Kompetencja Pytania do interview

1
Czy Twoja organizacja musiała kiedykolwiek podjąć zmiany, których Ty nie akceptowałeś? Co zrobiłeś wtedy? Co się stało potem?
2
W każdej organizacji dochodzi do zmian. Jest to naturalny proces. Opisz, jak odbiło się to na Tobie, w jakim stopniu wpłynął ten fakt na Twoją pozycję w przeszłości. Jak się z tym obszedłeś?
3
W przypadku, kiedy na jakimś etapie swojego życia zmieniałeś pracę, jakie trudności w tamtym okresie napotkałeś na swojej drodze? Opisz swój proces przemiany.
4
Organizacje przechodzą naturalne procesy przemiany. Opisz, jak bardzo zmieniła się Twoja pozycja w przeszłości. Jak się z tym obszedłeś?
5
Kiedy ostanio musiałeś dostosować jakiś plan, lub od nowa ustalić priorytety? W jakich sytuacjach to się stało i co zrobiłeś, by podjąć zmiany? Co było dla Ciebie najtrudniejsze?
1
Czy możesz podać przykład tego, jak ważne jest dla Ciebie wygrywanie?
2
Czy ustaliłeś własny plan kariery? W jakim momencie realizacji planu jesteś?
3
Kiedy jesteś zadowolony z własnej pracy? Czego wymagasz w swojej pracy?
4
Jak do tej pory troszczyłeś się o swoją karierę? Dlaczego w tym momencie pracujesz na danym stanowisku i jak doszło do tego, że dostałes tę posadę?
5
Dlaczego starałeś się akurat o tę posadę? Czym musiałeś się wykazać, by ją dostać?
1
Czy kiedykolwiek w swojej pracy napotkałeś duży problem zupełnie nieoczekiwanie? Jak go odkryłeś? W czym był problem? Co przeoczyłeś przy lepszym wglądzie w sprawę?
2
Jakie kroki podejmujesz, kiedy planujesz analizę problemu? Opisz aktualny proces na przykładzie problemu.
3
Czy kiedyś stało się tak, że Twoje rezultaty pracy były zupełnie odwrotne od oczekiwanych? Podaj przykład. Czego dobrze nie oszacowałeś? Co mogłeś zrobic lepiej?
4
Jakie problemy są dla Ciebie skomplikowane? Podasz przykład?
5
Czy czasami trudno jest przewidzieć rozwój zdarzeń? Czy możesz podać przykład?
1
Jakie zachowania lubisz najbardziej, jakie są dla Ciebie trudne do zrozumienia, gdzie leżą Twoje granice wytrzymałości biorąc pod uwagę zachowanie innych? Jakie zachowania akceptujesz a jakie nie?
2
Czy możesz podać przykład rozpoczęcia rozmowy handlowej? Czy niekiedy inaczej układasz takie rozmowy? Czy możesz podać przykład?
3
Czy kiedykolwiek ktoś dał Ci znać, jakie wrażenie robisz podczas pierwszego spotkania z ludźmi? Co zrobiłeś z tą informacją?
4
Kiedy musiałeś ostatnio przekonać klienta do swoich wartości?
5
Możesz podać przykład trudnej rozmowy handlowej, którą musiałeś poprowadzic? W jakiej sytuacji się znajdowałeś i co dokładnie zrobiłeś?
1
Ile średnio czasu spędzasz nad rozwojem swoich pracowników? Umiesz podać przykład z życia?
2
Umiesz podać przykład pracownika, który jest według Ciebie trudny do coachowania?
3
Umiesz podać przykład pracownika, który jest według Ciebie trudny do coachowania?
4
Umiesz podać przykład, w którym próbowałeś dowiedzieć się o jakimś pracowniku prywatnych rzeczy?
5
Ile średnio czasu spędzasz nad rozwojem swoich pracowników? Umiesz podać przykład z życia?
