Disciplin: Evnen til at tilpasse sig gældende regler, procedurer og virksomhedspolitik. Søge bekræftelse hos de rette personer ved ændringer eller tvivl.
anerkender nytten af regler og procedurer
tilpasser sig uden besvær bestående regler
anerkender vigtigheden af at holde sig til reglerne
har behov for klare instruktioner med hensyn til regler, procedurer og arbejdsmetoder
spørger overordnede til råds, hvis en situation opstår, hvor gældende regler og procedurer skal overskrides
udfører kun handlinger, som er i overensstemmelse med regler og procedurer
holder sig aktiv informeret om forandringer vedrørende bestemmelser, procedurer og arbejdsmetoder
kender tydeligt begrænsningen af sin egen ekspertise, stilling og autoritet
holder sig informeret om virksomhedens politik og etik
spørger overordnede til råds i forbindelse med situationer, som overstiger egen autoritet
søger ved tvivl om reglerne bekræftelse hos den rigtige autoritet
genkender situationer, som kræver afvigelse fra standardproceduren
erkender, at regler og procedurer er nødvendige, men forholder sig kritisk til deres gennemførlighed
erkender, at der er et `gråzone område`, hvor eksisterende regler og procedurer skal følges efter egen fortolkning, men inden for visse rammer
Disciplin kan være nem at udvikle hvis kandidaten har mere end den gennemsnitlige score (7,8,9) i Tilpasning samt Orden og struktur.
Har du nogensinde været i en situation, hvor du vidste, at din personlige vision ikke stemte overens med virksomhedens vision? Hvad gjorde du? Hvad var det endelige resultat?
Alle kender situationer, hvor procedurer kommer i vejen. Kan du give et eksempel på en lignende situation? Hvad gjorde du for at opnå dit mål?
Kan du give et eksempel på en nyere situation, hvor din opgave ikke var tydelig? Hvad gjorde du?
Har du nogensinde oplevet, at din mening afveg fra din leders? Hvordan håndterede du det? Hvad var det endelige resultat?
Lav en konkret handlingsplan for den måde du vil få udført dit projekt på.
Tag uforventede aktiviteter i betragtning mens du lægger planer.
Lav en konkret handlingsplan for dig selv og hold fast på den.
Følg altid regler i dit arbejde.
Skriv dine aftaler ned.
Bed kandidaten opstille mål og øve sig i praksis. Bed ham give feedback på,hvilke mål han når, og hvilke han ikke når.
Bed din kandidat notere et antal motiver, som hjælper og et antal motiver, sommodarbejder med hensyn til en målsætning. Få ham til at finde en konstruktivmåde at omgås de modarbejdende motiver på.
Øv sammen med kandidaten at omdanne mål til specifikke, målbare, acceptable,realistiske og tidsbundne mål (såkaldte SMART-mål).

FAQs

Evnen til at tilpasse sig gældende regler, procedurer og virksomhedspolitik. Søge bekræftelse hos de rette personer ved ændringer eller tvivl.

  • Har du nogensinde været i en situation, hvor du vidste, at din personlige vision ikke stemte overens med virksomhedens vision? Hvad gjorde du? Hvad var det endelige resultat?
  • Alle kender situationer, hvor procedurer kommer i vejen. Kan du give et eksempel på en lignende situation? Hvad gjorde du for at opnå dit mål?
  • Kan du give et eksempel på en nyere situation, hvor din opgave ikke var tydelig? Hvad gjorde du?
  • Har du nogensinde oplevet, at din mening afveg fra din leders? Hvordan håndterede du det? Hvad var det endelige resultat?

  • anerkender nytten af regler og procedurer
  • tilpasser sig uden besvær bestående regler
  • anerkender vigtigheden af at holde sig til reglerne

Copyright © TMA Method 1999-2020
TMA TMA