Integritet: At holde sig til normerne, værdierne og omgangsformen, som er gældende for stillingen og kulturen, som man arbejder i. Ikke lade sig friste af svigagtige handlinger.
videregiver information konsekvent og ærligt (den samme historie til alle)
behandler alle lige og respektfuldt og uden diskrimination
misbruger ikke sin magt eller avancerede kendskab
beskytter fortrolig information
holder, hvad han lover
videregiver kun information til dem, som har ret til den
tager ansvar for sine handlinger
er transparent i sine handlinger
informerer interne og eksterne kunder ærligt om mulige risici og ulemper
vejleder andre i at opføre sig efter gældende sociale og etiske normer
udviser åbenhed i arbejdet, hvis det er vigtigt for andre i virksomheden
er kritisk og viser det, hvis der tales bag om ryggen på en kollega
udviser eksemplarisk adfærd i termer af etik, normer og værdier
håndterer magt forsigtigt
demonstrerer hvilken (reel) adfærd, der forventes af andre
sørger for at kollegers uetiske adfærd påpeges
overholder aftaler på virksomheds-/afdelingsniveau
Integritet har ingen forbindelse med TMA-drivkræfter.
Har du nogensinde været presset fordi du skulle agere imod dine følelser? Hvad gjorde du? Hvordan håndterede du det bagefter?
Har du nogensinde haft følelsen af at have løbet en anden over ende?
Kan du give et eksempel på en nyere situation, hvor din integritet resulterede i et personligt problem? Hvad var situationen præcis? Hvad var dine overvejelser, og hvordan handlede du til sidst?
Kan du give et eksempel på en situation, hvor du var fristet til at handle imod din integritet? Hvad gjorde du og hvorfor? Hvordan udviklede det sig?
Er det sket for dig for nylig, at du ikke kunne overholde dine aftaler? Kan du nævne grunden for det? Hvad gjorde du for at udrede denne situation?
Sørg for du føler dig ansvarlig for din adfærd.
Sørg for at dine ord, dit kropssprog og det du lægger i ordene hænger sammen.
Vær præcis i hvad du mener.
Vær præcis vedrørende potentielle skjulte motiver.
Bearbejd de andres oplysninger med fortrolighed.
Find grænserne for, hvad der eracceptabelts ifølge ham.
Diskuter effekten af mindre pålidelig adfærd hos de mennesker, der omgiverkandidaten, og lad ham reflektere over dette.
Øv en situation, hvor kandidatens integritet bliver sat på prøve. Gør det ikke letfor ham. Diskuter bagefter, hvad han tænkte og følte, og hvorfor han handlede,som han gjorde.

FAQs

At holde sig til normerne, værdierne og omgangsformen, som er gældende for stillingen og kulturen, som man arbejder i. Ikke lade sig friste af svigagtige handlinger.

  • Har du nogensinde været presset fordi du skulle agere imod dine følelser? Hvad gjorde du? Hvordan håndterede du det bagefter?
  • Har du nogensinde haft følelsen af at have løbet en anden over ende?
  • Kan du give et eksempel på en nyere situation, hvor din integritet resulterede i et personligt problem? Hvad var situationen præcis? Hvad var dine overvejelser, og hvordan handlede du til sidst?
  • Kan du give et eksempel på en situation, hvor du var fristet til at handle imod din integritet? Hvad gjorde du og hvorfor? Hvordan udviklede det sig?
  • Er det sket for dig for nylig, at du ikke kunne overholde dine aftaler? Kan du nævne grunden for det? Hvad gjorde du for at udrede denne situation?

  • videregiver information konsekvent og ærligt (den samme historie til alle)
  • behandler alle lige og respektfuldt og uden diskrimination
  • misbruger ikke sin magt eller avancerede kendskab
  • beskytter fortrolig information
  • holder, hvad han lover

Copyright © TMA Method 1999-2020
TMA TMA