Kontrola procesu

Umiejętność kontrolowania postępów pracowników w procesach, zadaniach, aktywnościach, jak i kontrola własnej pracy i zobowiązań.

pracuje w sposób zorganizowany
pragnie być poinformowany
jest zdyscyplinowany

dba o terminy
regularnie sprawdza postęp w czynnościach
efektywnie używa swojego terminarza i sam planuje w nim swoje terminy
umawia się z pracownikami, że chce dostawać od nich feedback na temat postępu w czynnościach
widzi i minimalizuje opóźnienia w pracy

określa cele dla działu, które poskutkują mierzalnymi wynikami
działa w sposób uwarunkowany administracyjnie aby kontrolować postęp w pracy
planuje późniejsze postępowanie po zakończeniu zadania
ocenia postęp w pracy odnośnie różnych aspektów, jak koszta, tempo, jakość
jest w stanie oszacować, kiedy zapobiegać opóźnieniom

Dopasowuje do siebie procesy zmian i decyzuje, w których punktach nowe opracowania powinny zosta sprawdzone.
Nadzoruje aktualny postęp pracy, bez tracenia sprzed oczu relewantnych informacji.
Kanalizuje i łączy informacje z różnych źródeł o postępie ; dba o przepływ prawidłowych informacji (nadrzędnego) managementu.
Planuje indywidualne rozmowy z osobami kluczowymi i `reprezentantami` w ramach procesu zmiany
Uważa na sygnały płynące z organizacji w związku z postępem pracy i dyskutuje na ten temat z osobami zaangażowanymi.

Kontrolowanie można dalej rozwijać, kiedy kandydat uzyskał ponadprzeciętne wyniki w obszarach Zorientowanie na cel jak i Porządek & Struktura.

Jak dają znać o swoich postępach swojej pracy Twoi pracownicy?
Skąd wiesz, co robią Twoi pracownicy? Jak osądzasz ich pracę i jakość jej wykonania? Podaj przykład zleceń, zadań, których wykonanie sprawdzasz.
Podaj przykład zadań swoich pracowników, których nie sprawdzasz.
Jakie deadliny spotkały Cię ostatnio? Jak się z nimi uporałeś?

Losowo sprawdzaj jakość pracy.
Ustal obiektywne kryteria, którymi sprawdzisz jakość pracy.
Zajmij się kwestią obowiązków Twoich pracowników. Ustal jasno, jakie aspekty ich pracy sprawdzasz.
Ustalcie z pracownikami, w jaki sposób i jak często będziesz sprawdzać postępy.
Miej na uwadze potencjalne problemy i działaj szybko, aby ich uniknąć.

Upewnij sie, że kandydat wywiązuje sie z powierzonych zadań i zobowiązań. Egzekwuj to przy każdym projekcie i wykonaniu na podstawie instrukcji.
Wyjaśnij kandydatowi zasady SMART(Specyficzne, Mierzalne, Osiągalne, Realistyczne, Terminowo).
Upewnij sie, że kandydat obiera sobie cele i wprowadza je w zycie. Dowiedz się, które cele zostały wprowadzone w życie, a które nie. Gdzie znajduje się przyczyna (brakujących) sukcesów?
Zapytaj kandydata, co pomaga mu w realizacji celu a co go hamuje. Zachęc do poszukania rozwiązania problemu.
Poproś kandydata, by pomyślał o sytuacjach, w których okres kontrolny znakomice się udał, a kiedy niezbyt. Gdzie lezały różnice? Pomyśl o ludziach, zadaniach, problemach, interesach, faktory czasowe i tak dalej, Czego nauczył się kandydat z tych sytuacji?

FAQs

Umiejętność kontrolowania postępów pracowników w procesach, zadaniach, aktywnościach, jak i kontrola własnej pracy i zobowiązań.

  • Jak dają znać o swoich postępach swojej pracy Twoi pracownicy?
  • Skąd wiesz, co robią Twoi pracownicy? Jak osądzasz ich pracę i jakość jej wykonania? Podaj przykład zleceń, zadań, których wykonanie sprawdzasz.
  • Podaj przykład zadań swoich pracowników, których nie sprawdzasz.
  • Jakie deadliny spotkały Cię ostatnio? Jak się z nimi uporałeś?

  • pracuje w sposób zorganizowany
  • pragnie być poinformowany
  • jest zdyscyplinowany

Copyright © TMA Method 1999-2022
TMA Logo Google Play Logo