1
Czy kiedykolwiek sprawy, a właściwie analiza problemu potoczyła się zupełnie inaczej z zamierzeniami? Podaj przykład. Co dokładnie gorzej przewidziałeś? Jak myślisz, możesz uniknąć takiej sytuacji w przyszłości?
2
Co sprawiło Tobie najwiekszą trudność podczas obierania punktu widzenia na temat jakiegoś problemu? Jak ostatecznie udało się Tobie rozwiązać tę trudność?
3
Jakie kroki podejmujesz, kiedy planujesz analizę problemu? Opisz aktualny proces na przykładzie problemu.
1
Jak sprawdzasz pracę swoją i innych pod kątem błędów? Kiedy robiłeś to po raz ostatni? Jak to zrobiłeś?
2
Czy możesz przedstawić sytuację, w której musiałeś pracować nad dużą ilością danych? Jak się do tego zabrałeś?
3
Czy musiałeś kiedyś być odpowiedzialny za zadanie wymagające od Ciebie dużej precyzji?
4
W jaki sposób omijasz błędy w pracy?
5
Kiedy ostatnio Twoja praca zawierała błędy?
1
Czy kiedykolwiek nie wykorzystałeś jakiejś szansy, bo zwlekałeś z podjęciem decyzji? Podaj przykład.
2
Opowiedz, które decyzje były dla Ciebie ciężkie do podjęcia w ostatnich czasach?
3
Jakie decyzje podejmujesz prędko, a jakie wymagają czasu? Podaj przykład.
4
Podjęcie których decyzji jest dla Ciebie czasochłonne? Możesz podać przykład?
5
Czy kiedykolwiek podjąłeś nietuzinkową decyzję? Możesz podać przykład?
1
Kto przejmuje Twoje obowiązki podczas Twojej nieobecności? Wyjaśnij na podstawie przykładu.
2
Jakich zadań wolisz nie powierzać swoim pracownikom? Opowiedz na podstawie przykładu z własnego życia.
3
Jakie problemy pojawiły się, kiedy delegowałeś pracę? Jaki był największy popełniony błąd?
4
Czy kiedykolwiek zdarzyło się tak, że nagle zabrakło Cię w pracy? Kto pracuje wtedy za Ciebie i jak udaje się Tobie wyjść z takiej sytuacji?
1
Czy kiedykolwiek nie byłeś pewien, czy postępujesz zgodnie z zasadami organizacji? Co zrobiłeś?
2
Czasem wszyscy znajdujemy się w sytuacjach, gdzie procesy pracy i reguły postępowania stoją nam na drodze. Czy możesz dać jakiś przykład? Co zrobiłeś?
3
Czy możesz opowiedzieć o sytuacji, w której powierzone Tobie zadanie nie było dla Ciebie wystarczająco jasne?
4
Czy miała miejsce sytuacja, w której nie doszło do zgody między Tobą a Twoim przełożonym, biorąc pod uwage ponoszenie odpowiedzialności? Co się stało potem, jakie były tego następstwa?
1
Czy kiedykolwiek skomentowano sposób, w jaki się wyrażasz? Podaj przykład.
2
Czy zauważyłeś, że pracownik nie wykonał Twojego polecenia należycie, bo go nie zrozumiał? Jak wyjaśnił swoje problemy ze zrozumieniem?
3
Czy kiedykolwiek prezentowałeś coś publicznie, lub przemawiałeś? Podaj aktualny przykład, jeśli to możliwe.
4
Jaką masz opinię jako orator? Podaj przykład.
5
Podaj przykład sytuacji, w której komunikacja werbalna była dla Ciebie bardzo ważna. Jaką rolę odgrywałeś wtedy? Co zrobiłeś?
1
Czy w poprzednich miesiącach zdarzyło się, że pewne czynności zostały Tobie utrudnone w Twoim środowisku pracy? Podaj przykład, jeśli możesz.
2
Czy kiedykolwiek zostałeś poddany naciskowi ze strony innych, by zmienić swoje plany?
