Pisemna ekspresja

Umiejętność wyrażania siebie i dotarcia do innych ludzi za pomocą słowa pisanego.

zna język polski i jego gramatykę
jest w stanie organizować argumenty
posiada adekwatny zasób słów

pisze bezbłędnie, używając prawidłowego szyku zdana
systematyzuje swoje spostrzeżenia i porządkuje je
pisze jasno i zwięźle w sposób jasny do przeczytania, bez używania pokrętnych zdań,
jest w stanie jsno sformułować swoje zdanie lub informację
uważa na layout i budowę treści co ułatwia zrozumienie tekstu

wyjaśnia skomplikowane tematy w przystępny sposób
opowida z zachowaniem logicznego toku
dba o to, by dostępnych było wystarczająco wskazówek i informacji
tworzy swoje argumenty w taki sposób, że wnioski końcowe logicznie po sobie następują
dopasowuje swoją mowę do grupy docelowej

łączy ze sobą skomplikowane treści by czytający mógł zrozumieć powiązania
jest w stanie oszacować, jakie informacje są ważne
dozuje informacje w taki sposób, by czytający zrozumiał sedno sprawy
hest w stanie używać różnych stylów, umie oszacować który styl pasuje do danej publiki
podaje skomplikowane informacje sformułowane w jasne słowa klucze

Nie można ustalić na podstawie TMA, czy, jak i w jakim stopniu Analizowanie Problemu można dalej rozwijać.

Jaki był do tej pory najtrudniejszy artykuł, który napisałeś? Co stanowiło trudność?
Jakie aspekty języka polskiego uznajesz za najtrudniejsze? Podasz przykład?
Jakie konkretne doświadczenia związane z pisaniem posiadasz? Jakiego rodzaju teksty pisałeś do tej pory, do jakiej grupy ludzi skierowane?
Czy możesz sformułować to zdanie bardziej zrozumiale? “Paul McCartney jest urodzonym w 1942 roku artystą i niniejszym wygrał wiele nagród.”

Używaj sprawdzania pisowni i gramatyki na swoim komputerze.
Zbadaj zainteresowania czytelników.
Używaj pomocy takich jak strony internetowe, które skupiają się na pisowni i użyciu języka.
Pisz przejrzyście, używaj przykładów i unikaj długich zdań.
Proś o bezpośrednie opinie o Twoim pisaniu.

Przeczytaj jeden tekst kandydata i daj mu pojąc, co myślisz na temat jego niemczyzny. Daj kandydatowi do przeczytania parę tekstów i zapytaj go o jego słabe strony ale i o mocne.
Jeżeli zauważysz, że kandydat pisze rozwlekle, poradź mu, by napisał podsumowanie swojego własnego tekstu i wtedy omów tekst z kandydatem.
Poproś kandydata, by dał Tobie 360º Feedbacku na temat jego możliwości pisemnych. Co można polepszyc a co funkcjonuje bez zarzutu?
Przeczytaj raport, list lub prace pisemną kandydata i daj mu znac o Twojej opinii.

FAQs

Umiejętność wyrażania siebie i dotarcia do innych ludzi za pomocą słowa pisanego.

  • Jaki był do tej pory najtrudniejszy artykuł, który napisałeś? Co stanowiło trudność?
  • Jakie aspekty języka polskiego uznajesz za najtrudniejsze? Podasz przykład?
  • Jakie konkretne doświadczenia związane z pisaniem posiadasz? Jakiego rodzaju teksty pisałeś do tej pory, do jakiej grupy ludzi skierowane?
  • Czy możesz sformułować to zdanie bardziej zrozumiale? “Paul McCartney jest urodzonym w 1942 roku artystą i niniejszym wygrał wiele nagród.”

  • zna język polski i jego gramatykę
  • jest w stanie organizować argumenty
  • posiada adekwatny zasób słów

Copyright © TMA Method 1999-2022
TMA Logo Google Play Logo