Planowanie i organizowanie

Umiejętność wyznaczania sobie priorytetów i celów, zarządzanie działaniami, czasem i środkami potrzebnymi do osiągnięcia celu.

używa managera czasu
pracuje w sposób zorganizowany
rozróżnia między rzeczami ważnymi a mniej istotnymi

jest w stanie stworzyć realistyczny plan czasowy dla różnych aktywności
stwarza plan postępowania przed wzięciem się za jakiś projekt
planuje aktywności i porządkuje je czasowo, by pasowały
pracuje w sposób zorganizowany i precyzyjny, używa systemów chroniących dane
koryguje plan, jeżeli to koniecze

przemienia propozycje managementu w plany akcji możliwe do zrealizowania
stwarza realistyczne kosztorysy
stwarza strategiczne priorytety dla swojego działu na podstawie polityki organizacji
wie, kiedy podjąć decyzję
efektywnie rozporządza ludźmi i środkami

definiuje krótko i długotrwałę strategie i cele
tworzy procesy zmian i ramy czasowe
tworzy alternatywne scenariusze przyszłości na podstawie prognoz
tworzy budżety globalne na podstawie planowanych zysków i strat
ustala sobie prawidłowe priorytety podczas procesów zmiany tyczących się organizacji

Planowanie i Organizowanie można dalej rozwijać, jeżeli został osiągniety ponadprzeciętny wynik w sferze Zorientowanie na cel i Porządek & Struktura.

W jaki sposób przygotowywałeś się do tego interview?
Opisz swój dzień/tydzień pracy. Jak bardzo są te aktywności zaplanowane?
Jakie cele obrałeś sobie ostatniego roku? Czy je zdobyłeś? Jeśli tak, dlaczego? Jeśli nie, to dlaczego?
Czy w ostatnim roku oceniłeś kryteria swojej posady/działu? Podaj przykład.
Czy kiedyś brałeś udział, lub prowadziłeś restrukturyzację? Co robiłeś dokładnie?

W planach weź pod uwagę niespodziewane wydarzenia.
Upewnij się, że Twoje plany są osiągalne, a pracownicy zostali poinformowani o terminach końcowych.
Zapisuj ugody.
unikaj odkładania rzeczy.
Ustal kolejność, w której działania powinny zostać podjęte (planowanie długoterminowe).

Poproś kandydata o dostarczenie 360º Feedbacku stworzonego na podstawie wypowiedzi ludzi z jego otoczenia na temat jego umiejętności organizacyjnych.
Zastanów się z kandydatem, czego musi się nauczyc, jeśli chodzi o organizację, odnośnie swojego własnego planowania pracy i opinii innych.
Poproś kandydata, by zaplanował jakieś duże zadanie(lub alternatywnie wiele zadań) i poproś o objaśnienie ich realizacji. Omówcie to objaśnienie razem: zapytaj o priorytety, gospodarowanie czasem,inne zadania do oddelegowania i tym podobne.
Niech kandydat obierze sobie długodystansowe plany. Niech ustali priorytety i plan na podstawie tych priorytetów.
Poproś kandydata, by sprawdził, czy dobrze rozplanował czas. Kiedy potrzeba było więcej czasu na dane zadania i dlaczego?

FAQs

Umiejętność wyznaczania sobie priorytetów i celów, zarządzanie działaniami, czasem i środkami potrzebnymi do osiągnięcia celu.

  • W jaki sposób przygotowywałeś się do tego interview?
  • Opisz swój dzień/tydzień pracy. Jak bardzo są te aktywności zaplanowane?
  • Jakie cele obrałeś sobie ostatniego roku? Czy je zdobyłeś? Jeśli tak, dlaczego? Jeśli nie, to dlaczego?
  • Czy w ostatnim roku oceniłeś kryteria swojej posady/działu? Podaj przykład.
  • Czy kiedyś brałeś udział, lub prowadziłeś restrukturyzację? Co robiłeś dokładnie?

  • używa managera czasu
  • pracuje w sposób zorganizowany
  • rozróżnia między rzeczami ważnymi a mniej istotnymi

Copyright © TMA Method 1999-2022
TMA Logo Google Play Logo