Indlæringsevner: Evnen til let og hurtigt at optage ny information og tilpasse den i praksis.
giver ikke let op
udviser disciplin ved kurser og udannelse
er motiveret til at lære
er motiveret til at lære
læser relevant litteratur for at forbedre sin viden
forstår hurtigt instruktioner og anvender dem korrekt
stiller mange spørgsmål om hvordan tingene fungerer
anerkender egne fejl og forsøger at korrigere eller hindre dem
omsætter teoretisk kendskab (erhvervet på kurser eller ved uddannelse) til praksis
indhenter information ved samtaler, som er nyttig for sit arbejde
gør praktisk brug af modtaget viden
fordyber sig grundigt i sager, som er relateret til sin stilling
modtager gerne feedback på sine handlinger for at kunne forbedre dem
er i stand til at absorbere kompleks information og at integrere den i sin arbejdsmåde
lærer hurtigt af egne fejl
benytter hurtigt ny information i egen virksomhed
forstår hurtigt omgangsformer, spilleregler og fremgangsmetoder i nye omgivelser og handler efter dem
forstår kompleks information om målgrupper og trends og benytter dette i egen virksomhed
forstår hurtigt konkurrenters eller samarbejdspartneres strategi og træffer på grundlag heraf effektive forholdsregler for sin virksomhed
benytter teoretisk ekspertises muligheder i sin virksomhed
Indlæringsevner kan være nemme at udvikle hvis kandidaten har mere end den gennemsnitlige score (7,8,9) i Ambition og udfordring, Standhaftighed og den Kognitive evnevrudering.
På hvilke måder har du udviklet dig det seneste år? Hvordan ses det?
Kan du give et eksempel på en situation, hvor du lærte af dine fejl?
Har du nogensinde taget et ekstra kursus? Hvad lærte du? Kan du give et konkret eksempel på måden, du har anvendt det lærte i praksis?
Kan du give et eksempel på viden, du har fået et andet sted og anvender i dit nuværende arbejde?
Inden for hvilke områder ønsker du at udvikle dig? Hvordan vil du gøre det?
Når du står over for en ny situation eller en ny opgave, spørg dig selv hvad du finder svært ved det. Hvordan adskiller det sig fra de kendte situationer?
Se på noget grundigt, læg det til side og se på det en gang til.
Lav en liste over de ting der kan forbedre dit arbejde.
Giv dig god tid til at tænke. Du skal ikke være flov over dine fejl.
Find ud af hvilke læringsmetoder passer dig ved at tage en TMA-talentanalyse.
Sørg for at din kandidat beder kolleger og medarbejdere om 360° feedback vedrørende sin personlige udvikling og om der er forbedringer. Hvad er godt? Hvor er der plads til forbedringer? Tal med ham om rapporten.
Undersøg sammen med kandidaten interaktionen med den anden person i en bestemt situation. Spørg hvad han synes gik godt og som var svært i samarbejdet, kommunikationen og interaktionen med den anden. Spørg ham hvad der kan forbedres og hvordan. Lad ham øve det med det samme med dig som modspiller. Stop regelmæssigt rollespillet for at reflektere over og give kandidaten feedback vedrørende hans adfærd. Fortæl hvordan den påvirker dig. Spørg hvad han har lært og hvad han vil øve. Lav aftaler om dette.
Lad kandidaten eksperimentere med adfærd, som er modsat hans ’normale’ adfærd. Lad ham først gøre det sammen med dig.
Bed kandidaten indsamle information om et emne, som er vigtigt for ham. Spørg ham først om hvordan dette har udvidet hans viden om emnet. Hvordan kan han anvende dette kendskab i sit arbejde? Brainstorm sammen om dette. Undersøg om det at brainstorme giver noget. Hvis ja, mangler han sandsynligvis at kunne gennemtænke anvendelsesmulighederne med hensyn til sin ekspertise. Det er et punkt, som skal forbedres. Bed ham derefter skelne mellem vigtig og mindre vigtig information. Lad ham angive sammenhænge. På denne måde får du mere indsigt i hans kapacitetsniveau.

FAQs

Evnen til let og hurtigt at optage ny information og tilpasse den i praksis.

  • På hvilke måder har du udviklet dig det seneste år? Hvordan ses det?
  • Kan du give et eksempel på en situation, hvor du lærte af dine fejl?
  • Har du nogensinde taget et ekstra kursus? Hvad lærte du? Kan du give et konkret eksempel på måden, du har anvendt det lærte i praksis?
  • Kan du give et eksempel på viden, du har fået et andet sted og anvender i dit nuværende arbejde?
  • Inden for hvilke områder ønsker du at udvikle dig? Hvordan vil du gøre det?

  • giver ikke let op
  • udviser disciplin ved kurser og udannelse
  • er motiveret til at lære
  • er motiveret til at lære
  • læser relevant litteratur for at forbedre sin viden

Copyright © TMA Method 1999-2020
TMA TMA