Forretningsorientering: Evnen til at genkende chancer og muligheder i forbindelse med eksisterende og nye servicer og produkter og efterfølgende at handle derefter med hensyntagen til eventuelle risici.
tager beregnede risici
har ikke brug for meget støtte fra andre
kan håndtere stress
er ambitiøs
kan sige `ja` eller `nej` på det rigtige tidspunkt
er opmærksom på kunders behov og ønsker og handler efter det
ser muligheder vedrørende nye produkter og tilbud, som interesserer kunderne, og handler herefter
tænker i termer af muligheder og ikke i termer af forhindringer
overvejer aktivt nye tilbud og produkter
henvender sig til andre for at gøre dem opmærksomme på tilbud og produkter
kender til relevant udvikling i kundernes virksomheder og tilpasser egen virksomheds udbud hertil
har forbindelser og benytter dem
er opmærksom på problemer i kundernes virksomheders tilbud og benytter dem til at tilbyde relevante produkter
opbygger netværksrelationer og benytter dem til at profilere sine egne servicer
anvender usædvanlige og fornyende muligheder til at gøre opmærksom på sine egne servicer
genererer ideer vedrørende virksomhedens fremtid og dens serviceudbud på længere sigt og omsætter dem til konkrete strategier og mål
søger aktivt efter samarbejdsrelationer, samarbejdspartnere eller overtagelser, som forstærker virksomhedens position
kommer med koncepter vedrørende tilbud og produkter, som ikke tidligere er bragt på markedet af andre
genkender det rette tidspunkt til at tilbyde innovative produkter og tilbud
søger efter strategiske positioner i (inter)nationale netværk, som kan være gunstige for virksomhedens fremtidige position
undgår ikke risikofyldte beslutninger, heller ikke når alle aspekter og fakta ikke er kendte
Forretningsorientering kan være nem at udvikle hvis kandidaten har mere end den gennemsnitlige score (7,8,9) i Ambition og udfordring, Energi og handling samt Uafhængig tænkning og handling.
Er du en iværksættende person? Kan du give et eksempel, som viser dette?
Har du nogensinde været din egen chef? Hvad slags virksomhed eller aktivitet havde du? Hvad slags resultater opnåede du?
Har du nogensinde været nødt til at finde på noget for at skaffe finansiering?
Hvad gjorde du for at forbedre resultaterne i din sidste stilling?
Har du som leder nogensinde været i en situation, hvor resultaterne ikke blev opnået? Hvad gjorde du?
Sørg for din forretningsmodel svarer på tre spørgsmål: Hvad nyder jeg at gøre? Hvad er jeg god til? Hvad er økonomisk opnåeligt og tiltrækkende?
Prøv at være kreativ og nytænkende.
Lad være med blot at tænke på nuet, invester i noget på længere sigt.
Vær positiv, lad være med at brokke dig.
Få succesfulde erhversmænd som forretningspartnere. Bed dem om råd.
Diskuter kandidatens fremtidsønsker med hensyn til arbejde og karriere sammenmed kandidaten.
Øv sammen med kandidaten at definere mål specifikt, målbart, acceptabelt, realistiskog tidsbundet (såkaldte SMART-mål).
Prøv at brainstorme sammen med din kandidat om et bestemt emne. Diskuterikke hans forslag (endnu). Diskuter derefter forslagenes fordele og ulemper
Spørg din kandidat, hvilke kompetencer han gerne vil anvende i sit arbejde. Medandre ord spørg ham hvilket arbejde, der giver ham energi.
Brainstorm og associer sammen med kandidaten over et bestemt emne, et afhans aktuelle problemer. Vurder ingen associationer i første fase af brainstormningen.Brug hvis nødvendigt teknikken mindmapping, grupper ideer i forskelligefarver og forbind dem med hinanden.

FAQs

Evnen til at genkende chancer og muligheder i forbindelse med eksisterende og nye servicer og produkter og efterfølgende at handle derefter med hensyntagen til eventuelle risici.

  • Er du en iværksættende person? Kan du give et eksempel, som viser dette?
  • Har du nogensinde været din egen chef? Hvad slags virksomhed eller aktivitet havde du? Hvad slags resultater opnåede du?
  • Har du nogensinde været nødt til at finde på noget for at skaffe finansiering?
  • Hvad gjorde du for at forbedre resultaterne i din sidste stilling?
  • Har du som leder nogensinde været i en situation, hvor resultaterne ikke blev opnået? Hvad gjorde du?

  • tager beregnede risici
  • har ikke brug for meget støtte fra andre
  • kan håndtere stress
  • er ambitiøs
  • kan sige `ja` eller `nej` på det rigtige tidspunkt

Copyright © TMA Method 1999-2021
TMA TMA