Indsigt: Der skabes indsigt i situationer, problemer og processer. Problemer udredes og komponenterne undersøges på systematisk vis. At opnå et komplet billede af sammenhængen og et generelt overblik.
Gennemskuer relationer og forbindelser
Har indsigt i komplekse situationer, problemer og processer
Laver let logiske sammenhænge og relationer
Undersøger og analyserer på systematisk vis
Forudser problemer og reagerer passende herpå
Handler, når problemerne forudses
Overskuer konsekvenser af handlinger og beslutninger. Tager hensyn til det
Reagerer i tide på problemer eller spørgsmål fra andre
Skiller hovedsager fra bisager og prioriterer
Signalerer (nye) situationer, hvor procedurer og regler ikke kan forudsiges
Analyserer (del)problemer og drager tydelige og begrundede konklusioner
Definerer (del)problemer
Udfører selvstændigt undersøgelse vedr. arten og årsagen til (del)problemerne
Genkender og indsamler vigtige oplysninger og ser sammenhængen
Ser sammenhængen mellem et problems forskellige aspekter
Finder nye måder at løse problemer på
Ser tingene fra flere perspektiver
Opstiller forskellige scenarier på grundlag af de samme oplysninger
Har overblik over de forskellige dele og helheden
Genkender strukturer i processerne
Leverer forskellige løsninger på komplekse situationer og vanskelige spørgsmål
Fremstiller nye scenarier, når oplysninger og/eller omstændigheder ændres
Anbringer problemer i en bredere sammenhæng
Indsigt har ingen forbindelse med TMA-drivkræfter men kan være nem at udvikle hvis kandidaten har mere end den gennemsnitlige score (7,8,9) i den Kognitive evnevurdering.
Har det nogensinde været at din analyse af et problem viste sig at være meget anderledes end du forventede? Giv et eksempel. Hvad var det du ikke vurderede godt nok? Hvordan ville du ikke lade det ske igen?
Hvornår havde du svært ved at forstå et bestemt problem? Hvorfor var det svært? Hvordan fandt du ud af det til sidst?
Hvilke trin tager du når du vil gøre en korrekt analyse af et problem? Beskriv processen ved at bruge det seneste problem som eksempel.
Tag den med ro; prøv at være opmærksom på både detaljer og hele billedet.
Vær nøjagtig.
Se på noget grundigt, læg det til side og se på det en gang til
Arranger brainstormingmøder.
Prøv at være kreativ og nytænkende.
Tag et skridt tilbage fra din daglige rutine.
Forsøg at finde flere alternativer til et problem.
Tiltræk din medarbejders opmærksomhed til nye udviklinger og spørg hvad han synes om dem. Lad ham følge nye trends. Spørg ham om alternativer.
Bed din medarbejder om at undersøge udviklinger og innovationer.
Få tilstrækkelig viden og know-how.
Sørg for, at kandidaten beskriver en række forskellige scenarier vedr. et bestemt spørgsmål. Lad ham forelægge de forskellige scenariers plausibilitet for dig (verbalt eller på papir).
Lær ham derved konstruktivt at håndtere usikkerheder og sandsynligheder.
Bed din kandidat stille følgende spørgsmål for at tydeliggøre et problem: Hvad sker der? Hvem forårsager problemet? Hvor finder problemet sted? Hvornår opstår problemet? Hvor ofte opstår problemet?

FAQs

Der skabes indsigt i situationer, problemer og processer. Problemer udredes og komponenterne undersøges på systematisk vis. At opnå et komplet billede af sammenhængen og et generelt overblik.

  • Har det nogensinde været at din analyse af et problem viste sig at være meget anderledes end du forventede? Giv et eksempel. Hvad var det du ikke vurderede godt nok? Hvordan ville du ikke lade det ske igen?
  • Hvornår havde du svært ved at forstå et bestemt problem? Hvorfor var det svært? Hvordan fandt du ud af det til sidst?
  • Hvilke trin tager du når du vil gøre en korrekt analyse af et problem? Beskriv processen ved at bruge det seneste problem som eksempel.

  • Gennemskuer relationer og forbindelser
  • Har indsigt i komplekse situationer, problemer og processer
  • Laver let logiske sammenhænge og relationer
  • Undersøger og analyserer på systematisk vis
  • Forudser problemer og reagerer passende herpå

Copyright © TMA Method 1999-2020
TMA TMA