Analiza problemu

Umiejętność wykrywania problemu, rozpoznania ważnych informacji i połączenia wszystko w jedną całośc. Namierzenie potencjalnych przyczyn i szukanie relewantnych detali.

rozróżnia rzeczy ważne i te mniej istotne
pracuje i myśli zgodnie ze swoim poziomem
rozpoznaje powiązania między różnymi problemami
nie zadowala się niepełnymi informacjami

na podstawie relewantnych źródeł informacji i pytań sprawdza błędy w swojej pracy
rozróżnia fakty, zdania i przypuszczenia
bada przyczyny problemów
szybko rozróżnia przyczynę i działanie

bierze problemy na poważnie i widzi konsekwencje tych trudności dla procesu pracy
przygląda się problemom z różnych perspektyw: finansowych, strategicznych, prywatnych itd.
jest w stanie przewidzieć rozwój jakiegoś problemu na czas
widzi często nie rzucające się w oczy za pierwszym razem powiązania między problemami operatywnymi i zdarzenia
szybko przechodzi do rzeczy, zadaje właściwe pytania z właściwych źródeł.

widzi problematykę w szerszym kontekście – finansowym, społecznym, gospodarczym
łączy ze sobą pozornie niepasujące części układanki, znajduje wspólny mianownik
umie zrozumieć problem w swojej całej zawiłości, umie go opisać łatwiejszyi słowami
jest w stanue przemienić operatywne problemy w abstrakcję stworyć z nich proces zmian
rozumie trendy i prognozuje przyszłe postępy

Nie można ustalić na podstawie TMA, czy, jak i w jakim stopniu Analizowanie problemu można dalej rozwijać.

Czy kiedykolwiek w swojej pracy napotkałeś duży problem zupełnie nieoczekiwanie? Jak go odkryłeś? W czym był problem? Co przeoczyłeś przy lepszym wglądzie w sprawę?
Jakie kroki podejmujesz, kiedy planujesz analizę problemu? Opisz aktualny proces na przykładzie problemu.
Czy kiedyś stało się tak, że Twoje rezultaty pracy były zupełnie odwrotne od oczekiwanych? Podaj przykład. Czego dobrze nie oszacowałeś? Co mogłeś zrobic lepiej?
Jakie problemy są dla Ciebie skomplikowane? Podasz przykład?
Czy czasami trudno jest przewidzieć rozwój zdarzeń? Czy możesz podać przykład?

Zapytaj siebie, jakie rodzaje problemów uważasz za najcięższe.
Zadawaj istotne pytania, jeżeli nie rozumiesz, co druga osoba chce Ci przekazać.
Bierz regularnie krótkie przerwy, aby pomyśleć nad problemem (np. Podczas spaceru).
Zbierz rzeczowe informacje przed analizowaniem problemu.
Dojdź do sedna problemu pytając 'dlaczego' – dopóki nie wyłoni się 'problem za problemem'.

Pomóż kandydatowi sie polepszyc, pokazując mu, jak szuka się we właściwych źródłach problemów, ktore wymagają przeanalizowania.
Daj kandydatowi zadania, które będą rozwijały jego umiejętnośc analizy problemu.
Przedstaw kandydatowi znane mu przypadki i ludzi z zewnątrz i wewnątrz, którzy maja wpływ na sprawę. Niech oszacuje, jakie są skutki tego wpływu. Omów wszystkie wyniki, w szczególności błędne przekonania.
Poproś kandydata by dostarczył Tobie 360° Feedbacku na temat jego (brakującej) umiejętności analizowania problemu, niech zaangażuje osoby z jego otoczenia. Przedyskutuj z kandydatem jego mocne i słabe strony.

FAQs

Umiejętność wykrywania problemu, rozpoznania ważnych informacji i połączenia wszystko w jedną całośc. Namierzenie potencjalnych przyczyn i szukanie relewantnych detali.

  • Czy kiedykolwiek w swojej pracy napotkałeś duży problem zupełnie nieoczekiwanie? Jak go odkryłeś? W czym był problem? Co przeoczyłeś przy lepszym wglądzie w sprawę?
  • Jakie kroki podejmujesz, kiedy planujesz analizę problemu? Opisz aktualny proces na przykładzie problemu.
  • Czy kiedyś stało się tak, że Twoje rezultaty pracy były zupełnie odwrotne od oczekiwanych? Podaj przykład. Czego dobrze nie oszacowałeś? Co mogłeś zrobic lepiej?
  • Jakie problemy są dla Ciebie skomplikowane? Podasz przykład?
  • Czy czasami trudno jest przewidzieć rozwój zdarzeń? Czy możesz podać przykład?

  • rozróżnia rzeczy ważne i te mniej istotne
  • pracuje i myśli zgodnie ze swoim poziomem
  • rozpoznaje powiązania między różnymi problemami
  • nie zadowala się niepełnymi informacjami

Copyright © TMA Method 1999-2022
TMA Logo Google Play Logo