Præsentering: Evnen til på en tydelig måde at præsentere ideer og planer og at anvende tilgængelige hjælpemidler effektivt.
taler standarddansk
tør tale i offentlighed
kan håndtere stress
anvender en stærk argumentation, som er strukturelt opbygget
taler et klart og tydeligt sprog
anvender de korrekte hjælpemidler under præsentationer
er let at forstå med hensyn til stemmevolumen og tydelighed i sin tale (mumler ikke)
kigger på sit publikum og varierer sin intonation og sin ikke-verbale adfærd
gengiver en kompleks historie i et tydelig og konkret sprog
gør et argument livligere med eksempler, som appellerer til publikum
taler ikke kun selv, men involverer også publikum
anvender bevidst forskellige kommunikationsmåder, såvel verbalt som kropsligt
responderer passende på publikums spørgsmål
udstråler selvtillid og ekspertise
bruger nøgleord, som reflekterer argumentets hovedlinie
er i stand til at vige fra sin egen argumentation og responderer på publikums spørgsmål
har en afslappet holdning og bevæger sig rundt i rummet, hvis muligt
anvender passende humor på de rigtige tidspunkter under præsentationen
skifter let fra et komplekst til et mere simpelt niveau under præsentationen
Præsentering kan være nem at udvikle hvis kandidaten har mere end den gennemsnitlige score (7,8,9) i Udadvendthed og Selvværd.
Kan du beskrive en præsentation, du for nylig har givet? hvad synes du selv gik godt, og hvad kunne være gået bedre?
Giv et eksempel på en præsentation, hvor du fik kritiske spørgsmål fra publikum. Hvordan håndterede du det? Hvad var det endelige resultat? Hvad vil du gøre anderledes næste gang?
Har du nogensinde givet en præsentation, som mislykkedes? Hvordan fandt du ud af, at præsentationen mislykkedes? Hvad gjorde du under præsentationen for at forbedre den?
Hvad synes du er svært ved at præsentere?
Hvilken præsentation anser du som din bedste og hvorfor?
Vær opmærksom på (ikke-verbale) signaler fra publikummet.
Få øjenkontakt med publikummet; involver dem i din præsentation.
Skriv din præsentation ned og sørg for en fængende indledning og en klar afslutning.
Sørg for, at din kandidat kender sit publikum; det er letter at præsentere til engruppe 'venner' end en gruppe fremmede.
Fortæl din kandidat om stemmebrug under en præsentation; vær opmærksompå at han bruger sin stemme godt. Tænk på tempo, volumen og artikulation.
Kig sammen med kandidaten på, hvilke af adfærdseksemplerne han kan brugeoftere.
Giv også feedback på måden, hvorpå kandidaten bruger sine præsentationsfærdighederi coachingsamtalerne med dig. Har han forberedt sig? Opfanger handit kropssprog? Stiller han de gode spørgsmål?

FAQs

Evnen til på en tydelig måde at præsentere ideer og planer og at anvende tilgængelige hjælpemidler effektivt.

  • Kan du beskrive en præsentation, du for nylig har givet? hvad synes du selv gik godt, og hvad kunne være gået bedre?
  • Giv et eksempel på en præsentation, hvor du fik kritiske spørgsmål fra publikum. Hvordan håndterede du det? Hvad var det endelige resultat? Hvad vil du gøre anderledes næste gang?
  • Har du nogensinde givet en præsentation, som mislykkedes? Hvordan fandt du ud af, at præsentationen mislykkedes? Hvad gjorde du under præsentationen for at forbedre den?
  • Hvad synes du er svært ved at præsentere?
  • Hvilken præsentation anser du som din bedste og hvorfor?

  • taler standarddansk
  • tør tale i offentlighed
  • kan håndtere stress

Copyright © TMA Method 1999-2021
TMA TMA