Problemanalyse: Evnen til at signalere problemer, genkende vigtig information, indhente relevante oplysninger og sammenkæde disse; se problemernes mulige årsager.
skelner mellem hoved- og bisager
råder over et tilfredsstillende arbejds- og tænkeniveau i forhold til sin stilling
ser sammenhængen mellem forskellige problemer
er ikke tilfreds med utilfredsstillende information, søger til tilfredsstillende information er indhentet
kortlægger problemerne ved at stille de rigtige spørgsmål og anvende forskellige og relevante informationskilder
skelner mellem fakta og meninger
søger efter problemernes årsag
ser hurtigt årsag og konsekvens
ser problemer, som eksisterer i den daglige rutine og erkender konsekvenserne for arbejdsfremgangen
ser et problem fra forskellige synsvinkler (financiel, strategisk, image, personale)
anbringer udviklingen af et problem i tid (kort eller lang termin)
ser sammenhænge mellem problemer og hændelser, som umiddelbart ingen sammenhæng har
kommer hurtigt til sagens kerne ved at stille de rigtige spørgsmål og anvende de rigtige kilder
ser et problem i en bredere kontekst (financiel, økonomisk, omgivelser, samfund)
ser sammenhængen mellem problemer, som umiddelbart ingen sammenhæng har, genkender de store linier og de fælles normer
forstår problemets fulde kompleksitet og kan (re)definere det i et forståeligt sprog
kan oversætte operationelle problemer til strategiske løsninger
ser trends og forudser fremtidig udvikling
Problemanalyse kan være nem at udvikle hvis kandidaten har mere end den gennemsnitlige score (7,8,9) i den Kognitive evnevurdering.
Hvornår var sidste gang du uforventet stod over for et problem? Hvad var problemet præcis? Hvad var årsagen til problemet? Hvad gjorde du for at løse problemet?
Hvilke trin gennemgår du, når du udfører en korrekt problemanalyse? Kan du beskrive det ved at bruge et af de seneste problemer du stod over for?
Har du nogensinde oplevet at din problemanalyse viste sig at vær helt anderledes end du forventede? Kan du give et eksempel på det? Hvad gjorde du forkert? Hvordan kan det undgås næste gang?
Hvad er specifikt komplicerede problemer for dig? Kan du give et eksempel?
Nogle gange kan man ikke helt vurdere, hvordan tingene vil udvikle sig. Kan du give et eksempel da det skete for dig?
Spørg dig selv hvad slags problemer er hårdest for dig at løse.
Stil yderligere kritiske spørgsmål hvis det ikke er klart for dig hvad personen mener.
Hold korte pauser regelmæssigt for at tænke over et problem (f.eks. mens du går en tur).
Lav en liste med faktuelle data før du går i gang med at analysere et problem.
Nå ind til sagens kerne ved at spørge 'hvorfor' indtil 'problemet bag problemet' kommer til syne.
Hjælp din kandidat på vej ved at angive, hvor han kan indsamle information tilen grundig analyse af problemet.
Lad kandidaten påtage sig opgaver, som kræver problemløsende færdigheder.
Fremlæg en række forskellige sager for kandidaten, som du selv er godt inde i,og giv ham til opgave at angive alle de personer og instanser, både eksternt oginternt, som påvirker sagerne. Bedøm graden af påvirkning og grundlaget herfor.Diskuter det efterfølgende med ham og kom ind på forkerte bedømmelser.
Sørg for, at din kandidat beder kolleger om 360° feedback. Hvordan oplever de,at han forudser problemer? Hvad synes de går godt, og hvilke er eventuelt hans udviklingspunkter? Tal medham om rapporten.

FAQs

Evnen til at signalere problemer, genkende vigtig information, indhente relevante oplysninger og sammenkæde disse; se problemernes mulige årsager.

  • Hvornår var sidste gang du uforventet stod over for et problem? Hvad var problemet præcis? Hvad var årsagen til problemet? Hvad gjorde du for at løse problemet?
  • Hvilke trin gennemgår du, når du udfører en korrekt problemanalyse? Kan du beskrive det ved at bruge et af de seneste problemer du stod over for?
  • Har du nogensinde oplevet at din problemanalyse viste sig at vær helt anderledes end du forventede? Kan du give et eksempel på det? Hvad gjorde du forkert? Hvordan kan det undgås næste gang?
  • Hvad er specifikt komplicerede problemer for dig? Kan du give et eksempel?
  • Nogle gange kan man ikke helt vurdere, hvordan tingene vil udvikle sig. Kan du give et eksempel da det skete for dig?

  • skelner mellem hoved- og bisager
  • råder over et tilfredsstillende arbejds- og tænkeniveau i forhold til sin stilling
  • ser sammenhængen mellem forskellige problemer
  • er ikke tilfreds med utilfredsstillende information, søger til tilfredsstillende information er indhentet

Copyright © TMA Method 1999-2020
TMA TMA