Coaching: Evnen til at vejlede og motivere medarbejdere, så de arbejder mere effektivt, og at styrke deres selvindsigt og problemløsende evner.
forstår sin egen position som coach og hvordan det påvirker andre
råder over erfaring og den rette ekspertise til at coache
råder over god selvindsigt
gør det klart for andre, hvad der forventes og hjælper dem med at realisere det
identificerer og tydeliggør de problemer, som de andre kan have i forbindelse med at udføre opgaven
stimulerer og motiverer andre til selv at komme med mulige løsninger
giver tips, vejledning og professionel rådgivning med den hensigt, at andre forbedrer udførelsen af opgaven
giver andre ansvar; især med hensyn til deres egen læreproces
kommer ikke med løsninger, men udvikler andres problemløsende evner
hjælper andre med at opbygge de rette kontakter i virksomheden
hjælper andre med at indse vigtigheden af bred orientering i virksomheden
udvider andres indsigt i virksomhedens uformelle spilleregler og kredse
stimulerer andre til at involvere sig i virksomhedsbrede aktiviteter
stimulerer andre til at planlægge deres karriere
hjælper andre med at undersøge deres begrænsninger og muligheder, også når mulighederne ligger uden for virksomheden
stimulerer andre til at tage skridt mod realiseringen af deres karriereønsker
genkender andres talenter
hjælper andre med at realisere deres karriereønsker, også når de ligger uden for virksomheden
Coaching kan være nem at udvikle hvis kandidaten har mere end den gennemsnitlige score (7,8,9) i Hjælpsomhed og Social empati.
Hvad gør du for dine medarbejderes personlige udvikling?
Hvordan afholder du en udviklingssamtale med en medarbejder som mangler motivation? Kan du give et eksempel?
Kan du give et eksempel på en medarbejder, som du synes, var svær at coache?
Kan du give et eksempel på en situation, hvor du fordybede dig i en kollegas eller medarbejders personlige omstændigheder?
Hvor meget tid bruger du i gennemsnit på dine medarbejderes personlige udvikling? Giv eksempler på nyere vellykkede personlige udviklingsprojekter.
Spørg andre om hvordan de opfatter din coachingstil. Stemmer deres opfattelse overens med din egen mening? Hvad kan du gøre og hvad ville du gøre for at forbedre dig lettest?
Giv regelmæssig feedback til andre, både i form af komplimenter og som anerkendelse og konstruktiv kritik.
Vær opmærksom på dine lytteevner. Sørg for du er en aktiv og positiv lytter (se på personen, resumer, nik, giv feedback).
Lav en liste over dine medarbejderes talenter. Hvad er deres stærke sider? Hvordan kunne de videreudvikle dem? Sæt konkrete mål for deres udvikling baseret på listen.
Læs rådene om coaching- og udviklingssamtaler i kapitel 1.4.
Sørg for at der laves aftaler om, hvordan og hvornår din kandidat skal øve coachingeni praksis. Lad ham komme med feedback på hvordan det forløb i praksis.Observer din kandidats coachingstil en enkelt gang hvis muligt, så du kangive feedback.
Prøv i et rollespil at simulere en coachingsamtale (du spiller den, der blivercoached). Giv din kandidat feedback og lad ham øve udviklingspunkterne meddet samme.
Undersøg sammen med din kandidat, hvilke af coachingaspekterne han selvvil udvikle. Opstil en række målsætninger og handlingspunkter sammen medkandidaten.
Bed din kandidat om at tænke over hvad, der holder ham tilbage i forhold til atcoache andre. Gennemgå sammen med ham, hvor modstanden ligger. Lad kandidatencoache en person i et ”nemt” emne og gennemgå, hvad der sker.
Undersøg virksomhedsmålsætningerne sammen med kandidaten og hvilkenbetydning disse har for hans daglige arbejde. Diskuter også om kandidaten kanlære eller udvikle ting, som kan fremme opnåelse af disse målsætninger.

FAQs

Evnen til at vejlede og motivere medarbejdere, så de arbejder mere effektivt, og at styrke deres selvindsigt og problemløsende evner.

  • Hvad gør du for dine medarbejderes personlige udvikling?
  • Hvordan afholder du en udviklingssamtale med en medarbejder som mangler motivation? Kan du give et eksempel?
  • Kan du give et eksempel på en medarbejder, som du synes, var svær at coache?
  • Kan du give et eksempel på en situation, hvor du fordybede dig i en kollegas eller medarbejders personlige omstændigheder?
  • Hvor meget tid bruger du i gennemsnit på dine medarbejderes personlige udvikling? Giv eksempler på nyere vellykkede personlige udviklingsprojekter.

  • forstår sin egen position som coach og hvordan det påvirker andre
  • råder over erfaring og den rette ekspertise til at coache
  • råder over god selvindsigt

Copyright © TMA Method 1999-2020
TMA TMA