3
Opisz aktualną sytuację, w której natknąłeś się na jakąś formę oporu. Co dokładnie się stało? Czy w efekcie osiagnąłeś cel, czy nie? Jeśli tak, to w jaki sposób?
4
Czy łatwo dostosowujesz się do zmian? Czym sie to objawia?
5
Czy ostatnio brałeś udział w konwersacji, gdzie nie osiągnąłeś swoich celów? Co zrobiłeś?
1
Kiedy jesteś najbardziej produktywny w przeciagu dnia? Kiedy najmniej?
2
Jak dużo nadgodzin zrobiłeś w poprzednim miesiącu?
3
Czy masz czas na swoje zajęcia, jak np. uczęszczanie do klubu sportowego, siłownię? Ile czasu poświęciłeś na to w ostatnich miesiącach?
4
Jak urządziłeś swój ostatni tydzień pod względem wolnego czasu?
5
Ile przeciętnie snu potrzebujesz? Umiesz przytoczyć sytuację, w której pomimo niedostatecznej ilości snu musiałeś być aktywny?
1
Jakie zmiany w Twojej dziedzinie wpłynęły na Twoją pracę w ostatnich latach?
2
Co w Twojej dziedzinie jest dla Ciebie najważniejsze? Dlaczego? Możesz podać przykład? Co robisz by informować się o nowinkach dotyczących Twojej dziedziny? Jakie zdolności nabyłeś ostatnio?
3
Co ostatnio zrobiłeś w celu polepszenia jakości swojej pracy?
1
Czy podczas podejmowania decyzji ktoś na Ciebie kiedyś wpłynął?
2
Umiesz podać przykład z życia, gdzie nie posłuchałeś czyjejś rady? Jaki był powód?
3
Czy kiedyś było Ci przykro, że nie posłuchałeś jakiejś osoby? Jakie negatywne efekty przyniosła taka postawa?
4
Czy kiedyś było Ci przykro, że nie posłuchałeś jakiejś osoby? Dlaczego?
5
Czy możesz podać dwa przykłady decyzji, dzięki ktorym odniosłeś sukces w ostatnim roku? Jakie alternatywy rozważałeś? Które z tych decyzji okazały się trafne? W jakim stopniu rozważałeś możliwe konsekwencje decyzji?
1
Czy kiedykolwiek podjąłeś decyzję, która nie okazałą się dobra dla zatrudnionych? Umiesz opisać, jakie były tego konsekwencje?
2
Czy kiedykolwiek podjąłeś nietuzinkową decyzję, której właściwie nie popierałeś ale leżała ona w interesie organizacji? Możesz podać przykład?
3
Czy ostatnio nastąpiła sytuacja, gdzie nie zgadzałeś się z nowymi wytycznymi w organizacji? Co zrobiłeś? Co z tego wynikło?
4
Z jakimi wartościami, normami i zasadami postepowania w Twojej organizacji nie mogłeś dojśc do ładu?
5
Opisz dość świeżą sytuację, kiedy to Twoje starania w pracy i to, co z nich wynikło nie spełniało wymogów. Jak się poczułeś? Co się działo?
1
Opowiedz o swojej ostatniej oryginalnej koncepcji? Co zrobiłeś, by odnieść sukces w jej wdrażaniu?
2
Jaki rezultat napawa cię szczególną dumą?
3
Jakie zmiany/unowocześnienia były Twoim pomysłem?
4
Czym jesteś najbardziej zaniepokojony w swojej pracy? Jakie kroki podjąłeś?
5
Czy przez ostatni miesiąc udało Ci się złożyć jakąś propozycję swojemu zwierzchnikowi?
1
Czy zostałeś kiedyś postawiony przez kogoś pod presją po to, by wymusić na Tobie zmianę planów? Co zrobiłeś?
2
Czy kiedykolwiek miałeś poczucie, że kogos skrzywdziłeś?
3
Czy możesz nazwać sytuację, w której z powodu Twojej uczciwości miałeś dylemat? Jaki mogłeś podjąć wybór? Jak ostatecznie postąpiłeś?
