Delegering: Evnen til at videregive opgaver og ansvar til de rigtige medarbejdere samtidig med, der tages hensyn til deres interesser, ambitioner,udvikling og kompetencer. Følge op på uddelegerede opgaver.
stoler på andres kvaliteter
kan give slip på egen autoritet
uddelegerer til den rette person
indikerer tydeligt hvad der forventes af andre i forbindelse med udførelsen af uddelegerede opgaver
uddelegerer opgaver, der passer til medarbejderens kompetenceniveau (den rigtige opgave til den rigtige person)
giver personen, som har fået delegeret en opgave, tilfredsstillende instruktion angående udførelsen af opgaven
har tillid til kvaliteterne hos den person, som opgaven er delegeret til
tør lade andre begå fejl og stadig støtte dem
Sikrer gennemførlighed og risikofaktor ved uddelegering af ansvar
informerer kunder og andre interesserede angående uddelegeringen af opgaver og ansvar
ser uddelegering som udviklingsmuligheder for pågældende medarbejder og anvender det således
tilbyder tilfredsstillende spillerum til at udføre delegerede opgaver på egen måde
diskuterer mulige konsekvenser i forbindelse med delegerede opgaver og ansvar med sine overordnede
overdrager vigtige og attraktive opgaver og projekter til andre, også når status er forbundet hertil
overdrager alle opgaver og alt ansvar til andre, når det kan udføres af andre
uddelegerer for selv at få mere spillerum og frihed for dermed at bidrage til forhøjelse af virksomhedens kvalitet
er afklaret med risici og problemer forbundet med delegering af opgaver
er i stand til at give slip og stole fuldt ud på andres kvaliteter
giver sine kolleger og medarbejdere æren for opnået succes
Delegering kan være nem at udvikle hvis kandidaten har mindre end den gennemsnitlige score (1,2,3) i Hjælpsomhed samt Ansvar og ledelse.
Hvem udfører dit arbejde, når du ikke er der? Er der nogensinde opstået problemer i den forbindelse?
Hvilke ansvarsområder vil du helst ikke overlade til dine kollegaer eller medarbejdere? Kan du give et eksempel på et ansvarsområde du helst ikke vil delegere?
Hvilke problemer opstod, sidste gang du delegerede en opgave? Hvad var den store fejltagelse?
Er det nogensinde sket, at du pludselig ikke kunne udføre dit arbejde? Hvem overtog dit arbejde og hvordan gik det? Hvordan løser du den slags problemer?
Spørg din kollegaer hvilke opgaver de uddelegerer og hvad er deres erfaring med dette.
Undersøg hos dine medarbejdere hvordan de kunne påtage sig en ny opgave. Bed dem om at komme op med ideer og forslag.
Være nøjagtig med dine medarbejdere vedrørende dine forventninger.
Undersøg dine medarbejderes ansvarsområder. Vær præcis og nøjagtig.
Vær parat til at give dine medarbejdere mere ansvar end du er vant til. Bed dem om at sidde i et møde eller besøge en kunde i stedet for dig.
Sørg for at kandidaten beder andre om 360° feedback. Hvordan oplever de det,når din kandidat delegerer noget til dem? Hvad går godt, og hvad kan forbedres?Tal med ham/hende om rapporten.
Lav sammen med din kandidat en liste over hvad fordelene og ulemperne erved at delegere, både for ham selv og for andre, som f.eks. virksomheden ellerkolleger.
Find en opgave din kandidat skal delegere. Det kan gøres ved at stille følgendespørgsmål: hvilke opgaver kan du let delegere? Hvem kan disse delegeres til?Hvorfor netop denne person? Hvad kan de maksimale risici være?
Undersøg sammen med kandidaten hvad, som hindrer ham i at delegere sineopgaver. Spørg kandidaten om, hvad han er bange for, når han delegerer.Udspørg og diskuter hindringerne.
Deltag, med tilladelse fra kandidaten, i en delegeringssamtale og giv feedbackbagefter. Hvis kandidaten holder delegeringssamtalen alene, bed ham da rapportereforløbet. Lad for så vidt muligt ham styre det selv.

FAQs

Evnen til at videregive opgaver og ansvar til de rigtige medarbejdere samtidig med, der tages hensyn til deres interesser, ambitioner,udvikling og kompetencer. Følge op på uddelegerede opgaver.

  • Hvem udfører dit arbejde, når du ikke er der? Er der nogensinde opstået problemer i den forbindelse?
  • Hvilke ansvarsområder vil du helst ikke overlade til dine kollegaer eller medarbejdere? Kan du give et eksempel på et ansvarsområde du helst ikke vil delegere?
  • Hvilke problemer opstod, sidste gang du delegerede en opgave? Hvad var den store fejltagelse?
  • Er det nogensinde sket, at du pludselig ikke kunne udføre dit arbejde? Hvem overtog dit arbejde og hvordan gik det? Hvordan løser du den slags problemer?

  • stoler på andres kvaliteter
  • kan give slip på egen autoritet
  • uddelegerer til den rette person

Copyright © TMA Method 1999-2020
TMA TMA