Kreativitet: Evnen til at komme med originale eller nye ideer og løsninger; at finde indgangsvinkler, som afviger fra de sædvanlige tankemønstre.
tænker uafhængigt
har mod til at komme med opfindsomme og usædvanlige løsninger
tror på sine egne evner
ser let sammenhæng mellem aspekter, som umiddelbart ligger langt fra hinanden
ser udover den mest indlysende løsning
kommer med forslag til originale produkter, arbejdsmetoder og procedurer
eksperimenterer med nye muligheder og procedurer
søger efter bedre alternativer
anerkender værdien i andres ideer
er i stand til at slippe bestående strukturer og arbejdsmetoder
kan omstrukturere ideer og oplysninger for herved at finde nye ideer eller alternative tilgange
taler om muligheder i stedet for problemer
er fleksibel i sin tankegang og har mange ideer
kommer med helt nye ideer, som (endnu) virker umulige for andre at gennemføre
er nogle gange svær at følge i sine argumenter pga. af sine hurtige og usædvanlige associationer
kombinerer koncepter og tænkemåder fra forskellige fagområder
kommer med ideer, der ligger uden for de eksisterende rammer
kommer med ukonventionelle løsninger og ideer
Kreativitet kan være nem at udvikle hvis kandidaten har mere end den gennemsnitlige score (7,8,9) i Uafhængig tænkning og handling samt mindre end den gennemsnitlige score (1,2,3) i Tilpasning og Orden og struktur.
Hvilke kreative ideer er du kommet med inden for den sidste tid? Lod disse ideer til at være effektive og holdbare i praksis? Hvorfor eller hvorfor ikke?
Hvilken kreativ præstation inden for den sidste tid er du mest stolt af? Hvorfor er du stolt af netop denne præstation?
Synes du selv, at du er en kreativ person? Hvordan kommer kreativiteten til udtryk? Giv et antal nylige eksempler.
Hvordan sørger du for, at du udskiller dig fra andre? Giv et antal nyere eksempler.
Har du udtænkt en løsning for en kunde, som ingen anden var kommet med endnu? Giv et nyere eksempel.
Hvis du er i gang med at finde en ny løsning på et problem, husk at der er mange måder at løse et problem på. Du skal ikke starte med den første løsning du kommer op med.
Lad dig selv at være nytænkende.
Tro på at du kan komme op med ideer som ikke er så nærliggende.
Analyser de andres kreative ideer.
Prøv at kigge fra en andens synsvinkel: hvordan ville én med en anden baggrund løse problemet?
Sørg for sikre omgivelser, hvor kandidaten kan 'mislykkes'. Lad ham eksperimentereog lege med nye ideer og koncepter og stimuler ham til at gå videre iden kreative proces.
Brainstorm og associer over et bestemt emne og et aktuelt problem sammenmed din kandidat. Sørg for at ingen ideer er for skøre under brainstormingen.
Brainstorm sammen med din kandidat over et bestemt problem og prøv atkomme frem til mindst fem forskellige løsninger.
Sørg for at kandidaten bliver sammenkoblet med en meget målrettet person,f.eks. i forbindelse med et projekt, så de kan diskuterer hinandens ideer i forbindelsemed opgaven. Diskuter senere erfaringerne.
Sørg for at kandidaten beder andre om 360° feedback. Hvordan oplever de hanskreativitet? Hvad er han god til? Hvor er der plads til forbedringer? Diskuterresultaterne med kandidaten.

FAQs

Evnen til at komme med originale eller nye ideer og løsninger; at finde indgangsvinkler, som afviger fra de sædvanlige tankemønstre.

  • Hvilke kreative ideer er du kommet med inden for den sidste tid? Lod disse ideer til at være effektive og holdbare i praksis? Hvorfor eller hvorfor ikke?
  • Hvilken kreativ præstation inden for den sidste tid er du mest stolt af? Hvorfor er du stolt af netop denne præstation?
  • Synes du selv, at du er en kreativ person? Hvordan kommer kreativiteten til udtryk? Giv et antal nylige eksempler.
  • Hvordan sørger du for, at du udskiller dig fra andre? Giv et antal nyere eksempler.
  • Har du udtænkt en løsning for en kunde, som ingen anden var kommet med endnu? Giv et nyere eksempel.

  • tænker uafhængigt
  • har mod til at komme med opfindsomme og usædvanlige løsninger
  • tror på sine egne evner

Copyright © TMA Method 1999-2020
TMA TMA