4
Możesz nazwać sytuację, w której musiałeś działać przeciwko swojej uczciwości? Co zrobiłeś i co ostatecznie z tego wynikło?
5
Czy ostatnio stało się tak, że nie mogłeś dotrzymać umowy? Co było tego powodem? Jak to się zakończyło?
1
W jaki sposób instruujesz współpracowników?
2
Opisz w jaki sposób motywujesz i stymulujesz swoich pracowników.
3
Nazwij sytuację, gdzie rozmawiałeś ze współpracownikiem na temat jego nieefektownej pracy, czy niewystarczających rezultatów.
4
Opowiedz o sytuacji, w której dzięki pozytywnemu podejściu zmotywowałeś pracownika odnoszącego gorsze wyniki.
5
Czy często przejmujesz rolę kierowniczą lub przejmujesz inicjatywę? Podaj związany z tym przykład.
1
Co robisz w wolnym czasie?
2
Czy chętnie nawiązujesz kontakty? Podaj przykład.
3
Kiedy ostatnio miałeś kontakt z kimś, kogo nie znałeś?
4
Czy byłeś ostatnio gościem na meetingu albo na jakiejs wystawie? Jak spędziłeś tam czas?
5
Czy byłeś w sytuacji, gdzie było Ci ciężko utrzymac dyskusję w ryzach?
1
Jak dają znać o swoich postępach swojej pracy Twoi pracownicy?
2
Skąd wiesz, co robią Twoi pracownicy? Jak osądzasz ich pracę i jakość jej wykonania? Podaj przykład zleceń, zadań, których wykonanie sprawdzasz.
3
Podaj przykład zadań swoich pracowników, których nie sprawdzasz.
4
Jakie deadliny spotkały Cię ostatnio? Jak się z nimi uporałeś?
1
Jakie nowe rozwiązania lub pomysły wprowadziłeś w tym roku? Co cie do tego skłoniło? Czy uważasz się za osobe efektywną? Dlaczego tak/nie?
2
Jaki był do tej pory najkretatywniejszy osiągnięty przez Ciebie rezultat? Jak wprowadziłeś go w czyn?
3
Czy uważasz się za kreatywnego myśliciela? Podaj przykłady, które to opisują.
4
Co sprawia, że odróżniasz się od konkurencji? Podaj przykład.
5
Czy kiedykolwiek zaproponowałeś klientowi jakieś oryginalne rozwiązanie? Podaj przykład.
1
W jaki sposób używasz LinkedIn i jakie kontakty tam nawiązałeś?
2
Czy jesteś zaangażowany socjalnie? Podaj przykład.
3
Czy ostatnio poznałeś nowych ludzi? Jak to zrobiłeś? Co łączy Cię z tą osobą teraz?
4
Czy w ostatnich miesiącach spotkałeś nowych ludzi? Co robisz, by poznać nowych ludzi?
5
W jaki sposób dbasz o swoje kontakty?
1
Opisz sytuację, w której negocjacja przebiegła inaczej, niż ustalono. Co się stało? Jaki był wynik?
2
Opisz sytuację, w której negocjacja przebiegła dokładnie tak, jak ustalono. Co się stało? Jaki był wynik?
3
Możesz nazwać sytuację, w której źle zrozumiałeś myśli i uczucia innej osoby?
4
Czy umiesz podać przykład negocjacji, w której zostałeś poddany presji? Jakie konsekwencje miało to na wynik negocjacji?
5
Opowiedz o ryzykownej akcji, którą podjąłeś i która przebiegła niepomyślnie.
1
Opisz róznicę poglądów młodej generacji ze swoim kolegą. Czy upierał się przy swoim zdaniu? Co z tego wyszło?
2
Czy kiedykolwiek złamałeś zasady po to, by osiagnąc cel? Co to było i co dokładnie zrobiłeś?
3
Czy miałeś sytuację, w której podjąłeś inicjatywę, a powinien był to zrobic przełożony?
