Mundtlig kommunikation: Evnen til at tale et forståeligt sprog og at tilpasse sprogbruget til andres niveau.
taler standard-dansk
er let at forstå
benytter sin stemme godt (volumen, intonation)
taler korrekt dansk, bruger korte og stærke sætninger og artikulerer tydeligt
taler i forståelige termer
giver tydelige forklaringer, som er lette at forstå for andre
anvender ikke indviklet sprogbrug for at imponere andre
tilpasser sit sprogbrug til andres niveau
er i stand til at forklare et komplekst emne til en lavere uddannet målgruppe
bruger eksempler, som passer til målgruppen og som gør argumentationen tydeligere
anbringer en historie i en bredere kontekst uden af gøre det indviklet
gør historien mere livlig ved at bruge publikums egenskaber
er i stand til at gøre en kompleks historie simpel, så alle kan forstå den
tydeliggør en vag og utydelig diskussion, ved tydeligt at gengive, hvad det drejer sig om
er i stand til at gøre andres komplekse sprogbrug simpelt og kan bringe det tilbage til kernen
oversætter abstrakt information til konkrete eksempler, som tiltaler alle
anvender sammenligninger, metaforer og udtryk for at gøre sin argumentation tydeligere
håndtere sprogbrug, som paser til siuationen og anvender forskellige udtryksmåder
Mundtlig kommunikation har ingen forbindelse med TMA-drivkræfter.
Har du nogensinde fået kommentarer fra andre om den måde, du udtrykker dig på? Kan du give et eksempel?
Har du nogensinde oplevet, at en medarbejder ikke forstod opgaven, som du har givet ham/ hende mundtligt? Hvordan kunne man se, at medarbejderen ikke havde forstået opgaven? Hvad gjorde du?
Har du nogensinde holdt taler eller foredrag? Kan du komme med et af de seneste eksempler?
Hvor god er du som taler? Kan du give et eksempel?
Beskriv en situation, hvor mundtlig kommunikation var meget vigtig for dig. Hvad var din rolle? Hvordan klarede du det?
Tjek regelmæssigt om du forstår personen du snakker med korrekt.
Vær opmærksom på dit sprog og taletempo og tilpas dem til personen du taler med.
Undersøg hvem er dit publikum og hav det i tankerne mens du taler til dem.
Prøv forskellige kommunikationsmønste: overbevis, stil spørgsmål, forklar, giv råd, kom op med forslag osv.
Giv feedback på hvordan kandidaten bruger sine samtalefærdigheder i samtalernemed dig. Har han forberedt sig? Fanger han ikke-verbale signaler, stillerhan de gode spørgsmål og kommer han med sammenfatninger?
Undersøg sammen med kandidaten hvilke adfærdseksempler han ikke brugereller bruger for lidt.
Overvær eventuelt, med tilladelse fra kandidaten, en samtale, hvor han øver sitlæringsmål og giv feedback bagefter. Hvad gik godt, og hvad skal han passe pånæste gang?
Opmuntr din kandidat til at gennemgå samtaleemner før en samtale, så han kankoncentere sig om den anden person under samtalen

FAQs

Evnen til at tale et forståeligt sprog og at tilpasse sprogbruget til andres niveau.

  • Har du nogensinde fået kommentarer fra andre om den måde, du udtrykker dig på? Kan du give et eksempel?
  • Har du nogensinde oplevet, at en medarbejder ikke forstod opgaven, som du har givet ham/ hende mundtligt? Hvordan kunne man se, at medarbejderen ikke havde forstået opgaven? Hvad gjorde du?
  • Har du nogensinde holdt taler eller foredrag? Kan du komme med et af de seneste eksempler?
  • Hvor god er du som taler? Kan du give et eksempel?
  • Beskriv en situation, hvor mundtlig kommunikation var meget vigtig for dig. Hvad var din rolle? Hvordan klarede du det?

  • taler standard-dansk
  • er let at forstå
  • benytter sin stemme godt (volumen, intonation)

Copyright © TMA Method 1999-2020
TMA TMA