Mod: Evnen til at tage risici for at indhente fordele (på længere sigt).
forstår rækkevidden af en risiko, som tages
skelner mellem mod og hensynsløs
tager forretningsmæssige risici
vælger ved problemer en håndtering, som ikke helt er standardprocedure
handler som nødvendigt, når konfronteret med problemer også selv om det er uden for rammerne
tør komme med udsagn, som vil møde modstand
vælger en fremgangsmåde, som der endnu ikke er erfaringer med
fremkommer med et synspunkt, der er uforenelig med den fælles mening
foretrækker en lovende plan med ukendte risici frem for en middelmådig plan med fuld sikkerhed
tilbyder service eller produkter, som ikke tidligere er leveret
forpligter sig til helt nye aktiviteter, som er innovative og realiserbare
udtrykker konstruktiv kritik i virksomhedens interesse
tager ansvar for handlinger, hvor konsekvenserne endnu ikke kan overskues
tør investere i potentielle partnerskaber, som bringer risici med sig, men kan komme virksomheden til gode
tager beslutninger, som kan ændre hele virksomhedens fremtoning
er god til at vurdere uforudsete risici forbundet med nye aktiviteter
investerer i nye eksperimenter uden det er helt tydeligt, om de leverer resultater
ledes af egen intuition og 'fingerspidsfornemmelse'
Mod kan være nem at udvikle hvis kandidaten har mere end den gennemsnitlige score (7,8,9) i Uafhængig tænkning og handling samt Selvværd og mindre end den gennemsnitlige score (1,2,3) i Tilpasning.
Kan du give et eksempel på en 'risikabel' beslutning, som endte positivt?
Kan du give et eksempel på en 'risikabel' beslutning, som endte negativt?
Kan du godt lide at gamble? Hvis ja, giv et eksempel på en gambling, som endte positivt.
Hvad er den største risiko du nogensinde har taget i dit liv? Hvordan endte det?
Sig nej oftere.
Kom oftere med forslag, selv hvis du ikke helt er klar over konsekvenserne. Tag chancen og se hvad det fører til.
Brug oftere vendinger som 'jeg synes', 'efter min mening'.
Prøv at være kreativ og nytænkende.
Betragt nogen som er mere modig en dig, analyser hans adfærd, dens konsekvenser og risikoer han påtager sig.
Undersøg sammen med din kandidat hvad, som hindrer ham i at udvise mod ibestemte situationer.
Sørg for, at din kandidat laver aftaler med sin leder om måden, han kan udvisemere mod i sit arbejde.
Undersøg sammen med din kandidat om der er situationer i eller uden for arbejdet,hvor han udviste mere mod og andre ikke gjorde det. Hvorfor lykkedes detat udvise mod i denne situation?
Undersøg sammen med din kandidat om der har været situationer, hvor hansynes andre udviste mod og han ikke. Hvad var de andres risici i forhold til hansegne? Hvad holdt ham tilbage?
Sørg for, at din kandidat beder en kollega om at sige til, hvis denne fornemmer,at der misses muligheder pga. manglende mod.

FAQs

Evnen til at tage risici for at indhente fordele (på længere sigt).

  • Kan du give et eksempel på en 'risikabel' beslutning, som endte positivt?
  • Kan du give et eksempel på en 'risikabel' beslutning, som endte negativt?
  • Kan du godt lide at gamble? Hvis ja, giv et eksempel på en gambling, som endte positivt.
  • Hvad er den største risiko du nogensinde har taget i dit liv? Hvordan endte det?

  • forstår rækkevidden af en risiko, som tages
  • skelner mellem mod og hensynsløs
  • tager forretningsmæssige risici

Copyright © TMA Method 1999-2020
TMA TMA