4
Czy znalazłeś się ostatnio w sytuacji, w której postąpiłeś niezgodnie z zasadami?
1
Czy możesz podać przykład z życia, gdzie ludzie traktowali Cię inaczej po tym, jak nieco lepiej Cię poznali? Jaka była to różnica? Co zmieniło podejście innych do Ciebie?
2
Czy możesz podać przykład rozpoczęcia rozmowy w celu sprzedaży? Czy niekiedy inaczej układasz takie rozmowy? Czy możesz podać przykład?
3
Czy kiedykolwiek ktoś dał Ci znać, jakie wrażenie robisz podczas pierwszego spotkania z ludźmi? Podaj przykład.
4
Podaj przykład prezentacji, która nie została przeprowadzona pomyślnie. Czemu tak się stało i jak zareagowałą publika?
5
Co uważasz w prezentowaniu za trudne?
1
Na co ostanimi czasy się zdenerwowałeś?
2
Czy kiedykolwiek byłeś niecierpliwy lub sfrustrowany podczas rozmowy z klientem?
3
Jakie było największe rozczarowanie w Twojej pracy? Jak się z tym obszedłeś?
4
Miałeś do czynienia kiedykolwiek z osobą okazującą żywe emocje (niecierpliwość, złość, chamstwo, agresja)? Jak zareagowałeś?
5
Możesz opowiedzieć o sytuacji, w której została wywarta na Tobie presja?
1
Czy umiesz podać przykład sytuacji z życia, w której wziąłeś winę osoby trzeciej na siebie choć wiedziałeś, że ta sprawa nie ma z Tobą nic wspólnego? Dlaczego to zrobiłeś? Do czego doszło później podczas kontaktu z tą osobą? Co się wydarzyło?
2
Czy kiedykolwiek postąpiłeś niezgodnie z wytycznymi, lub też nie dotrzymałeś ważnej umowy? Co się wtedy wydarzyło? Jak poinformowałeś o tym innych? Jaki był powód by tak postąpić? Jakie były skutki takiego postepowania?
3
Czy umiesz podać przykład dużego problemu w swojej firmie lub dziale, który Cię nie dotyczył a jednak poniosłeś odpowiedzialność, by problem ten został rozwiazany? Co zrobiłeś? Jak postapiłeś z osobą, która popełniła błąd? Czy problem został rozwiązany?
1
Czy możesz nazwać jedno lub więcej ryzykownych zachowań, które później odniosły pozytywny skutek? A jakie odniosły negatywny skutek?
2
Opisz krótko przykład, w którym w pracy podjąłeś większe ryzyko, niż zazwyczaj.
3
Czy lubisz gry, w których chodzi o ryzyko? Podaj przykłady.
4
Jakie było największe podjęte przez Ciebie ryzyko? Jak się z tym obszedłeś?
1
Czy jesteś typem przedsiębiorcy? Umiesz podać przykłady ilustrujące to?
2
Czy kiedykolwiek byłeś sobie sam szefem? O jaką formę przedsięwzięcia chodziło? Jakie sukcesy odniosłeś?
3
Czy kiedykolwiek musiałeś myśleć nad możliwościami finansowania?
4
Co uczyniłeś w ostatniej pracy po to, by polepszyć swoje rezultaty?
5
Czy byłeś kiedyś w sytuacji, kiedy byłeś kierownikiem czegoś, lub odpowiedzialny za coś, co nie wyszło? Co wtedy zrobiłeś?
1
Opowiedz o trudnym kliencie, z którym miałeś niedawno do czynienia. Dlaczego było Ci trudno? Co potem zrobiłeś?
2
Prędzej czy później napotykamy na klientów, którzy mają nierealne wymagania i prośby niemożliwe do spełnienia. Kiedy ostatnio przytrafiło Ci się coś takiego? Co zazwyczaj robisz w takim przypadku?
3
Jakie cechy są dla Ciebie ważne w kontakcie z klientem? W jakim stopniu posiadasz takie cechy? Do jakiego stopnia możesz wyćwiczyć tę umiejętność?
