Stresshåndtering: At udvise effektiv adfærd i pressede og stressede situationer. Adfærdseksempler:
ved hvilke stressfaktorer, han kan håndtere
råder over selvindsigt
skelner mellem hoved- og bisager
arbejder effektivt med deadlines og realiserer resultater til tiden
præsterer bedre under tidspres og ser det som en udfordring
kommer ikke ud af ligevægt, når han uventet bliver nød til at påtage sig meget arbejde
forbliver rolig, når arbejdets fremgang hindres og deadlines måske ikke kan nås
er god til at omgås skuffelse og kritik
håndterer modgang objektivt og rationelt og opstiller nye mål og prioriteter
bliver ikke usikker i uforudsete situationer
er realistisk i hvad som kan nås indenfor en bestemt termin; tør sige `nej`, når noget ikke er holdbart
opfatter kritik positivt og ser det som et middel til at forbedre sig selv
er i stand til at sætte uvæsentlig kritik i perspektiv og komme videre
håndterer socialt pres og tilpasser eventuelt sin adfærd
håndterer pres fra medierne effektivt, kan værdsætte det og reagerer passende
kommer sig hurtigt over skuffelser og modgang og retter bagefter sin energi mod nye kurser
beholder overblikket i krisesituationer og sætter de rigtige prioriteter
vover at træde et skridt tilbage i kritiske situationer og reflektere for at finde nye muligheder
Stresshåndtering kan være nem at udvikle hvis kandidaten har mere end den gennemsnitlige score (7,8,9) i Stress- og preshåndtering.
Hvad er stressende for dig? Kan du give et eksempel på en sådan situation? Hvad sker der så med dig?
Kan du beskrive en af de seneste situationer, hvor du følte dig utålmodig eller frustreret med en kunde?
Hvad har på det seneste været din største skuffelse? Hvordan håndterede du det?
Har du nogensinde haft at gøre med en person, som var meget emotionel (aggressiv, vred, utålmodig)? Hvordan reagerede du?
Kan du beskrive en af de seneste situationer, hvor du var under pres?
Undgå stress ved at planlægge og arrangere dit arbejde med omhu.
Bed folk omkring dig om opbakning.
Undersøg hvad kan være grunden til at du føler dig stresset. Stræber du for meget efter perfektion?
Sæt tingene i perspektiv og vær dig bevidst at al stress ikke nødvendigvis er negativ.
Øv dig mere.
Spørg hvordan for meget stress udtrykkes hos din kandidat Tænk på signalersom hurtigt at blive vred, irritation, træthed, mindre social adfærd eller måskeoverdrevet brug af alkohol og cigaretter.
Søg efter årsager til din kandidats stress. Lad ham for en periode holde en stressdagbog.
Bed din kandidat dyrke sport. Det virker ikke kun afslappende, men forhøjerogså modstanden mod stress.
Bed din kandidat spørge om hjælp, når han føler sig stresset, fra sin leder, sinekolleger eller virksomhedens læge om støtte ved stress.
Undersøg sammen med kandidaten hvad de positive effekter er ved lidt stress(bedre præstationer) i forhold til de negative effekter ved for meget stress.

FAQs

At udvise effektiv adfærd i pressede og stressede situationer. Adfærdseksempler:

  • Hvad er stressende for dig? Kan du give et eksempel på en sådan situation? Hvad sker der så med dig?
  • Kan du beskrive en af de seneste situationer, hvor du følte dig utålmodig eller frustreret med en kunde?
  • Hvad har på det seneste været din største skuffelse? Hvordan håndterede du det?
  • Har du nogensinde haft at gøre med en person, som var meget emotionel (aggressiv, vred, utålmodig)? Hvordan reagerede du?
  • Kan du beskrive en af de seneste situationer, hvor du var under pres?

  • ved hvilke stressfaktorer, han kan håndtere
  • råder over selvindsigt
  • skelner mellem hoved- og bisager

Copyright © TMA Method 1999-2020
TMA TMA