Uafhængighed: Evnen til at handle og komme med udsagn, som reflekterer egen vision eller mening; ikke tale andre efter munden.
lader sig ikke direkte påvirke af andres meninger
har sine egne overbevisninger
modstår socialt pres
følger sin egen uafhængige kurs
tager beslutninger og danner sin egen mening på grundlag af egen analyse og indsigt
følger ikke konstant andre og tør have sin egen mening
afviger fra regler og procedure, hvis det ifølge ham er nødvendigt
opsøger ikke konstant støtte, når beslutninger skal tages
tør være uenig
overtager ikke andres meninger ukritisk
går mod rutinen, for at vise at tingene også kan gøres anderledes
kommer med planer og forslag, som afviger fra politikken
lader sig ikke presse til at levere service, som er imod egen overbevisning
følger sine egne kvalitetsnormer i levering af service også når andre ikke synes det er vigtigt
frygter ikke modstand mod egne planer og meninger
holder sig til de professionelle kvalitetskrav også når disse går imod virksomhedens politik
holder den rette professionelle distance til aktionærerne
danner en uafhængig vurdering, også under stort pres
tager ud fra egen overbevisning afvigende standpunkter, også selvom der opstår røre i virksomheden
lader sig ved vurderinger af mennesker ikke påvirke af rygter og stemninger i virksomheden
Uafhængighed kan være nem at udvikle hvis kandidaten har mere end den gennemsnitlige score (7,8,9) i Uafhængig tænkning og handling samt mindre end den gennemsnitlige score (1,2,3) i Støttebehov.
Beskriv en meningsforskel mellem dig og én du kender. Hvilke argumenter har indflydelse på dig? Hvilke argumenter har mindre indflydelse?
Har du nogensinde overtrådt regler eller procedurer med vilje for at opnå dit mål? Hvornår var det, og hvad gjorde du præcis?
Kan du give et eksempel på en situation, hvor du fortsatte med dine planer, selvom dine omgivelser egentlig var imod? Hvad skete der til sidst?
Har du nogensinde holdt fast på en idé eller et projekt selv om de andre var imod det? Hvornår var det, og hvad gjorde du præcis?
Saml tilstrækkelig information og viden for at danne en grundig mening.
Vær kreativ og nytænkende.
Påtag dig flere risikoer men vær klar over konsekvenserne.
Byg op din egen mening: læs ledende artikler men vær også åben for andres meninger.
Sørg for, at din kandidat beder medarbejdere og kolleger om 360° feedback.Hvordan oplever de hans uafhængighed? Hvad synes de går godt, og hvilke ereventuelt hans udviklingspunkter? Tal med ham om rapporten.
Undersøg sammen med din kandidat, hvad som holder ham tilbage i at væreuafhængig. Bed kandidaten fortælle, hvornår (i hvilken situation og over forhvem) han har været uafhængig. Hvad er grunden til, at det lykkes i nogle situationerog ikke i andre?
Diskuter med din kandidat hvorfor, det er vigtigt for ham at være uafhængig, oghvordan han er kommet frem til sin holdning.
Beløn din kandidat med komplimenter for hver situation, hvor han har udvistuafhængighed.
Vis, ved hjælp af din adfærd, at du har respekt for kandidatens mening, også nården afviger fra din egen. Sørg for et trygt indlæringsmiljø. Diskuter vigtighedenaf, at mennesker kan komme med deres mening i en virksomhed. Opstil eksemplerpå fordele og ulemper ved åbenhed i virksomheden på kort og lang sigt.

FAQs

Evnen til at handle og komme med udsagn, som reflekterer egen vision eller mening; ikke tale andre efter munden.

  • Beskriv en meningsforskel mellem dig og én du kender. Hvilke argumenter har indflydelse på dig? Hvilke argumenter har mindre indflydelse?
  • Har du nogensinde overtrådt regler eller procedurer med vilje for at opnå dit mål? Hvornår var det, og hvad gjorde du præcis?
  • Kan du give et eksempel på en situation, hvor du fortsatte med dine planer, selvom dine omgivelser egentlig var imod? Hvad skete der til sidst?
  • Har du nogensinde holdt fast på en idé eller et projekt selv om de andre var imod det? Hvornår var det, og hvad gjorde du præcis?

  • lader sig ikke direkte påvirke af andres meninger
  • har sine egne overbevisninger
  • modstår socialt pres
  • følger sin egen uafhængige kurs

Copyright © TMA Method 1999-2020
TMA TMA