Orientacja biznesowa

Umiejętność rozpoznania szans na nowe usługi lub produkty i odpowiednie podejście, podejmowanie miarowego ryzyka.

podejmuje wykalkulowane ryzyko
wymaga mniej wsparcia od innych
umie obchodzic się ze stresem
ambitny
wie, kiedy powiedziec tak lub nie

jest rozientowany na rzyczenia klientów i reaguje adekwatnie do nich
widzi szanse zainteresowania klienta nowymi usługami
myśli o szansach a nie problemach
aktywnie mysli o nowych usługach i produktach
zwraca uwage innych na nowe produkty i usługi

zna relewantne nowości w sferze organizacja klienta i wymyśla różne okazje
zna i używa kontaktów swojego klienta
obserwuje problemy w organizacji i w usługach i używa ich, by rozpowszechniac rózne okazje
buduje kontakty i używa ich po to, by ulepszyc swoje usługi
wymyśla nowe metody rozpowszechniania swoich usług

generuje idee na przyszłośc organizacji i wprowadza te pomysły w konkretne cele i strategie
szuka mozliwości kooperacji i partnerstwa lub przejęc, które mogą wzmocnic pozycję organizacji
prezentuje nowe koncepty usług i produktów, które nigdy nie zostały wprowadzone na rynek
wie, kiedy nalezy wprowadzic produkt na rynek
sprawdza pozycje strategiczne w międzynarodowych kontaktach, które mogą przynieśc dobro organizacji
nie wyklucza ryzykownych decyzji, nawet jeśli niektóre aspekty nie są jeszcze jasne

Orientacja biznesowa da sie dalej rozwijać, jeżeli kandydat siągnął wynik ponadprzecietny w obszarze Ambicja & Wyzwanie, Energia & Zapał jak i Niezależne myślenie & Działanie.

Czy jesteś typem przedsiębiorcy? Umiesz podać przykłady ilustrujące to?
Czy kiedykolwiek byłeś sobie sam szefem? O jaką formę przedsięwzięcia chodziło? Jakie sukcesy odniosłeś?
Czy kiedykolwiek musiałeś myśleć nad możliwościami finansowania?
Co uczyniłeś w ostatniej pracy po to, by polepszyć swoje rezultaty?
Czy byłeś kiedyś w sytuacji, kiedy byłeś kierownikiem czegoś, lub odpowiedzialny za coś, co nie wyszło? Co wtedy zrobiłeś?

Upewnij się, że Twój model biznesowy odpowiada na trzy pytania: Co lubię?; W czym jestem dobry/a?; Co jest ekonomicznie wykonalne i atrakcyjne?
Myśl poza ramami konwencji.
Nie myśl tylko o dzisiaj, ale inwestuj w przyszłość.
Bądź pozytywny/a, nie narzekaj.
Pracuj z przedsiębiorcami, którzy odnieśli sukces. Pytaj ich o rady.

Przedyskutuj z kandydatem jego cele i życzenia odnośnie pracy.
Wyjaśnij kandydatowi zasady SMART(Specyficzne, Mierzalne, Osiągalne, Realistyczne, Terminowo).
Na zasadzie burzy mózgów omów dany problem ze swoim kandydatem. Nie uzywaj jego argumentów(na początek) w dyskusji. Przedyskutuj za i przeciw każdego argumentu.
Zapytaj swojego kandydata, jakie kompetencje ceni w pracy, jakie czynnosci wyzwalaja w nim energię?
Włącz swojego kandydata do burzy mózgów lub gry zespołowej na temat problemu, który go zajmuje. Użyj przy tym technik mindmappingu, brainstormingu lub technik rozwojowych.

FAQs

Umiejętność rozpoznania szans na nowe usługi lub produkty i odpowiednie podejście, podejmowanie miarowego ryzyka.

  • Czy jesteś typem przedsiębiorcy? Umiesz podać przykłady ilustrujące to?
  • Czy kiedykolwiek byłeś sobie sam szefem? O jaką formę przedsięwzięcia chodziło? Jakie sukcesy odniosłeś?
  • Czy kiedykolwiek musiałeś myśleć nad możliwościami finansowania?
  • Co uczyniłeś w ostatniej pracy po to, by polepszyć swoje rezultaty?
  • Czy byłeś kiedyś w sytuacji, kiedy byłeś kierownikiem czegoś, lub odpowiedzialny za coś, co nie wyszło? Co wtedy zrobiłeś?

  • podejmuje wykalkulowane ryzyko
  • wymaga mniej wsparcia od innych
  • umie obchodzic się ze stresem
  • ambitny
  • wie, kiedy powiedziec tak lub nie

Copyright © TMA Method 1999-2022
TMA Logo Google Play Logo