Teamledelse: Evnen til at give retning til og styre gruppen; at stimulere samabejdet mellem gruppemedlemmerne for at nå målene.
definerer opgaven, som er givet til teamet
angiver hvilke resultater, der forventes af teamet
demonstrerer sin egen position og arbejdsmetode
tydeliggør hvert teammedlems rolle
demonstrerer arbejdets planlægning, procedure og metode
forstår og anvender teammedlemmernes forskellige kvaliteter og talenter
er opmærksom på, at hvert teammedlem leverer et aktivt bidrag
giver retning, når der opstår spændinger eller der er fare for, at resultaterne ikke nås
fremhæver fællesresultatet og vigtigheden af hvert medlems bidrag
stimulerer teammedlemmer til at se ud over deres egen afdelings begrænsning
stiller underliggende interessemodsætninger til diskussion og forener disse ved at søge efter fælles faktorer i teamet
lægger vægt på hvert teammedlems ansvar for at opnå en god præstation
forstørrer teamets problemløsende evner ved at stimulere andre til at komme med deres egne løsninger på opståede problemer
diskuterer strategiske mål, missioner og visioner med teammedlemmerne og den strategiske rolle, teammedlemmerne spiller i forbindelse med inspirationen hos deres underordnede
genkender komplekse interesser og spændinger, stiller disse til diskussion og kommer med forslag til løsninger
inspirerer teammedlemmer gennem karisma og udstråler tro på fremtiden og teammedlemmernes ekspertise
udnytter teammedlemmernes forskellige talenter og kompetencer
opmuntrer teammedlemmerne til at anvende deres kompetencer og talenter til at realisere virksomhedsmålene
anvender (uformel) indflydelse, som teammedlemmerne har i virksomheden
Teamledelse kan være nem at udvikle hvis kandidaten har mere end den gennemsnitlige score (7,8,9) i Energi og handling, Ansvar og ledelse samt Sociabilitet og kontakt.
Kan du fortælle, hvordan du behandler din bedste medarbejder?
Kan du fortælle, hvordan du behandler din svageste medarbejder?
Hvad gør du for at motivere dine medarbejdere?
Giv et eksempel på en nyere situation, hvor du gjorde en medarbejder opmærksom på utilfredsstillende resultater.
Er det nogensinde sket, at du skulle behandle en umotiveret medarbejder? Hvad gjorde du for at motivere personen?
Vær opmærksom og struktureret i forhold til dine medarbejderes personlige udvikling.
Når du henvender dig til dine medarbejdere, appeler til deres talenter så meget du kan.
Formuler et fælles mål sammen med dit team.
Spørg dine medarbejdere om hvilke opgaver de opfatter som udfordrende, så de kan både gøre deres maksimale indsats og arbejde på deres personlige udvikling.
Spørg en kollega fra din virksomhed om feedback vedrørende hvor god du er som gruppeleder.
Undersøg hvordan lederen opfordrer samarbejde i teamet. Giv feedback pådette.
Rådgiv lederen til i begyndelsen af et møde at spørge til det ønskede resultat.Han kan f.eks. spørge: 'hvad er jeres forventninger til dette møde?'
Undersøg hvordan lederen har tænkt sig at give sine medarbejdere plads til tvivl,spørgsmål og usikkerhed. At være opmærksom på verbale signaler og kropssproger en vigtig lederkvalitet.
Diskuter hele virksomhedens mission med lederen, og fastlæg hans egen afdelingseller eget teams bidrag. Kig efterfølgende på samarbejdsrelationerne til andre afdelinger eller teams.Diskuter kravene og ønskerne han har til de andre afdelinger, og konfronterham med kravene, de andre afdelinger har til hans afdeling.
Gennemgå de beslutninger, som skal tages i den nærmeste fremtid og kig påmulighederne for, hvorvidt medarbejderne kan involveres heri.

FAQs

Evnen til at give retning til og styre gruppen; at stimulere samabejdet mellem gruppemedlemmerne for at nå målene.

  • Kan du fortælle, hvordan du behandler din bedste medarbejder?
  • Kan du fortælle, hvordan du behandler din svageste medarbejder?
  • Hvad gør du for at motivere dine medarbejdere?
  • Giv et eksempel på en nyere situation, hvor du gjorde en medarbejder opmærksom på utilfredsstillende resultater.
  • Er det nogensinde sket, at du skulle behandle en umotiveret medarbejder? Hvad gjorde du for at motivere personen?

  • definerer opgaven, som er givet til teamet
  • angiver hvilke resultater, der forventes af teamet
  • demonstrerer sin egen position og arbejdsmetode
  • tydeliggør hvert teammedlems rolle

Copyright © TMA Method 1999-2020
TMA TMA