedens fremtidige service
tager beslutninger, som påvirker virksomhedens fremtidige kurs
tager risikable beslutninger med vidtrækkende konsekvenser for virksomheden og dens ansatte (fusion, overtagelse, nedskæringer, spredning osv.)
tager beslutninger på grundlag af globale oplysninger om udviklingen inden for virksomheden og samfundet
Beslutsomhed kan være nem at udvikle hvis kandidaten har mere end den gennemsnitlige score (7,8,9) i Beslutningstagen samt Uafhængig tænkning og handling.
Har du nogensinde forspildt en mulighed, fordi du brugte for lang tid på at beslutte dig? Kan du give et eksempel?
Hvad var den hårdeste beslutning du skulle træffe i de sidste par uger? Hvorfor var netop denne beslutning svær at tage? Hvor lang tid tog det dig at træffe beslutningen?
Hvilke slags beslutninger tager du normalt hurtigt og hvilke tage længere tid at træffe? Kan du give et eksempel?
Hvilke beslutninger tager normalt længere tid at træffe? Kan du give et eksempel?
Har du nogensinde taget en upopulær beslutning? Kan du give et eksempel?
Lær mere om din egen beslutningstagen (f.eks. at tilpasse sig nemt en stilling, have færdige meninger, holde fast på sit synspunkt) ved at tage en TMA-talentanalyse.
Overvej i hvilke situationer det er nemmere for dig at træffe en beslutning og hvornår du tøver med at gøre det.
Bed nogen om at sidde og tænke sammen med dig. Det kan hjælpe med at overveje beslutningens fordele og ulemper.
Skriv forskellige scenarier for dig selv: 'Hvis..., så...'. Vælg det bedste scenarie.
Hvis du har svært ved at træffe en beslutning, spørg dig selv hvad er fordele og ulemper ved ikke at træffe beslutningen.
Spørg din kandidat, hvordan han håndterer at skulle tage svære beslutninger.Hvilke overvejelser gør han sig? Hvordan kommer han frem til disse overvejelser?Kan han forsvare sine beslutninger med overbevisende argumenter?
Prøv at finde ud af hvilke modarbejdende ideer din kandidat har. Kandidat: 'jegvil altid satse på det sikre.' Coach: 'hvordan ved du, at du satser på det sikre,når du udsætter beslutningen? Hvad har du brug for at vide for at få mere sikkerhed?' Kandidat: 'jeg er bange for at begå fejl.' Coach: 'hvad er grundene til,at du er bange? Hvad er det værste der kan ske?'
Sørg for at din kandidat beder andre om 360° feedback med hensyn til, hvordande erfarer hans beslutsomhed (eller mangel herpå). Hvad er godt, og hvad kanforbedres? Diskuter resultaterne med ham.
Bed din kandidat beskrive en bestemt periode, hvor han både har taget beslutningerog har udsat at tage beslutninger. Diskuter resultaterne med ham for derefterat reflektere over den form for beslutninger, han har svært ved at tage for atkomme frem til, hvorfor det er sådan, og hvad der kan gøres.
Undersøg sammen med din kandidat hvad det er, som holder ham tilbage iat tage en bestemt beslutning. Skyldes hindringen hans personlighed eller kunemnet?

FAQs

Evnen til på det rette tidspunkt at tage beslutninger og have standpunkter og stå fast ved dem i udtalelse og/eller handling.

  • Har du nogensinde forspildt en mulighed, fordi du brugte for lang tid på at beslutte dig? Kan du give et eksempel?
  • Hvad var den hårdeste beslutning du skulle træffe i de sidste par uger? Hvorfor var netop denne beslutning svær at tage? Hvor lang tid tog det dig at træffe beslutningen?
  • Hvilke slags beslutninger tager du normalt hurtigt og hvilke tage længere tid at træffe? Kan du give et eksempel?
  • Hvilke beslutninger tager normalt længere tid at træffe? Kan du give et eksempel?
  • Har du nogensinde taget en upopulær beslutning? Kan du give et eksempel?

  • formulerer kortfattet sin mening
  • tager standpunkter og beslutninger
  • laver direkte handlingsplaner baseret på beslutninger, som er taget
  • tøver ikke

Copyright © TMA Method 1999-2020
TMA TMA