Lytteevner: Evnen til at opfange og forstå (ikke-) verbal information og at udspørge, når nødvendigt.
lader tålmodigt andre tale ud
tager ikke hele tiden selv ordet
viser ægte interesse
viser ved hjælp af kropssprog og øjenkontakt, at han lytter til andre
afbryder ikke og giver den anden plads til at fortælle sin historie
sammenfatter det den anden siger med egne ord
sammenfatter kort den andens synspunkt
undersøger om hans egen sammenfatning gengives korrekt
stiller mange spørgsmål, indtil det, den anden vil sige, er tydeligt
adresserer den andens skjulte og utydelige hints og bemærkninger
opfanger det der siges `mellem linierne`
lytter til det, der siges, men hører også det, der ikke siges
forudser på grundlag af den givne information, hvad den anden senere vil siger
lytter til indholdet, men henter også information fra den andens ikke-verbale adfærd (måden den anden oplever relationen på)
ved, hvornår han skal vende tilbage til noget, som tidligere blev sagt i samtalen
tilpasser sig sin samtalepartners niveau, baggrund og erfaringer
Lytteevne kan være nem at udvikle hvis kandidaten har mere end den gennemsnitlige score (7,8,9) i Social empati.
Kan du give et eksempel på en situation, hvor du lyttede godt til en anden? Hvordan kunne man se det?
Kan du give et eksempel på en situation, hvor du, fordi du lyttede godt, indhentede information, som andre måske ville have overhørt?
Kan du give et eksempel på en situation, hvor du, fordi du lyttede godt, indhentede mere information end andre?
Kan du give et eksempel på en samtale hvor du ikke fik information du ville?
Indtag en aktiv fysisk attitude (se på den anden person, opret kontakt, nik).
Sæt fokus på personens ord og kropssprog.
Stil mange 'åbne spørgsmål' som starter med hvad, hvem, hvorfor og hvilket/hvilken; skift til yderligere spørgsmål bagefter.
Giv altid et resumé af hvad der bliver sagt under samtalen med en anden person.
Vær opmærksom på både det forretningsmæssige og det personlige under samtalen.
Lær din kandidat grundigt at udspørge den anden i en samtale, så han ved hvadvedkommende mener. (Forstår jeg det rigtigt...?)
Bed din kandidat om ikke at afbryde andre, der har ordet.
Bed din kandidat ikke blot være opmærksom på verbale signaler, men også påkropssprog som f.eks. intonation, ansigtsudtryk og kropsholdning. Stemmerden andens kropssprog og ord overens?
Sørg for, at din kandidat stiller så mange åbne spørgsmål som muligt, altsåspørgsmål som ikke umiddelbart kan besvares med' ja' eller 'nej'. (Åbne spørgsmålbegynder ofte med: hvem, hvad, hvor, hvilke eller hvordan)
Rådgiv ligeledes kandidaten til at anvende lyttefærdighed uden for arbejdet. Ladfamilie og venner giver feedback på måden, han lytter på.

FAQs

Evnen til at opfange og forstå (ikke-) verbal information og at udspørge, når nødvendigt.

  • Kan du give et eksempel på en situation, hvor du lyttede godt til en anden? Hvordan kunne man se det?
  • Kan du give et eksempel på en situation, hvor du, fordi du lyttede godt, indhentede information, som andre måske ville have overhørt?
  • Kan du give et eksempel på en situation, hvor du, fordi du lyttede godt, indhentede mere information end andre?
  • Kan du give et eksempel på en samtale hvor du ikke fik information du ville?

  • lader tålmodigt andre tale ud
  • tager ikke hele tiden selv ordet
  • viser ægte interesse

Copyright © TMA Method 1999-2020
TMA TMA