Politisk sensitivitet: Evnen til at kunne sætte sig i politikerens sted; at kunne se de komplekse interesser, som politikeren konfronteres med; at kunne vurdere forslagenes politiske gennemførlighed.
kender de politiske forhold
kan sætte sig i både politikerens og borgerens sted
optræder taktfuldt og diplomatisk i forbindelse med delikate emner
anerkender sit ansvar og sine grænser i forbindelse med delikate emner
ved, hvornår han skal træde i forgrunden
kommer med information på et grundlag, som en anden kan tage et standpunkt ud fra
kan se fordele og ulemper ved et politisk forslag
forudser mulig modstand
forstår en beslutnings konsekvenser og stiller dem til diskussion
opnår andres støtte til bestemte forslag
driver lobbyvirksomhed på højt niveau i forbindelse med bestemte forslag
ved hvordan han skal finde de rigtige personer, som vil støtte hans ideer
har et godt billede af, hvordan samfundet fungerer, samt tendenser og problemer indeholdt heri
ser sammenhængen mellem de forskellige samfundsmæssige sektorer
Politisk sensitivitet har ingen forbindelse med TMA-drivkræfter.
Kan du give et eksempel på en situation, hvor din politiske holdning var en fordel for dig?
Kan du give et eksempel på en situation, hvor din politiske holdning var en ulempe?
Kan du give et eksempel på en situation, hvor din politiske neutralitet var en fordel for dig?
Kan du give et eksempel på en situation, hvor din politiske neutralitet var en ulempe?
Se nyhedsprogrammer, læs aviser som sætter fokus på lokal og national politik.
Kontakt din kollega som er god til politik. Følg ham for at lære om de største aktører og deres holdninger. Prøv at finde ud af hvordan den kollega bestemmer hvad er vigtigt og hvorfor.
Hold dig informeret om udviklinger der kan have betydning for din virksomhed.
Sørg for at du kender både skrevne og uskrevne regler.
Vær opmærksom på din kandidates kropssprog. Korresponderer denne med dethan siger? Forklar betydningen af kropssprog i politiske situationer.
Sørg for, at din kandidat observerer kolleger, som er kendt for at være sensitive.Hvordan opfører de sig i besværlige situationer? Hvordan udviklede de deresadfærd?
Sørg for, at din kandidat bedre forstår andres ideer og standpunkter ud fra deresperspektiv.
Bed din kandidat spørge kolleger, om de kan nævne situationer, hvor han ikkelod til at have forståelse for andre. Lad ham reflektere over dette.
Bed din kandidat lave en liste over mennesker, som irriterer ham. Bed hamopsøge disse mennesker, for bedre at lære dem at kende og relatere adfærden,som irriterer ham, til deres baggrund og kvaliteter. Hvad kan han lære af dissemennesker?

FAQs

Evnen til at kunne sætte sig i politikerens sted; at kunne se de komplekse interesser, som politikeren konfronteres med; at kunne vurdere forslagenes politiske gennemførlighed.

  • Kan du give et eksempel på en situation, hvor din politiske holdning var en fordel for dig?
  • Kan du give et eksempel på en situation, hvor din politiske holdning var en ulempe?
  • Kan du give et eksempel på en situation, hvor din politiske neutralitet var en fordel for dig?
  • Kan du give et eksempel på en situation, hvor din politiske neutralitet var en ulempe?

  • kender de politiske forhold
  • kan sætte sig i både politikerens og borgerens sted
  • optræder taktfuldt og diplomatisk i forbindelse med delikate emner

Copyright © TMA Method 1999-2020
TMA TMA