Udvikling af medarbejdere: Evnen til at vurdere og analysere medarbejdernes styrker og svagheder; at se deres talenter, fastsætte deres udviklingsbehov og sørge for de rette udviklingsaktiviteter.
anbringer ikke sig selv i forgrunden
giver andre æren for deres succeser
genkender andres kvaliteter og talenter
giver andre indsigt i deres stærke og svage punkter og i deres udviklingspotentiale
anerkender andres behov for udvikling i evalueringssamtaler og sørger for passende uddannelse og træning
ser en sammenhæng mellem kvaliteten af arbejdet og de færdigheder og den viden, der mangler eller skal udvikles
bruger <i>coaching on the job</i> for at videreudvikle andre
afprøver virkningen af uddannelse og træning
genkender andres behov for udvikling i evalueringssamtaler og sørger for passende uddannelse og træning
gør status over andres talenter og kvaliteter
laver en oversigt over afdelingens eller teamets nødvendige kendskab og erfaring for de kommende år
anerkender talenter og lader dem deltage i <i>management development</i>-kurser
lader andre selv opstille personlige udviklingsplaner
tilbyder andre mulighed for at opnå mere erfaring gennem jobrotation og projekter
er i stand til at tilpasse medarbejdernes udviklingsbehov til virksomhedens strategier
analyserer på grundlag af samfundsmæssig udvikling hvilket kendskab og hvilke kvaliteter, der er brug for i fremtiden
sætter <i>management development</i>-kurser i gang.
er på højde med innovative måder, som udvikler andre i den ønskede retning
anvender benchmarking til at sammenligne virksomhedens kendskab og kvalitetsniveau med andre virksomheder
Udvikling af medarbejdere kan være nem at udvikle hvis kandidaten har mere end den gennemsnitlige score (7,8,9) i Hjælpsomhed og Social empati.
Har du fået en ny medarbejder i dit team i de sidste måneder? Hvordan hjalp du medarbejderen med at lære op? Hvad synes du selv gik godt? Hvad kunne have været bedre?
Hvordan behandler du medarbejdere, som leverer virkeligt godt arbejde? Hvordan ses det?
Hvor meget tid bruger du på dine medarbejderes udvikling? Hvordan giver du denne udvikling form?
Har du nogensinde tilrettelagt en personlig udviklingsplan for en medarbejder? Hvad gjorde du præcis? Hvad var resultaterne? Vil du gøre det på samme måde næste gang?
Har du nogensinde haft en medarbejder, som ikke havde de rigtige kompetencer? Hvordan fandt du ud af det? Hvad gjorde du?
Spørg mange spørgsmål og forslag løsninger i stedet for at levere dem.
Vær opmærksom på undepræstation hos dine medarbejdere og sæt særlig fokus på dem hvis præstation er gennemsnitlig.
Ovevej hvordan du kan forbedre dine medarbejderes ikke-effektive præstation og skuffende resultater.
Del din viden med andre.
Lav en oversigt over udviklingsbehov vedrørende din nuværende og evt. din kommende stilling.
Sørg for, din kandidat giver sine medarbejdere feedback på stærke og mindrestærke sider.
Sørg for, at din kandidat udviser stor opmærksomhed på måden, han giver andrefeedback på og måden, han leder andre på.
Sørg for, at din kandidat coacher mindre erfarne medarbejdere.
Sørg for, at din kandidat delegerer opgave, som andre kan lære noget af, og somer tiltrækkende for andre.

FAQs

Evnen til at vurdere og analysere medarbejdernes styrker og svagheder; at se deres talenter, fastsætte deres udviklingsbehov og sørge for de rette udviklingsaktiviteter.

  • Har du fået en ny medarbejder i dit team i de sidste måneder? Hvordan hjalp du medarbejderen med at lære op? Hvad synes du selv gik godt? Hvad kunne have været bedre?
  • Hvordan behandler du medarbejdere, som leverer virkeligt godt arbejde? Hvordan ses det?
  • Hvor meget tid bruger du på dine medarbejderes udvikling? Hvordan giver du denne udvikling form?
  • Har du nogensinde tilrettelagt en personlig udviklingsplan for en medarbejder? Hvad gjorde du præcis? Hvad var resultaterne? Vil du gøre det på samme måde næste gang?
  • Har du nogensinde haft en medarbejder, som ikke havde de rigtige kompetencer? Hvordan fandt du ud af det? Hvad gjorde du?

  • anbringer ikke sig selv i forgrunden
  • giver andre æren for deres succeser
  • genkender andres kvaliteter og talenter

Copyright © TMA Method 1999-2020
TMA TMA