Adaptacja

Pełna funkcjonalność pomimo zmieniających sie warunków zewnętrznych (środowisko, procedury, ludzie).

jest gotów zmienic swoją rutynę
nie jest sztywny
nie myli zdolności do dostosowania się ze zmianą własnej osobowości*(i normami socjalnymi]

umie dostosowac sposób swojej pracy jeżeli sytuacja tego wymaga
nie potrzebuje dużo czasu, by sie dostosowac
kiedy zadania się zmieniają, nadal pracuje efektywnie
łatwo dostosowuje sie do nowych zasad i nowego środowiska pracy
dobrze sobie radzi z róznymi normami socjalnymi

potrafi dostosowac się do zmienionych przez fuzję lub przejęcie zasad i zadań
umie dojśc do porozumienia z ludźmi z innej kultury, innego wyznania lub z osobami posiadającymi inny charakter.
dopasowuje swoje plany lub cele kiedy widzi, że może osiągnąc korzyści
dopasowuje swoje zachowanie do innych, nie broni się
dostosowuje plany i procesy bez problemu

dostosowuje się do regół postępowania w i poza orhanizacją
rozumie innne kultury i się w nich odnajduje
dopasowuje swój punkt widzenia i cele, by uzyskac dobry efekt końcowy
jest otwarty na wszelkie inne socjalne normy i zasady zachowania i nie czuje przy tym, że zatracił swoją osobowośc
rozpoznaje i reaguje bez problemu na elementy kulturowe, które dostrzegł

Zdolność do adaptacji może być dalej rozwijana, szczególnie kiedy kandydat wykazuje ponadprzeciętne zdolności w sferze Porządek i Struktura i ponadprzeciętne wyniki w sferze Zróżnicowanie.

Czy Twoja organizacja musiała kiedykolwiek podjąć zmiany, których Ty nie akceptowałeś? Co zrobiłeś wtedy? Co się stało potem?
W każdej organizacji dochodzi do zmian. Jest to naturalny proces. Opisz, jak odbiło się to na Tobie, w jakim stopniu wpłynął ten fakt na Twoją pozycję w przeszłości. Jak się z tym obszedłeś?
W przypadku, kiedy na jakimś etapie swojego życia zmieniałeś pracę, jakie trudności w tamtym okresie napotkałeś na swojej drodze? Opisz swój proces przemiany.
Organizacje przechodzą naturalne procesy przemiany. Opisz, jak bardzo zmieniła się Twoja pozycja w przeszłości. Jak się z tym obszedłeś?
Kiedy ostanio musiałeś dostosować jakiś plan, lub od nowa ustalić priorytety? W jakich sytuacjach to się stało i co zrobiłeś, by podjąć zmiany? Co było dla Ciebie najtrudniejsze?

Sprawdź, co jest dla Ciebie najtrudniejsze w nowej sytuacji.
Staraj się pracować efektywnie przy zmieniających się okolicznościach poprzez dostosowanie się do nowych zadań, środowisk, odpowiedzialności, czy ludzi.
Umyślnie szukaj sytuacji, w których Twoja zdolność przystosowania się zostanie sprawdzona.
Kiedykolwiek to możliwe, pracuj razem z kolegą, który łatwo się adaptuje i ucz się od niej.
W obliczu przeciwności, staraj się kontrolować i nie trać z oczu własnego interesu.

Przetestuj na kandydacie różne rodzaje osobowości podczas rozmowy i zapytaj, jaki wpływ maja poszczególne typy charakteru na kandydata.
Odegraj scenke z kandydatem i potrenuj z rodzajem osobowości, z którym kandydatowi ciężko znaleźc wspólny język.
Stwórz kandydatowi trudności podczas tego zadania (“to nie może się stac; nie możesz tego zrobic; to nie działa w ten sposób”) i zachęc kandydata do strategicznego poradzenia sobie z zadaniem.
Przedyskutuj z kandydatem, co jesto powodem tego, że nie może się dopasowac. Dowiedz sie, jaką miarą kandydat mierzy swoje dokonania. Czy może istnieją szczególne prace, zajęcia w których kandydat wykazałby więcej ambicji? Jakie to prace?
Co idzie w dobrym kierunku a co powinno zostac lepiej zrobione? przedyskutuj to ze swoim kandydatem.

FAQs

Pełna funkcjonalność pomimo zmieniających sie warunków zewnętrznych (środowisko, procedury, ludzie).

  • Czy Twoja organizacja musiała kiedykolwiek podjąć zmiany, których Ty nie akceptowałeś? Co zrobiłeś wtedy? Co się stało potem?
  • W każdej organizacji dochodzi do zmian. Jest to naturalny proces. Opisz, jak odbiło się to na Tobie, w jakim stopniu wpłynął ten fakt na Twoją pozycję w przeszłości. Jak się z tym obszedłeś?
  • W przypadku, kiedy na jakimś etapie swojego życia zmieniałeś pracę, jakie trudności w tamtym okresie napotkałeś na swojej drodze? Opisz swój proces przemiany.
  • Organizacje przechodzą naturalne procesy przemiany. Opisz, jak bardzo zmieniła się Twoja pozycja w przeszłości. Jak się z tym obszedłeś?
  • Kiedy ostanio musiałeś dostosować jakiś plan, lub od nowa ustalić priorytety? W jakich sytuacjach to się stało i co zrobiłeś, by podjąć zmiany? Co było dla Ciebie najtrudniejsze?

  • jest gotów zmienic swoją rutynę
  • nie jest sztywny
  • nie myli zdolności do dostosowania się ze zmianą własnej osobowości*(i normami socjalnymi]

Copyright © TMA Method 1999-2022
TMA Logo Google Play Logo