4
Możesz przytoczyć sytuacje, w których bardziej, lub mnie efektywnie obszedłeś sie z klientem? Co inaczej zrobiłeś w tych sytuacjach?
5
Kiedy ostatnio Twój szef skrytykował Twój sposób traktowania klienta? Jak do tego doszło, że zostałeś skrytykowany? Jak odpowiedziałeś na krytykę?
1
Jak ustalasz priorytety i cele w pracy? Podasz przykład?
2
Jak upewniasz się, że dajesz radę z terminami? Czy kiedykolwiek nie udało Ci się oddać prcy w terminie? Podasz przykład? Co zrobiłbyś inaczej?
3
Co robisz, kiedy obawiasz się, że możesz potrzebować więcej czasu na jakieś zadanie?
4
Jak dają znać o postępach w swojej pracy Twoi pracownicy?
1
Jaki był do tej pory najtrudniejszy artykuł, który napisałeś? Co stanowiło trudność?
2
Jakie aspekty języka polskiego uznajesz za najtrudniejsze? Podasz przykład?
3
Jakie konkretne doświadczenia związane z pisaniem posiadasz? Jakiego rodzaju teksty pisałeś do tej pory, do jakiej grupy ludzi skierowane?
4
Czy możesz sformułować to zdanie bardziej zrozumiale? “Paul McCartney jest urodzonym w 1942 roku artystą i niniejszym wygrał wiele nagród.”
1
W jaki sposób przygotowywałeś się do tego interview?
2
Opisz swój dzień/tydzień pracy. Jak bardzo są te aktywności zaplanowane?
3
Jakie cele obrałeś sobie ostatniego roku? Czy je zdobyłeś? Jeśli tak, dlaczego? Jeśli nie, to dlaczego?
4
Czy w ostatnim roku oceniłeś kryteria swojej posady/działu? Podaj przykład.
5
Czy kiedyś brałeś udział, lub prowadziłeś restrukturyzację? Co robiłeś dokładnie?
1
Kiedy jesteś zadowolony ze swojej pracy? Jakie masz wymagania co do niej?
2
Jakie prace wolisz raczej odkładać? Co w takiej pracy uważasz za najcięższe?Jak w praktyce sobie z tym radzisz?
3
Co robisz, kiedy widzisz zbyt mało motywacji u swoich pracowników?
4
Co wziąłeś kiedyś na siebie mimo tego, że nie należało to do Twoich zadań? Dlaczego?
5
Opisz dość świeżą sytuację, kiedy to Twoje starania w pracy i to, co z nich wynikło nie spełniało wymogów. Jak się poczułeś? Co się działo?
1
Opisz swoją ostatnią prezentację. Co poszło Ci dobrze a co chciałbyś poprawic?
2
Opowiedz o prezentacji, podczas której były zadawane Tobie krytyczne pytania. Jak sobie poradziłeś? Jakie miało to konsekwencje?
3
Czy kiedykolwiek Twoja prezentacja nie cieszyła się powodzeniem? Jak to zauważyłeś?
4
Co uważasz w prezentowaniu za trudne?
5
Która z Twoich prezentacji jest według Ciebie najlepsza i dlaczego?
1
Co Twoim zdaniem cechuje dobrego sprzwedawcę? Czy uważasz, że nim jesteś? Jakie jego cechy posiadasz?
2
Opowiedz o przykładzie, gdzie jeden z Twoich pomysłów nie został ciepło przyjęty przez Twojego przełożonego. Dlaczego tak się stało? Co zrobiłbyś następnym razem inaczej?
3
Opowiedz o przykładzie, gdzie jeden z Twoich pomysłów został przyjęty przez Twojego przełożonego. Dlaczego tak sie stało? Co zrobiłbyś następnym razem jednak inaczej?
4
Możesz podać przykład trudnej rozmowy handlowej, którą musiałeś poprowadzic? W jakiej sytuacji się znajdowałeś i co dokładnie zrobiłeś?
