Energi: Evnen til igennem en længere periode at være aktiv, når stillingen kræver det, have udholdenhed.
er udholdende
er i stand til at fordele sin energi tilfredsstillende
har indsigt i sit eget energiniveau
er i stand til at fokusere og arbejde hårdt i timevis
er i stand til at fordele egen energi godt og effektivt
er hurtig til at komme til kræfter efter langt og intensivt arbejde
er ikke bange for ekstra arbejde og anstrengelse
udstråler entusiasme, også efter en dags hårdt arbejde
er opmærksom og fokuseret efter et langt og monotont møde
giver ikke op over for svære problemer, søger vedvarende efter løsninger
har ekstra energi til en vigtig præstation
færdiggør arbejdet med præcision efter en hård arbejdsdag
er i stand til at arbejde under vedvarende pres
kommer sig hurtigt efter svær modgang
har bijobs og arbejder i weekenden og om aftenen
ser nye muligheder efter stor skuffelse
kan håndtere emotionelt belastende samtaler og situationer uden at blive drænet for energi
er bevidst om sin egen energi og fordeler den tilfredsstillende mellem forskellige aktiviteter
forstår og behersker sine egne følelser, som kræver meget energi
Energi kan være nem at udvikle hvis kandidaten har mere end den gennemsnitlige score (7,8,9) i Energi og handling samt Standhaftighed.
På hvilket tidspunkt i løbet af dagen er du mest aktiv? Hvornår er du mindst aktiv og produktiv?
Hvor meget har du arbejdet over inden for de sidste måneder?
Har du tid til foreninger, hobbyer eller studier ved siden af dit arbejde? Hvor meget tid har du brugt på det i den sidste måned?
Hvordan har du tilbragt din fritid i denne uge?
Hvor meget søvn har du normalt brug for? Kan du huske en situation, hvor du skulle være aktiv efter lidt søvn?
Find ud af hvad du vil med dit arbejde i fremtiden. Hvad giver dig energi?
Spørg dig selv om den type arbejde passer dig.
Få tid til at slappe af ind i dine planer.
Cykl på arbejde oftere hvis det er muligt.
Vær positiv, lad være med at brokke dig.
Opmuntr din kandidat til ofte at dyrke sport og opholde sig udenfor, f.eks. vedat cykle til og fra arbejde.
Kig sammen med din kandidat kritisk på måden, han organiserer sit liv på, oghvordan han håndterer problemer. Findes der måske noget her, som kostermeget energi?
Find ud af hvilken form for arbejde, der giver kandidaten energi, og hvilken derkoster energi. Prøv at finde en balance mellem dette.
Kom sammen med din kandidat frem til hvad, der giver ham energi i fritiden.Opforder ham til at udføre aktiviteter efter arbejde, som giver ham energi.
Undersøg hvad din kandidat mener er årsagerne til, at hans energiniveau er lavt.Ligger det i arbejdets indhold, organiseringen af arbejdet, kolleger eller måskeprivate problemer?

FAQs

Evnen til igennem en længere periode at være aktiv, når stillingen kræver det, have udholdenhed.

  • På hvilket tidspunkt i løbet af dagen er du mest aktiv? Hvornår er du mindst aktiv og produktiv?
  • Hvor meget har du arbejdet over inden for de sidste måneder?
  • Har du tid til foreninger, hobbyer eller studier ved siden af dit arbejde? Hvor meget tid har du brugt på det i den sidste måned?
  • Hvordan har du tilbragt din fritid i denne uge?
  • Hvor meget søvn har du normalt brug for? Kan du huske en situation, hvor du skulle være aktiv efter lidt søvn?

  • er udholdende
  • er i stand til at fordele sin energi tilfredsstillende
  • har indsigt i sit eget energiniveau

Copyright © TMA Method 1999-2020
TMA TMA