Håndværk: Uafhængig udførelse af arbejdet i henhold til de professionelle standarder for hans profession. Udvikle sig selv inden for sit fagområde. Beherske sin profession.
behersker sin profession
udøver sin profession professionelt
vedligeholder og forbedrer sin viden og færdigheder
udfører aktiviteter professionelt
omgår værktøj og materialer med omsorg
holder sig til regler og procedurer. F.eks. mht. sikkerhed
arbejder effektivt, omhyggeligt og ordentligt
arbejder `efter reglerne`
ved, hvad der skal gøres og hvordan det skal gøres
kender årsager til og løsninger på mange forekommende problemer
udviser interesse for sin profession. Holder trit med sin profession på alle måder
demonstrerer ekspertise i sit fag
ser, hvad som har primær prioritet og tilpasser arbejdsrækkefølgen, hvor det er nødvendigt
ser, hvor der ligger arbejde og tager initiativ til at udføre det
deler sit kendskab, sine ideer og sin indsigt med andre
er opmærksom på nye trends og udviklinger inden for sit fagområde og/eller det, som relaterer hertil og vedligeholder sin viden herom
lærer om emner inden for sit fag fra andre og anvender nye metoder og teknikker i sit eget arbejde
udstråler fagkundskab, løser svære fagtekniske problemer eller søger aktivt efter løsninger
følger fagrelateret uddannelse, kurser, træning osv. med succes
Håndværk har ingen forbindelse med TMA-drivkræfter.
Hvilke sidste års forandringer inden for dit område har haft en stærk påvirkning på dit arbejde?
Hvad synes du er den vigtigste gren inden for dit fagområde? Hvorfor? Kan du give et eksempel? Hvad gør du for at holde din viden om dit fagområde aktiv og opdateret? Hvad var det sidste du lærte?
Hvad har du gjort på det seneste for at forbedre dit arbejde?
Vær præcis.
Sørg for du ved hvad du snakker om (vedrørende know-how osv.)
Læs relevant literatur.
Hjælp med at prioritere og lave tidsplaner.
Bed om at tjekke regelmæssigt om aftalerne overholdes.
Lad din kandidat undersøge og dokumentere det vigtigste arbejde indenfor sit fag og hvad konsekvenserne er, hvis det ikke udføres korrekt.
Sørg for, at kandidaten beder en kollega om feedback på udøvelsen af sit fag, således at kollegaen kan give ham en hentydning, hvis han gør noget virkelig godt eller noget, han kan forbedre.
Kig sammen med din kandidat på, om der er et mønster i de fagorienterede fejl, han laver.
Sørg for, at din kandidat samarbejder med en person, som arbejder inden for samme fag. Lad ham eventuelt rapportere, hvad han har lært.

FAQs

Uafhængig udførelse af arbejdet i henhold til de professionelle standarder for hans profession. Udvikle sig selv inden for sit fagområde. Beherske sin profession.

  • Hvilke sidste års forandringer inden for dit område har haft en stærk påvirkning på dit arbejde?
  • Hvad synes du er den vigtigste gren inden for dit fagområde? Hvorfor? Kan du give et eksempel? Hvad gør du for at holde din viden om dit fagområde aktiv og opdateret? Hvad var det sidste du lærte?
  • Hvad har du gjort på det seneste for at forbedre dit arbejde?

  • behersker sin profession
  • udøver sin profession professionelt
  • vedligeholder og forbedrer sin viden og færdigheder
  • udfører aktiviteter professionelt

Copyright © TMA Method 1999-2020
TMA TMA