Networking: Evnen til at udvikle og opretholde relationer, alliancer og koalitioneri og uden for virksomheden og at bruge dem til indhentning af information, støtte og samarbejde.
kommunikerer regelmæssigt med kontakter
går til møder for at netværke
viser aktiv interesse i andre personer
tager selv initiativ til at finde nye kontakter
bygger og arbejder aktivt på sit (sociale) netværk
tager regelmæssigt kontakt til andre for at vedligeholde det bestående netværk
råder over faste kontakter i virksomheden, som han altid kan henvende sig til
tager selv kontakt til andre for information, støtte eller samarbejde
anvender kontakter, som er skabt under seminarer, kongresser, kurser og andre sociale events
skaber og vedligeholder aktivt kontakter
bruger regelmæssigt faste kontaktpersoner i virksomheden
samarbejder regelmæssigt med kolleger fra andre afdelinger for at fokusere på et bestemt problem
bringer mennesker i kontakt med hinanden, præsenterer dem for hinanden
søger at samarbejde med interne og eksterne partnere på grundlag af fælles interesse
opsøger aktivt kolleger fra andre afdelinger for information og ekspertise
kontakter andre afdelinger, hvis det er relevant for begge parter
bruger sit eget netværk (f.eks. for information) for at støtte sit eget arbejde
opsøger aktivt nyttige kontakter, uanset kulturforskel og andre barrierer
kontakter andre afdelinger for at forhøje chancerne for sit eget projekts succes (samarbejde, støtte)
bruger sit netværk (f.eks. for information) til at støtte sine aktiviteter
involverer andre i sit professionelle netværk og stimulerer dem til at udbygge det
engagerer andre for at skabe bred støtte, så virksomheden bedre kan realiserer sine mål
opsøger målrettet kontakt til andre, som kan spille en rolle i udbygningen af et indflydelsesrigt netværket
er reel, indstillet på samarbejde og bruger sit netværk uden at manipulere det
Networking kan være nem at udvikle hvis kandidaten har mere end den gennemsnitlige score (7,8,9) i Sociabilitet og kontakt samt Social empati.
Hvordan bruger du LinkedIn, og hvilke nye aktive kontakter, har du fået på denne måde?
Er du en social person? Kan du give eksempler, som viser, at du er socialt indstillet?
Hvornår var sidste gang du skabte kontakt til mennesker, du ikke kendte? Hvilken relation har du nu til disse mennesker?
Har du mødt nye mennesker i den sidste tid? Hvad har du selv gjort for at møde disse mennesker?
Hvordan holder du dit netværk aktivt og aktuelt?
Tilslut dig et professionelt netværk såsom LinkedIn.
Vær med til salgsfremmende foranstaltninger, receptioner, jubilæumsfestligheder og andre sammenkomster.
Betragt andres kommunikationsmønstre; se om du kan kopi nogle af dem.
Tilpas dit sprog og taletempo til personen du taler med.
Få øjenkontakt med publikummet; sørg for at interreagere regelmæssigt.
Sørg for, at din kandidat indser, hvad det koster og giver at dele viden medandre, hjælpe andre eller bede andre om hjælp.
Rådgiv din kandidat til at deltage i sammenkomster og her være opmærksom påmenneskers adfærd og efterfølgende selv forsøge at anvende denne adfærd.
Bed din kandidat om ikke at være for kritisk over for sig selv og de bemærkninger,han kommer med i andres selskab. Sørg for at øge hans selvtillid og robusthed.
Hvis din kandidat ser sig selv som en enspænder, få ham da til at indse, hvilkeulemper det kan have for virksomheden og ham selv.
Sørg for, at kandidaten bliver bevidst om, hvad han tænker, når han IKKE henvendersig direkte til andre. Hvad holder ham tilbage?

FAQs

Evnen til at udvikle og opretholde relationer, alliancer og koalitioneri og uden for virksomheden og at bruge dem til indhentning af information, støtte og samarbejde.

  • Hvordan bruger du LinkedIn, og hvilke nye aktive kontakter, har du fået på denne måde?
  • Er du en social person? Kan du give eksempler, som viser, at du er socialt indstillet?
  • Hvornår var sidste gang du skabte kontakt til mennesker, du ikke kendte? Hvilken relation har du nu til disse mennesker?
  • Har du mødt nye mennesker i den sidste tid? Hvad har du selv gjort for at møde disse mennesker?
  • Hvordan holder du dit netværk aktivt og aktuelt?

  • kommunikerer regelmæssigt med kontakter
  • går til møder for at netværke
  • viser aktiv interesse i andre personer
  • tager selv initiativ til at finde nye kontakter
  • bygger og arbejder aktivt på sit (sociale) netværk

Copyright © TMA Method 1999-2020
TMA TMA