Identyfikacja z managementem

Umiejętność i chęc rozumienia, akceptowania i stosowania się do decyzji i miar menadżera.

umie się dostosowac do managementu
obchodzi się z innymi z podwójna lojalnością
rozumie politykę organizacij

rozumie wszystkie przepisy i sposoby, nawet jeżeli są niekorzystne dla jego działu
jest w stanie jasno wyjaśnic politykę organizacji
rozumie powody negatywnych decyzji instancji wyższych ale nie podważa ich autorytetu
nie sugeruje się zasadą ,tak zostało zarzadzone,
umie znaleźc balans między interesami pracowników i nie traktuje ich z góry
nie sugeruje się zasadą ,tak zostało zarzadzone,

wprowadza w życie politykę organizacji i wyjaśnia ją
ufa managementowi i sprawia swoja postawa, że inni też mu ufają
ma szerokie pole widzenia
znajduje równowagę między zrozumieniem niezadowolenia swoich pracowników i wprowadzaniem restrukturyzacji i fuzji

umie wejśc w położenia akcjonera
jest w stanie spełnic zyczenia akcjonerów i organizacyjne inicjatywy zmian
przedstawia interesy tak, że inni dostaja wsparcie dla swoich pomysłów

Identyfikacja z managementem może się dalej rozwinąć, jeżeli osiągnięto wynik ponadprzeciętny w obszarze Zgodnośc i Respekt.

Czy kiedykolwiek podjąłeś decyzję, która nie okazałą się dobra dla zatrudnionych? Umiesz opisać, jakie były tego konsekwencje?
Czy kiedykolwiek podjąłeś nietuzinkową decyzję, której właściwie nie popierałeś ale leżała ona w interesie organizacji? Możesz podać przykład?
Czy ostatnio nastąpiła sytuacja, gdzie nie zgadzałeś się z nowymi wytycznymi w organizacji? Co zrobiłeś? Co z tego wynikło?
Z jakimi wartościami, normami i zasadami postepowania w Twojej organizacji nie mogłeś dojśc do ładu?
Opisz dość świeżą sytuację, kiedy to Twoje starania w pracy i to, co z nich wynikło nie spełniało wymogów. Jak się poczułeś? Co się działo?

Gdy omawiasz politykę organizacji mów w kontekście 'nas'.
Przy ludziach z zewnątrz zawsze wspieraj swoją organizację.
Rozmawiaj z kolegami, którzy wspierają misję organizacji.
Upewnij się, że znasz pisane i niepisane zasady organizacji i postępuj według nich.

Jeżeli kandydat ma krytyczne podejście do procesów, niech konstruktywnie sie na ten temat wyrazi.
Przemyślcie sytuacje, w których kandydat musiał wybierac między interesem organizacji a swoimi. Jak uchroniłby sie nastepnym razem ptrzed takimi sytuacjami? Jak inni sobie z tym radzą?
Zachęc kandydata do aktywnego udziału w meetingach, które pomogą w omówieniu dalszego rozwoju.
Upewnij się, że kandydat wdraża misję organizacji do swojej polityki i czasem rozumie oddziaływanie misji i swojego własnego wkładu.

FAQs

Umiejętność i chęc rozumienia, akceptowania i stosowania się do decyzji i miar menadżera.

  • Czy kiedykolwiek podjąłeś decyzję, która nie okazałą się dobra dla zatrudnionych? Umiesz opisać, jakie były tego konsekwencje?
  • Czy kiedykolwiek podjąłeś nietuzinkową decyzję, której właściwie nie popierałeś ale leżała ona w interesie organizacji? Możesz podać przykład?
  • Czy ostatnio nastąpiła sytuacja, gdzie nie zgadzałeś się z nowymi wytycznymi w organizacji? Co zrobiłeś? Co z tego wynikło?
  • Z jakimi wartościami, normami i zasadami postepowania w Twojej organizacji nie mogłeś dojśc do ładu?
  • Opisz dość świeżą sytuację, kiedy to Twoje starania w pracy i to, co z nich wynikło nie spełniało wymogów. Jak się poczułeś? Co się działo?

  • umie się dostosowac do managementu
  • obchodzi się z innymi z podwójna lojalnością
  • rozumie politykę organizacij

Copyright © TMA Method 1999-2022
TMA Logo Google Play Logo