Innovativ energi: Evnen til undersøgende og nysgerrigt at rette sig mod fremtidige fornyelser af strategier, produkter, servicer og markeder.
er informeret om fremtidige trends og udviklinger, som er relevante for sit fagområde og sin virksomhed
omdanner trends til fornyelser
er opmærksom på kundens fremtidige ønsker
tør gå imod strømmen med sine ideer
er informeret om markedsudviklingen og nye former for teknologi
taler meget med fagkolleger og stiller spørgsmål om måden, konkurrenterne arbejder på
viser interesse for og spørger til kundernes fremtidige ønsker
er opmærksom på de servicer og produkter, som kunderne ikke er tilfredse med og opsøger grunden til det
er fokuseret på fornyelse og servicer som endnu ikke tilbydes
deltager i netværk, som er relevante for sin virksomhed og som er kendte for deres innoverende tanker
træder uden for de kendte stier og kommer med forslag, som ikke altid ligger lige, men dog kan realiseres
diskuterer meget med fagkolleger om nye muligheder og anden anvendelse af eksisterende teknikker og metoder
lytter opmærksomt til andres ideer og er i stand til at vurdere disse på deres innovative værdi
hindres ikke af behov for konkurrence, når en anden kommer med en god ide, men tænker med det samme med og ser værdien heri
formulerer ideer, som endnu ikke deles af andre
er i stand til at slippe ideer og produkter og tænke i helt nye og vovede koncepter
er i stand til at begejstre andre med nye ideer og få dem til at støtte disse
bliver ved med at udstråle tro på sine egne ideer, fornyende koncepter og produkter
kan håndtere modstand mod sine egne ideer uden at opgive dem
Innovativ energi kan være nem at udvikle hvis kandidaten har mere end den gennemsnitlige score (7,8,9) i Energi og handling, Uafhængig tænkning og handling samt Pragmatisme.
Hvilke innovative ideer er du selv kommet med i din arbejdsgang inden for det sidste år?
Hvordan sørger du for at dit arbejde adskiller sig fra andres? Kan du give et af de seneste eksempler?
Har du nogensinde udviklet nye ydelser eller produkter? Hvor stor succes var det at overføre dem til markedet?
Hvad betragter du, som dit/din mest innovative produkt eller service indtil nu?
Synes du selv, at du er en kreativ tænker? Hvordan ses det?
Arranger brainstormingmøder for at finde kreative løsninger.
Vær nytænkende.
Vær åben for andres ideer, prøv at ikke afvise dem med det samme.
Lav en liste over de trends der kan påvirke din virksomhed i de næste år.
Prøv at betragte hverdagsarrangementer på afstand.
Prøv at brainstorme sammen med din kandidat over et bestemt emne. Diskuterikke hans forslag (endnu). Gennemgå derefter forslagenes fordele og ulempersammen.
Sørg for, at din kandidat taler med mennesker, som har god indsigt i kommendetrends og indflydelser og diskuter hans erfaringer.
Sørg for, din kandidat befinder sig i et sikkert miljø. Lad ham eksperimentere oglege med nye ideer og koncepter. Sæt ingen begrænsninger for udfoldelse.
Sørg for, at din kandidat samarbejder med en person, som er meget innovativ.Herved bliver han muligvis inspireret til nye innovative ideer.
Brainstorm og associer sammen med kandidaten over et bestemt emne, et afhans aktuelle problemer. Vurder ingen associationer i første fase af brainstormningen.Brug hvis nødvendigt teknikken mindmapping, grupper ideer i forskelligefarver og forbind dem med hinanden.

FAQs

Evnen til undersøgende og nysgerrigt at rette sig mod fremtidige fornyelser af strategier, produkter, servicer og markeder.

  • Hvilke innovative ideer er du selv kommet med i din arbejdsgang inden for det sidste år?
  • Hvordan sørger du for at dit arbejde adskiller sig fra andres? Kan du give et af de seneste eksempler?
  • Har du nogensinde udviklet nye ydelser eller produkter? Hvor stor succes var det at overføre dem til markedet?
  • Hvad betragter du, som dit/din mest innovative produkt eller service indtil nu?
  • Synes du selv, at du er en kreativ tænker? Hvordan ses det?

  • er informeret om fremtidige trends og udviklinger, som er relevante for sit fagområde og sin virksomhed
  • omdanner trends til fornyelser
  • er opmærksom på kundens fremtidige ønsker
  • tør gå imod strømmen med sine ideer

Copyright © TMA Method 1999-2021
TMA TMA