5
Kiedy ostatnio musiałeś kogoś do czegoś przekonać? Co dokładnie zrobiłeś?
1
Czy możesz opowiedzieć, jak obchodzisz się ze swoim najlepszym pracownikiem? Podaj parę przykładów.
2
Czy możesz opowiedzieć, jak obchodzisz się ze swoim najsłabszym i najgorszym pracownikiem? Podaj parę przykładów.
3
Opisz w jaki sposób motywujesz i stymulujesz swoich pracowników do działania.
4
Nazwij sytuację, gdzie rozmawiałeś ze współpracownikiem na temat jego nieefektywnej pracy, czy niewystarczających rezultatów.
5
Czy kiedykolwiek stawiłeś czoło niezmotywowanemu pracownikowi lub teamowi? Co zrobiłeś?
1
Co robisz, jak Ci coś nie pasuje? Jak reagują na to inni? Podaj przykład i opowiedz, jak reagujesz.
2
Jak reagujesz na osoby szorstkie, które obrażają Ciebie i Twoich bliskich?
3
Jak zachowywałeś się w stosunku do osób, które nie wyznawały Twoich wartości lub mają kompletnie odmienne zdanie, niż Twoje. Podaj przykład. Co dokładnie zrobiłeś?
4
Jak reagujesz, gdy ktoś reaguje przeciwnie do ustalonych przez Ciebie norm?
5
Jak zachowujesz się w stosunku do osób, które nie wyznają Twoich wartości lub mają kompletnie odmienne zdanie, niż Twoje. Podaj przykład.
1
Czy ostatnio zatrudniłeś nowego pracownika? Jak go przeszkoliłeś? Co szło dobrze, a co źle?
2
Jak postępujesz z wyróżniającym się pracownikiem?
3
Ile czasu poświęcasz na rozwój swoich pracowników? Jak to robisz?
4
Czy kiedykolwiek sporządzałeś plan rozwoju pracownika? Jakie były wyniki? Czy zrobiłbyś to w ten sam sposób znowu?
5
Czy miałeś kiedyś pracownika, który z powodu braku kwalifikacji nie wykonał zadania? Jak to odkryłeś? Co zrobiłeś?
1
Co chcesz osiagnąć w przeciągu trzech lat? Jak to sobie wyobrażasz?
2
Czy jesteś zmotywowany do osiągnięcia celów? Jak się to przejawia?
3
Czego sie podjąłeś, by się bardziej rozwinąć?
4
Czy jesteś krytyczny jeśli chodzi o Twoje osiągnięcia? Jak się to przejawia?
1
Jakie nowe rozwiązanie wprowadziłeś w ostatnim roku? Co cię do tego skłoniło?
2
Co sprawia, że odróżniasz się od konkurencji? Podaj przykład.
3
Czy w ostatnich latach odkryłeś jakąś usługe lub produkt? Na jaką skalę odniosły one sukces?
4
Jaki był do tej pory najkretatywniejszy osiągnięty przez Ciebie rezultat? Jak wprowadziłeś go w czyn?
5
Czy uważasz się za kreatywnego myśliciela? Podaj przykłady, które to opisują.
1
Klienci mają wysłowione jak i niewysłowione potrzeby i czasem ciężko przewidzieć, czego chcą. Proszę opisz, kiedy przeprowadziłeś ostatnio rozmowę z klientem w której próbowałeś poznać jego potrzeby. Jak się ona potoczyła?
2
Przedstaw jakąś aktualną sytuację, w której udało Ci się odeprzeć czyjś atak na Twoje racje i osiągnąć, co zamierzałeś. Jakie argumenty przeciw zostały w Twoją stronę wystosowane i jak sobie poradziłeś?
3
Kiedy ostatnio musiałeś kogoś do czegoś przekonac? Co dokładnie zrobiłeś?
