Organisationsforståelse: At udvise bevidsthed om beslutningers og/eller aktiviteters effekt på hele virksomheden.
ved hvordan virksomheder fungerer
er bevidst om hvad, der foregår i arbejdsmiljøet
er i stand til at se ud over sit eget team eller sin egen afdeling
anerkender sammenhængen mellem sit eget arbejde og sine kollegers arbejde og er opmærksom herpå
overvejer følgerne for kollegers aktiviteter, når nye arbejdsmetoder udtænkes
forstår relationerne i teamet
forstår procedurerne hos kunderne og tilpasser sine egne arbejdsmetoder hertil
forstår hvordan de forskellige afdelingers arbejdsprocesser supplerer og påvirker hinanden
vurderer konsekvenserne af egne handlinger og beslutninger
kender de uformelle kredse i sin virksomhed
ved hvilke personer, der formelt og uformelt har indflydelse på beslutninger
ved hvordan han skal viderebringe information, som er relevant for virksomheden, til de rette personer
forstår ændringers konsekvenser for hele virksomheden, medarbejderne, arbejdsprocesserne og kunderelationerne
forstår hurtigt eksterne kundevirksomheders forskellige kulturer og tilpasser procedurerne hertil
driver lobbyvirksomhed med de rette personer for at gøre opmærksom på sin virksomhed
forstår magthierarkiet i virksomheden
håndterer tvetydighed og utydelige (magt) hierarkier effektivt
Organisationsforståelse kan være nem at udvikle hvis kandidaten har mere end den gennemsnitlige score (7,8,9) i Tilpasning samt Sociabilitet og kontakt.
Hvordan har du inden for de sidste måneder holdt dig informeret om, hvad der foregår i din virksomhed eller afdeling?
Hvilke modstridende interesser ser du i din virksomhed?
Hvilke problemer måtte din afdeling løse førhen? Hvordan håndterede du disse problemer? Hvad vil du gøre anderledes næste gang?
Hvad er de vigtigste normer og værdier i din virksomhed, og hvordan håndterer du dem i praksis?
Hvilke afdelinger beskæftiger du dig mest med? Hvornår?
Giv dig god tid til at overveje den kommende markedsudvikling og dens betydning for dit job og din virksomhed.
Tal regelmæssigt om virksomhedens fremtid med andre.
Engager dig i aktiviteter såsom networking eller drøftelse af de seneste udviklinger med dine kollegaer som bidrager til virksomhedens image eller udviklingsstrategi.
Støt altid din virksomhed foran fremmede folk.
Sørg for, at din kandidat får til opgave at besøge en vigtig kunde og spørge kundenom, hvad der sker af udvikling i hans virksomhed. Lad kandidaten overvejehvilke muligheder det skaber for hans egen virksomhed.
Informer din kandidat om vigtige kilder, som du bruger til at holde dig informeretom dine omgivelser. Aviser, tidsskrifter, internet osv.
Anspor din kandidat til at undersøge hvad der udspiller sig politisk, socialt ogøkonomisk i virksomheden, og hvad det direkte eller indirekte betyder for ham.
Sørg for, at kandidaten beder andre om 360° feedback. Hvordan oplever dehans virksomhedssensitivitet? Hvad synes de går godt og hvilke er eventuelthans udviklingspunkter? Tal med ham om rapporten.

FAQs

At udvise bevidsthed om beslutningers og/eller aktiviteters effekt på hele virksomheden.

  • Hvordan har du inden for de sidste måneder holdt dig informeret om, hvad der foregår i din virksomhed eller afdeling?
  • Hvilke modstridende interesser ser du i din virksomhed?
  • Hvilke problemer måtte din afdeling løse førhen? Hvordan håndterede du disse problemer? Hvad vil du gøre anderledes næste gang?
  • Hvad er de vigtigste normer og værdier i din virksomhed, og hvordan håndterer du dem i praksis?
  • Hvilke afdelinger beskæftiger du dig mest med? Hvornår?

  • ved hvordan virksomheder fungerer
  • er bevidst om hvad, der foregår i arbejdsmiljøet
  • er i stand til at se ud over sit eget team eller sin egen afdeling

Copyright © TMA Method 1999-2020
TMA TMA