Meningsdannelse: Evnen til at balancere fakta og mulig tilgang i lyset af de rette kriterier.
kan skelne mellem fakta og meninger
håndterer passende kriterier til dannelse af egne vurderinger
afvejer alternativer mod hinanden
baserer sit synspunkt på fakta og kan skelne mellem fakta og meninger
kommer med praktiske og holdbare løsninger
afvejer de rette prioriteter mod hinanden
opvejer fordele og ulemper mod hinanden
er god til at vurdere menneskers kvaliteter
underbygger sin konklusion med relevant og logisk argumentation ud fra flere indgangsvinkler
definerer kriterierne, som en konklusion er baseret på
forstår konsekvenserne af sine konklusioner og vurderinger for andre
har forskellige alternativer til rådighed
stimulerer andre til at skelne mellem relevante og mindre relevante aspekter og problemer
baserer en vurdering på globale tal og fakta, som er baseret på virksomhedens præstation som et hele
bedømmer konsekvenserne af vurderinger og konklusioner for virksomheden og medarbejderne i deres hele
baserer strategiske valg på en solid risikoanalyse, også når der er tale om formodninger og usikkerhed
holder regning med flere scenarier med hensyn til virksomhedens kontinuitet
er i stand til at vurdere ny information på fortrin og mangler og eventuelt tilpasse vurderinger og konklusioner på grundlag heraf
Meningsdannelse kan være nem at udvikle hvis kandidaten har mere end den gennemsnitlige score (7,8,9) i Beslutningstagen samt Uafhængig tænkning og handling.
Har du nogensinde været påvirket af andre, når du skulle træffe en vigtig beslutning?
Kan du give et eksempel på en situation, hvor du ignorerede en andens råd? Hvorfor gjorde du det? Viste det sig at være klogt?
Har du nogensinde fortrudt, at du ikke fulgte en andens råd? Hvilke negative konsekvenser havde det for dig?
Har du nogensinde fortrudt, at dufulgte en andens råd? Hvad er den præcise grund hertil?
Kan du give to eksempler på vellykkede beslutninger, du har truffet i læbet af året? Hvilke alternativer overvejede du? Hvorfor var beslutningerne vellykkede?Hvor meget tænkte du på de mulige konsekvenser under beslutningsprocessen?
Saml faktuelle data for at bygge op din egen mening.
Vær åben over for andres ideer, undgå at afvise dem med det samme.
Vær åben over for ny viden og spørg dig selv hvordan den kan bruges.
Vær åben over for dine fejl og lær af dem; øv det du lærer.
Bed om feedback og gør et forsøg på at forstå hvad det er præcis de andre vil sige.
Sørg for, at din kandidat laver en liste over al den information, som er nødvendigfor at kunne forme en god vurdering med hensyn til et bestemt spørgsmål.Lad ham drage konklusioner på grundlag heraf og spørge en kollega om dennesmening.
Sørg for, at din kandidat overvejer løsninger og beslutninger, som ikke havdeden effekt, han forventede. Lad ham analysere hvorfor og reflektere over det.
Sørg for, at din kandidat, i forbindelse med et problem, beder om andres mening,som måske har et andet syn på problemet.
Prøv at brainstorme sammen med din kandidat over et bestemt emne. Diskuterikke hans forslag (endnu). Diskuter derefter forslagenes fordele og ulemper.
Sørg for, at kandidaten spørger en person, som er god til at vurdere, hvordandenne person kommer frem til sine vurderinger. Lad ham regelmæssigt bedeom feedback.

FAQs

Evnen til at balancere fakta og mulig tilgang i lyset af de rette kriterier.

  • Har du nogensinde været påvirket af andre, når du skulle træffe en vigtig beslutning?
  • Kan du give et eksempel på en situation, hvor du ignorerede en andens råd? Hvorfor gjorde du det? Viste det sig at være klogt?
  • Har du nogensinde fortrudt, at du ikke fulgte en andens råd? Hvilke negative konsekvenser havde det for dig?
  • Har du nogensinde fortrudt, at dufulgte en andens råd? Hvad er den præcise grund hertil?
  • Kan du give to eksempler på vellykkede beslutninger, du har truffet i læbet af året? Hvilke alternativer overvejede du? Hvorfor var beslutningerne vellykkede?Hvor meget tænkte du på de mulige konsekvenser under beslutningsprocessen?

  • kan skelne mellem fakta og meninger
  • håndterer passende kriterier til dannelse af egne vurderinger
  • afvejer alternativer mod hinanden

Copyright © TMA Method 1999-2020
TMA TMA