Referenties Interview vragen

1 Kunt u aangeven op welke wijze u heeft samengewerkt met ...?
2 Hoe lang heeft u samengewerkt met ...?
3 Hoe zou u de verantwoordelijkheden van ... omschrijven?
4 Op een tien puntsschaal, welk cijfer zou u geven voor het werk van ...? Waarom
5 Hoe werkte ...? In vergelijking tot collega’s?
6 Waren er situaties waarin ... duidelijk beter/slechter presteerde dan collega’s?
7 Op welk gebied zou ...? Zichzelf kunnen ontwikkelen volgens u?
8 Wat vindt u van de management vaardigheden van ...?
9 Wat vindt u de best ontwikkelde competenties van ...?
10 Hoe zou u de sociale vaardigheden van ...? Omschrijven?
11 Weet u waarom ... op zoek is naar ander werk?
Copyright © TMA Method 1999-2021
TMA TMA