Dyscyplina

Umiejętność przystosowania się do egzystujących już zasad, procedur i polityki. Znalezienie potwierdzenia u zwierzchnictwa, jeśli to konieczne.

rozumie tok procedur i reguły
bez trudu dostosowuje się do reguł
rozumie wagę reguł

chce jasnych sformułowań dotyczących reguł, przebiegu i sposobu pracy
pyta przełożonych o radę, kiedy pojawia się sytuacja, gdzie chodzi o reguły
nie postepuje wbrew zasadom, polityki pracy i sposobu pracy
jest na bieżąco z nowymi przepisami i regułami
zna granice swoich umiejętności, swojej pozycji i swojej odpowiedzialności

jest poinformowany na temat etyki swojej organizacji
konsultuje sie z upoważnionym managementem w sprawach gdzie potrzebne jest większe doświadczenie
w razie problemu szuka potwierdzenia u osób upowaznionych
wie, kiedy zboczyc ze standardowych dróg działania

rozumie, że reguły i procedury są potrzebne, uważa przy tym, czy są one wprowadzalne
rozumie, że istnieje coś takiego jak możliwośc interpretowania niektórych praw samemu

Dyscyplinę da sie jeszcze bardziej rozwinąć, szczegolnie gdy osiągnięto ponadprzeciętne wyniki w sferach Konformizm i Porządek i Struktura.

Czy kiedykolwiek nie byłeś pewien, czy postępujesz zgodnie z zasadami organizacji? Co zrobiłeś?
Czasem wszyscy znajdujemy się w sytuacjach, gdzie procesy pracy i reguły postępowania stoją nam na drodze. Czy możesz dać jakiś przykład? Co zrobiłeś?
Czy możesz opowiedzieć o sytuacji, w której powierzone Tobie zadanie nie było dla Ciebie wystarczająco jasne?
Czy miała miejsce sytuacja, w której nie doszło do zgody między Tobą a Twoim przełożonym, biorąc pod uwage ponoszenie odpowiedzialności? Co się stało potem, jakie były tego następstwa?

Przygotuj namacalny plan dotydczący sposobu podejścia do projektu.
Przy planowaniu weź pod uwagę niespodziewane zdarzenia.
Sporządź jasny plan działania i postępuj według niego.
Przestrzegaj reguł pracy.
Zapisuj spotkania.

Zachęc kandydata, by obrał sobie cele i praktykował osiąganie ich.
Poproś kandydata, by spisał motywy, które pomagają w osiagnięciu celu, jak również te, ktore na to nie pozwalają.Zachęc go do znalezienia sposobu dojścia do celu pomimo przeszkód pojawiających sie na drodze.
Spraw, by kandydat definiował swoje cele pod kątem zasady SMART(Specyficzne, Mierzalne, Osiągalne, Realistyczne, Terminowo).

FAQs

Umiejętność przystosowania się do egzystujących już zasad, procedur i polityki. Znalezienie potwierdzenia u zwierzchnictwa, jeśli to konieczne.

  • Czy kiedykolwiek nie byłeś pewien, czy postępujesz zgodnie z zasadami organizacji? Co zrobiłeś?
  • Czasem wszyscy znajdujemy się w sytuacjach, gdzie procesy pracy i reguły postępowania stoją nam na drodze. Czy możesz dać jakiś przykład? Co zrobiłeś?
  • Czy możesz opowiedzieć o sytuacji, w której powierzone Tobie zadanie nie było dla Ciebie wystarczająco jasne?
  • Czy miała miejsce sytuacja, w której nie doszło do zgody między Tobą a Twoim przełożonym, biorąc pod uwage ponoszenie odpowiedzialności? Co się stało potem, jakie były tego następstwa?

  • rozumie tok procedur i reguły
  • bez trudu dostosowuje się do reguł
  • rozumie wagę reguł

Copyright © TMA Method 1999-2023
TMA Logo Google Play Logo
A new version of this app is available. Update