Overtalelsesevne: Evnen til at vinde andre over med hensyn til egne standpunkter og ideer og at skabe opbakning.
udstråler entusiasme og flair
udstråler tro på sin egen overbevisning
anvender ikke-verbal adfærd for at styrke sin udstråling
anvender logiske og transparente argumenter
anvender argumentation, som appellerer til målgruppen
håndterer en god blanding af forretningsmæssige argumenter, humor, relativering og forståelse andres situation
bruger konkrete eksempler til at understøtte sine argumenter
forudser den anden persons tvivl og er i stand til at imødegå den passende
forudser modargumenter og håndterer selv modargumentation godt
hører begge sider af sagen
får andre til at se mulighederne og fordelene ved et forslag
skaber opbakning til svære forslag
tror på sine egne forslag og viser det
overvejer en eller flere overtalelsesstrategier
bruger de rigtige argumenter på de rigtige tidspunkter
skaber en dialog med andre for at bruge deres argumenter til egen fordel
er på forhånd informeret om mulige modargumenter og forhindringer
driver lobbyvirksomhed med de rigtige mennesker for at styrke opbakningen til sit forslag
håndterer forskellige overtalelsesstrategier
Overtalelsesevne kan være nem at udvikle hvis kandidaten har mere end den gennemsnitlige score (7,8,9) i Dominans, Energi og handling samt Udadvendthed.
Hvilke egenskaber skal en god sælger have ifølge dig? Hvorfor synes du det? Hvilke af disse egenskaber har du?
Er du nogensinde kommet med et godt forslag, som ikke blev accepteret af din leder? Hvorfor blev forslaget ikke accepteret? Hvad vil du gøre anderledes en anden gang?
Er du nogensinde kommet med et forslag, som blev accepteret af din leder? Hvad gjorde du rigtigt nu? Vil du gøre det anderledes en anden gang?
Kan du give et eksempel på en svær salgssamtale, du for nylig har haft? Hvad var situationen, og hvad gjorde du?
Hvornår var det sidste gang, du skulle overbevise en anden? Hvad gjorde du præcis?
Spørg altid dig selv hvilken tilgang din modstander kan være påvirket af (mens du stadig har dit mål i tankerne).
Vær opmærksom på forskellene mellem form og indhold når du bruger forskellige kommunikationsniveauer.
Du skal ikke være bange for stilhed under samtalen.
Betragt din fysiske indstilling: hvad gør du med hænderne? Hvordan er dine fødder placeret? Står du med rank ryg?
Vær opmærksom på din undersøgelse.
Undersøg sammen med din kandidat om, der er en situation på eller uden forarbejdet, hvor han har overbevidst andre. Hvorfor lykkedes det i dette tilfælde?
Undersøg sammen med din kandidat om, der har været situationer på eller udenfor arbejdet, hvor han synes andre kunne overbevise og han ikke. Hvad menerhan selv at kunne gøre for bedre at kunne overbevise andre næste gang?
Hvis manglen på overtalelseskraft ligger i personligheden, f.eks. et lavt selvværdeller manglende udadvendthed, er det meget svært at ændre; kompetencen er dasvær at coache. Det kan du undersøge med en TMA Talentanalyse.
Skab ved hjælp af et rollespil blokader ('det kan ikke lade sig gøre', 'det kan duikke', 'det fungerer ikke') og lad kandidaten prøve at overbevise dig om sineargumenter.

FAQs

Evnen til at vinde andre over med hensyn til egne standpunkter og ideer og at skabe opbakning.

  • Hvilke egenskaber skal en god sælger have ifølge dig? Hvorfor synes du det? Hvilke af disse egenskaber har du?
  • Er du nogensinde kommet med et godt forslag, som ikke blev accepteret af din leder? Hvorfor blev forslaget ikke accepteret? Hvad vil du gøre anderledes en anden gang?
  • Er du nogensinde kommet med et forslag, som blev accepteret af din leder? Hvad gjorde du rigtigt nu? Vil du gøre det anderledes en anden gang?
  • Kan du give et eksempel på en svær salgssamtale, du for nylig har haft? Hvad var situationen, og hvad gjorde du?
  • Hvornår var det sidste gang, du skulle overbevise en anden? Hvad gjorde du præcis?

  • udstråler entusiasme og flair
  • udstråler tro på sin egen overbevisning
  • anvender ikke-verbal adfærd for at styrke sin udstråling
  • anvender logiske og transparente argumenter

Copyright © TMA Method 1999-2020
TMA TMA