Selvudvikling: Evnen til at opnå indsigt i sin egen identitet, sine egne værdier, styrker og svagheder, interesser og ambitioner og at handle på grundlag heraf for at videreudvikle sine kompetencer.
opsøger aktivt personlig feedback og anvender det
evaluerer regelmæssigt sin egne metoder og hvad der kan gøres anderledes eller forbedres
råder over en reel indsigt i sine stærke og svage punkter
bruger tydelig tid og energi på sin egen udvikling
forpligter sig til at forbedre eller fordybe sig
kender sine egne stærke og svage punkter
deltager i kurser eller tager del i aktiviteter for at udvikle sig selv
søger aktivt efter måder at udvikle sig selv på
lærer af fejl
involverer andre i læreprocessen; spørger dem om måder, han kan videreudvikle sig selv på
beder ved feedback om forslag til at forbedre sig selv
er beredt på at forandre sig på grundlag af kritisk feedback
spørger andre om information med hensyn til sin egen præstation
skaber plads til andres personlige udvikling ved at stille de rette midler til rådighed
opstiller budgetter og programmer for personlig udvikling i virksomheden
viser tydelig påskønnelse, når andre udvikler sig selv
fremhæver vigtigheden af personlig udvikling
Selvudvikling har ingen forbindelse med TMA-drivkræfter.
Hvor vil du gerne være om tre år? Hvad vil du selv gøre for at opnå det?
Er du motiveret nok til at opnå dine mål? Hvordan kan man se det? Kan du give nogen konkrete eksempler?
Hvad har du gjort for at udvikle dig selv til, hvor du befinder dig nu?
Er du kritisk med hensyn til dine egne præstationer? Kan du give nogen eksempler, som viser dette?
Bed de omgivende mennesker om 360 graders feedback.
Bed om en TMA-talentanalyse.
Skriv en personlig udviklingsplan.
Brug din performance- og evalueringssamtale for at analysere dine stærke og svage sider samt din udviklingpotentiale.
Sørg for, at din kandidat beder kolleger om 360° feedback. Hvordan oplever dehans villighed til at udvikle sig? Hvad synes de går godt og hvilke er eventuelt hans udviklingspunkter? Tal medham om rapporten.
Undersøg sammen med din kandidat, hvad virksomhedens mål er, og hvordande har indflydelse på hans personlige udvikling. Diskuter også om kandidatenkan lære eller udvikle noget, som gør det lettere at nå disse mål.
Diskuter kandidatens fremtidige ønsker og muligheder med ham: på hvilkeområder vil han udvikle sig? Bed kandidaten lave en Personlig UdviklingsPlan(PUP), hvori SMART anvendes. Tal regelmæssigt (f.eks. hver tredje måned) omhans udvikling.
Sørg for en tryg indlæringssituation, hvor der er plads til at lave fejl.

FAQs

Evnen til at opnå indsigt i sin egen identitet, sine egne værdier, styrker og svagheder, interesser og ambitioner og at handle på grundlag heraf for at videreudvikle sine kompetencer.

  • Hvor vil du gerne være om tre år? Hvad vil du selv gøre for at opnå det?
  • Er du motiveret nok til at opnå dine mål? Hvordan kan man se det? Kan du give nogen konkrete eksempler?
  • Hvad har du gjort for at udvikle dig selv til, hvor du befinder dig nu?
  • Er du kritisk med hensyn til dine egne præstationer? Kan du give nogen eksempler, som viser dette?

  • opsøger aktivt personlig feedback og anvender det
  • evaluerer regelmæssigt sin egne metoder og hvad der kan gøres anderledes eller forbedres
  • råder over en reel indsigt i sine stærke og svage punkter
  • bruger tydelig tid og energi på sin egen udvikling
  • forpligter sig til at forbedre eller fordybe sig

Copyright © TMA Method 1999-2020
TMA TMA