Sensitivitet: At være bevidst om andres holdninger, følelser og omstændigheder og hvordan ens egen adfærd påvirker andre.
råder over en social antenne
er opmærksom på andre og deres adfærd (hvad de siger og gør)
råder over selvindsigt
giver andre plads til at fortælle deres historie; afbryder dem ikke
udviser åbenhed, interesse og respekt for standpunkter, der afviger fra egen mening
gengiver andres følelser for at lade den anden forstå, at vedkommende ikke kun er hørt men også forstået
stiller spørgsmål til andres standpunkter og emotionelle bemærkninger
er bevidst om negative reaktioner fra andre på sin egen adfærd
gør det let for andre, at diskutere delikate emner og følelser
stiller formodet utilfredshed og uudtrykte følelser til diskussion, ved at adressere dem
forudser mulige reaktioner på egne handlinger og bemærkninger
forstår, når en bemærkning misforstås eller falder forkert
forstår, når noget er pinligt for den anden og viser at han forstår det ved at sige noget eller netop ikke nævne det
forstår, hvordan hans organisatoriske position påvirker den anden og hvordan den anden reagerer herpå (overordnet-underordnet)
genkender spændinger mellem teammedlemmer og stiller dem til diskussion
bemærker, når en anden stilles i forlegenhed og handler for at ændre det
får hurtigt indsigt i den underliggende omgang mellem gruppemedlemmer og tager ineffektivitet op til diskussion
er opmærksom på andres følelser, når kritiske sager og delikate emner præsenteres
er åben overfor diversitet i normer, kulturer, omgangsformer og handler efter det
Sensitivitet kan være nem at udvikle hvis kandidaten har mere end den gennemsnitlige score (7,8,9) i Social empati.
Kan du give et eksempel på en nyere situation, hvor du havde en samtale med en medarbejder, som havde et problem? Hvem tog initiativ til samtalen? Hvad gjorde du for at hjælpe med at løse problemet?
Hvornår var sidste gang du håndterede en følsom kollega? Hvad gjorde du? Vil du gøre noget anderledes næste gang?
Giv et eksempel på en af de seneste situation, hvor en person reagerede på et problem helt anderledes, end du ville gøre det. Hvad gjorde du?
Hvornår giver du komplimenter til medarbejdere eller kolleger?
Er det nogensinde sket for dig, at en kollega bad dig om noget, du ikke kunne opfylde, hvilket skuffede din kollega?
Tag personens situation i betragtning.
Lad andre folk sige deres mening.
Vær yderst opmærksom på personens ikke-verbale sprog; er der noget han ikke siger men hans krop gør?
Vær opmærksom på vigtige begivenheder i de andres liv såsom: sygdom, genvordigheder, ægteskab eller familieudvidelse.
Undgå at betragte personen som en fjende; husk på dit mål.
Gør det forståeligt for din kandidat, at andres ideer og standpunkter er vigtige,og at han kan og skal omgås dette taktisk.
Lav en liste sammen med din kandidat over mennesker, der irriterer ham. Bedham opsøge disse mennesker, for bedre at forstå dem og relatere adfærden, somirriterer ham, til deres baggrund og kvaliteter. Hvad kan han lære af disse mennesker?
Vær, i din kommunikation med din kandidat, opmærksom på hans kropssprog;korresponderer det med det han siger?
Bed din kandidat spørge andre, om de kan nævne situationer, hvor han ikke lodtil at have forståelse for deres følelser. Lad ham reflektere over dette.
Sørg for, at kandidaten er opmærksom på sager og hændelser, som er vigtige forandre. Bed ham lytte til andres beretninger.

FAQs

At være bevidst om andres holdninger, følelser og omstændigheder og hvordan ens egen adfærd påvirker andre.

  • Kan du give et eksempel på en nyere situation, hvor du havde en samtale med en medarbejder, som havde et problem? Hvem tog initiativ til samtalen? Hvad gjorde du for at hjælpe med at løse problemet?
  • Hvornår var sidste gang du håndterede en følsom kollega? Hvad gjorde du? Vil du gøre noget anderledes næste gang?
  • Giv et eksempel på en af de seneste situation, hvor en person reagerede på et problem helt anderledes, end du ville gøre det. Hvad gjorde du?
  • Hvornår giver du komplimenter til medarbejdere eller kolleger?
  • Er det nogensinde sket for dig, at en kollega bad dig om noget, du ikke kunne opfylde, hvilket skuffede din kollega?

  • råder over en social antenne
  • er opmærksom på andre og deres adfærd (hvad de siger og gør)
  • råder over selvindsigt

Copyright © TMA Method 1999-2020
TMA TMA