Samarbejde: Evnen til effektivt at samarbejde med andre om et fælles resultat også når det ikke direkte tjener personlig interesse.
har god selvindsigt
har indsigt i sine egne præferencer for bestemte teamroller
er i stand til at tilsidesætte personlig interesse for gruppeinteresse
deler ekspertise og erfaring med andre
er åben overfor andres meninger og ideer i gruppen eller i teamet
ser, når andre har brug for hjælp og overtager opgaver, hvis nødvendigt
demonstrerer tydeligt vigtigheden af et fælles resultat
fejrer succeser og ynker fejltagelser sammen
anerkender andre discipliners og fagområders bidrag og benytter dem til at invitere kolleger til at komme med et bidrag
diskuterer planer og ideer med andre og inviterer dem til at komme med et bidrag
fremhæver fælles faktorer for at forstærke teamånden og vigtigheden af et fælles resultat
sætter gruppens interesser over egne interesser
får andre til at indse, at deres bidrag er nødvendigt for at opnå et ønsket fælles resultat
finder muligheder til at starte fælles projekter med andre virksomheder
laver en ven ud af fjenden (ser muligheder for at samarbejde med konkurrenter)
har god indsigt i virksomhedens styrker og svagheder og finder partnere, som kan eliminere de svage punkter og forstærke de stærke punkter
tænker ikke i vi/dem-termer men i win-win-termer
tilsidesætter personlig gevinst for gruppens interesser
Samarbejde kan være nem at udvikle hvis kandidaten har mere end den gennemsnitlige score (7,8,9) i Hjælpsomhed samt Sociabilitet og kontakt.
Har du nogensinde været en del af et team, som pga. dårligt samarbejde ikke opnåede sine mål? Hvad var din rolle?
Hvad synes du om måden, som der i øjeblikket samarbejdes på i din afdeling? Hvordan bidrager du selv til dette? Hvilke specifikke problemer har der været?
Hvordan har du førhen håndteret 'modstandere' i din virksomhed, med andre ord: mennesker, som ikke er enige med dig? Kan du give et eksempel?
Hvad har du selv gjort på det seneste for at forbedre samarbejdet i dit team?
Giv dig tid til at høre andres synspunkter. Alle har ret til at sige hvad de mener.
Vær åben over for andres ideer, undgå at afvise dem med det samme.
Vær opmærksom og lyt til de andres ideer og giv dem komplimenter.
Vis dit engagement til dine kollegaer, selv hvis det ikke påvirker dit job direkte.
Sørg for, at din kandidat beder medarbejdere og kolleger om 360° feedback.Hvordan oplever de hans samarbejdsorientering? Hvad synes de går godt oghvilke er eventuelt hans udviklingspunkter? Tal med ham om rapporten.
Undersøg sammen med din kandidat hvad, som holder ham tilbage i effektivt atsamarbejde med andre.
Sørg for, at din kandidat øver sig, i et lille rollespil med dig, i at kommunikeremed den 'type' mennesker, han ikke bryder sig om.
Skab ved hjælp af et rollespil problemer ('det sker ikke', 'det kan du ikke', 'detfungerer ikke sådan') og lad kandidaten øve sig i, at omgås dette strategisk.
Undersøg sammen med kandidaten, hvor blokaderne ligger i forbindelse med atudvise fleksibel adfærd ved samarbejde.

FAQs

Evnen til effektivt at samarbejde med andre om et fælles resultat også når det ikke direkte tjener personlig interesse.

  • Har du nogensinde været en del af et team, som pga. dårligt samarbejde ikke opnåede sine mål? Hvad var din rolle?
  • Hvad synes du om måden, som der i øjeblikket samarbejdes på i din afdeling? Hvordan bidrager du selv til dette? Hvilke specifikke problemer har der været?
  • Hvordan har du førhen håndteret 'modstandere' i din virksomhed, med andre ord: mennesker, som ikke er enige med dig? Kan du give et eksempel?
  • Hvad har du selv gjort på det seneste for at forbedre samarbejdet i dit team?

  • har god selvindsigt
  • har indsigt i sine egne præferencer for bestemte teamroller
  • er i stand til at tilsidesætte personlig interesse for gruppeinteresse

Copyright © TMA Method 1999-2020
TMA TMA