Kierownictwo

Umiejętność dbania o pracowników po to, by uzyskiwali oni lepsze wyniki i rezultaty. Definiowanie celów i wdrożenie odpowiednich środków kontrolowanie rozwoju i poprawianie pracowników.

dostosowuje swój styl kierowania do teamu, jest w stanie zmienic swój styl kierowania
utrzymuje równowagę między kierowaniem zorientowanym na efekty i kierowaniem bardziej skoncentrowanym na człowieku
jest świadom swojego miejsca w hierarchii

konkretyzuje, jakie wyniki są oczekiwane
rozmawia z pracownikami na temat ich wyników
dba o jasne wskazówki podczas wykonywania pracy
motywuje pracowników do obierania sobie celów
szanuje wartości pracowników i wie, jak ich użyc
motywuje pracowników do obierania sobie celów i osiągania ich, dba też o adekwatne wsparcie i opiekę

dba o adekwatne środki do prawidłowego wykonywania pracy
wdraża w życie strategiczne plany
motywuje pracowników do znalezienia rozwiązania
zachęca pracowników, by mierzyli wyżej jesli chodzi o rozwój organizacji
świeci za przykład i wspiera wszelkie ważne zmiany

posiada oczywiście autorytet
przejmuje kontrolę podczas zebrań teamu i broni ich interesu
widzi różnicę między personalnym a organizacyjnym interesem
umie zgrac rozwój kariery z celami strategicznymi
umie wydobyc z pracowników to, co najlepsze

Kierownictwo da się dalej rozwijać, jeżeli kandydat osiagnął ponadprzeciętne wyniki w obszarach Dominacja i Odpowiedzialnośc & Przywództwo.

W jaki sposób instruujesz współpracowników?
Opisz w jaki sposób motywujesz i stymulujesz swoich pracowników.
Nazwij sytuację, gdzie rozmawiałeś ze współpracownikiem na temat jego nieefektownej pracy, czy niewystarczających rezultatów.
Opowiedz o sytuacji, w której dzięki pozytywnemu podejściu zmotywowałeś pracownika odnoszącego gorsze wyniki.
Czy często przejmujesz rolę kierowniczą lub przejmujesz inicjatywę? Podaj związany z tym przykład.

Przejawiaj zachowanie, które zainspiruje Twoich pracowników.
Zwracaj uwagę na rozwój swoich pracowników.
Zajmij się kwestią obowiązków Twoich pracowników.
Bądź klarowny/a i rzeczowy/a.
Ask your employees what would be challenging work for them. Try and find a balance between your organization’s interests and the personal development of your employees in their field of expertise.Zapytaj swoich pracowników, co jest dla nich wymagającym zadaniem. Znajdź równowagę między interesem organizacji, a osobistym rozwojem swoich pracowników w ich dziedzinie.

Doradź managerowi, by zapytał biorących udział w spotkaniu o to, jaki powinien byc jego rezultat. Możesz zapytac w ten sposób: ‘Czego oczekujecie od tego spotkania?’.
Poradź kandydatowi, by zawsze po pierwsze pytał o oczekiwania biorących udział w naradach. Prześledź, w jaki sposób radzi sobie z pytaniami, wątpliwościami i uczuciem niepewności ze strony współpracowników. Wyjaśnij mu, że ich sygnały werbalne i niewerbalne są bardzo ważne.
Zachęcaj pracowników, by podczas narad pytali o cel : “Co dokładnie chcemy ośiągnąc?”, “Do jakiego celu będziemy dążyc?”
Przedyskutuj z kandydatem centralną misję organizacji i zapytaj go, w jakim stopniu wykona to zadanie. Niech kandydat wyjaśni swoje stosunki z innymi wydziałami i da im jasno pojąc, jakie są jego oczekiwania i vice versa.
Prześledź środki i sposoby, jakich używa kandydat by wywrzec na pracownikach pracę w grupie, daj Feedback.

FAQs

Umiejętność dbania o pracowników po to, by uzyskiwali oni lepsze wyniki i rezultaty. Definiowanie celów i wdrożenie odpowiednich środków kontrolowanie rozwoju i poprawianie pracowników.

  • W jaki sposób instruujesz współpracowników?
  • Opisz w jaki sposób motywujesz i stymulujesz swoich pracowników.
  • Nazwij sytuację, gdzie rozmawiałeś ze współpracownikiem na temat jego nieefektownej pracy, czy niewystarczających rezultatów.
  • Opowiedz o sytuacji, w której dzięki pozytywnemu podejściu zmotywowałeś pracownika odnoszącego gorsze wyniki.
  • Czy często przejmujesz rolę kierowniczą lub przejmujesz inicjatywę? Podaj związany z tym przykład.

  • dostosowuje swój styl kierowania do teamu, jest w stanie zmienic swój styl kierowania
  • utrzymuje równowagę między kierowaniem zorientowanym na efekty i kierowaniem bardziej skoncentrowanym na człowieku
  • jest świadom swojego miejsca w hierarchii

Copyright © TMA Method 1999-2022
TMA Logo Google Play Logo