Wyczucie organizacyjne

Wykazywanie się swoją świadomością konsekwencji wyborów, które mogą mieć pewien skutek dla organizacji lub jej części.

wie, jak funkcjonują organizacje
wie, co dzieje się w świecie pracy
potrafi myślec nietuzinkowo wykraczając za team, wydział lub grupę

widzi powiązania swojej pracy z pracą kolegów z zespołu i bierze je pod uwagę
Na przód myśli o konsekwencjach nowych procesów dla swojej grupy i siebie
widzi powiązania w zespole i grupie
rozumie procesy potrzebe dla klienteli i na tej podstawie kształtuje swoją pracę

widzi w jaki sposób wpływają na siebie i dopełniają się procesy pracy różnych działów
przewiduje wpływ swoich działań na inne działy
zna nieformalne kręgi w organizacji
wie, którzy pracownicy mają formalny lub nieformalny wpływ na decyzje
wie, jak przekierować informacje relewantne z przedsiębiorstwem do właściwych placówek

rozumie znaczenie procesu zmian dla każdego związanego z nim
rozumie inne kultury i zachowuje się wobec klientów zgodnie z zasadami
wie, jacy wpływowi ludzie są potrzebni, by rzucić na organizację dobre światło
szybko rozpoznaje hierarchiczne struktury w gremiach i komitetach
jest w stanie obejść się z dwuznaznością i niejasnymmi hierarchiami

Nie można ustalić na podstawie TMA, czy, jak i w jakim stopniu Wyczucie Organizacyjne można dalej rozwijać.

W jaki sposób informowałeś się w ostatnich miesiącach na temat rozwoju swojej organizacji lub działu?
Jakie sprzeczne interesy dostrzegasz w swojej organizacji?
Z jakimi problemami zmagał się ostatnio Twój dział? Jak postąpiłeś? Co zrobiłbyś inaczej nastepnym razem?
Jakie jest najwieksze kryterium w Twojej organizacji? Jakimi wartościami się kieruje i jakie są zasady panujące w niej? Jak w praktyce się z tym obchodzisz?
Z jakimi działami najczęściej wchodzisz w interakcję? Kiedy?

Pomyśl o przyszłym rozwoju rynku i jego wpływie na Twoją pracę i organizację.
Regularnie dyskutuj z innymi o planach długoterminowych.
Bierz udział w dyskusjach o aktualnym rozwoju sytuacji.
Przy ludziach z zewnątrz zawsze wspieraj swoją organizację.

Upewnij się, żę kandydatowi zostanie zlecony klient, którego może zapytac o najważniejszych projektach rozwojowych w swojej organizacji . Zapytaj kandydata, by zrobił użytek z nabytej wiedzy i by pomyślał o szansach biznesowych dla jego własnej organizacji, wynikających z takich projektów.
Gazety, czasopisma, internet-oto przykladowe źrodła, na które może się kandydat powołac, uświadom go w tym.
Zachęc kandydata do tego, by wyszukał więcej na tematy politycznego, gospodarczego, socjalnego rozwoju w organizacji, niech pomyśli, jaki wpływ ma ten przebieg spraw na niego.
Zachęc kandydata do proszenia o feedback 360 stopni. Co myślą o jego wrażliwości dotyczącej organizacji? Co dobrze mu idzie a co można poprawić?

FAQs

Wykazywanie się swoją świadomością konsekwencji wyborów, które mogą mieć pewien skutek dla organizacji lub jej części.

  • W jaki sposób informowałeś się w ostatnich miesiącach na temat rozwoju swojej organizacji lub działu?
  • Jakie sprzeczne interesy dostrzegasz w swojej organizacji?
  • Z jakimi problemami zmagał się ostatnio Twój dział? Jak postąpiłeś? Co zrobiłbyś inaczej nastepnym razem?
  • Jakie jest najwieksze kryterium w Twojej organizacji? Jakimi wartościami się kieruje i jakie są zasady panujące w niej? Jak w praktyce się z tym obchodzisz?
  • Z jakimi działami najczęściej wchodzisz w interakcję? Kiedy?

  • wie, jak funkcjonują organizacje
  • wie, co dzieje się w świecie pracy
  • potrafi myślec nietuzinkowo wykraczając za team, wydział lub grupę

Copyright © TMA Method 1999-2022
TMA Logo Google Play Logo