4
Czy umiesz podać przykład negocjacji, w której oceniłeś kogoś źle pod kątem motywów, życzeń, lub uczuć? Co charakteryzuje według Ciebie dobrego sprzedawcę? Czemu tak uważasz? Jakie cechy sprzedawcy posiadasz Ty sam?
1
Jak kontrolujesz swoją pracę, i/lub innych pod kątem pomyłek? Kiedy ostatnio było to konieczne? Jak postąpiłeś?
2
Czy możesz przedstawic sytuację z pracy, w której musiałeś pracować nad dużą ilością danych?
3
Czy kiedykolwiek wykonywałeś zadanie wymagające sporej ilości precyzji? Podaj przykład.
4
Co robisz by omijać pomyłki w pracy?
5
Czy jesteś osobą krytyczną?
1
Czy umiesz nazwać sytuację, w której uważnie kogoś wysłuchałeś? Na jakim przykładzie widać to najlepiej?
2
Czy umiesz nazwać sytuację, w której słuchałeś uważnie, i udało Ci się ustalić pewne szczegóły, które umknęły innym?
3
Czy wydarzyła się kiedyś taka sytuacja, w której jako jedyny ze wszystkich osób zarejestrowałeś najwięcej informacji, bo słuchałeś uważnie?
4
Możesz opowiedzieć o rozmowie, podczas której nie uzyskałeś ważnych informacji?
1
Jakie magazyny i gazety ostatnio przeczytałeś? Jaki wpływ na Ciebie i otoczenie mają wydarzenia?
2
Jak informujesz się na temat nowinek ze świata Twojej dziedziny?
3
Jakie przemiany społeczne wpłynęły na Twoją pracę?
4
Jakie przemiany społeczne mogłyby wpłynąć na Twoją pracę w przyszłości?
5
W jakim stosunku do siebie są zasady ekonomiczne, środowiskowe, polityczne i fachowe i Twoje codzienne zajęcia? Podaj przykład.
1
Czy kiedykolwiek Twoja grupa lub team rozpadł się, bo się nie dogadywaliście? Jaką rolę odgrywałeś wtedy?
2
Co uważasz na temat Twojego sposobu porozumiewania się podczas wykonywania obowiązków ze swoimi współpracownikami? Jaki wkład wnosisz do zespołu? Jakie trudności napotkałeś?
3
Podaj przykład ze swojego życia, jeżeli taki posiadasz, gdzie pracując zespołowo nie byłeś przekonany do czegoś i tym sposobem nie mogłeś dojść z innymi do porozumienia.
4
Co ostatnio zrobiłeś w celu polepszenia kooperacji w Twoim teamie?
1
W jakich aspektach rozwinąłeś się w ostatnim roku? Na jakim przykładzie widać to najlepiej?
2
Czy możesz przytoczyć przykład z życia, gdzie musiałeś się uczyć na swoich błędach?
3
Czy kiedykolwiek wziąłeś udział w jakimś kursie? Czy umiesz podać przykład, jak spożytkowałeś wiedzę tam nabytą?
4
Czy potrafisz opowiedzieć o nabytych umiejętnościach, które na pierwszy rzut oka nie były Ci potrzebne w miejscu pracy ale jednak okazały się później użyteczne?
5
W jakich dziedzinach chcesz się dalej rozwijać? Jak chcesz tego dokonać?
1
Możesz opowiedzieć o problemach, z którymi się zmierzyłeś w drodze do punktu, w którym się obecnie znajdujesz?
2
Jakie było największe rozczarowanie w Twojej pracy? Jak się z tym obszedłeś?
3
Czy kiedyś miałeś pomysł, który inni potraktowali sceptycznie? Co zrobiłeś, by i tak go wdrożyć?
4
Czy możesz opowiedzieć o największym rozczarowaniu w swojej pracy, które Cię naprawdę dotknęło? Jaki problem wystąpił? Jak go rozwiązałeś?
5
Możesz opowiedzieć o przykładzie, gdzie nie wykazałeś się wystarczająco zawziętością, upartością?
1
Co myślisz na temat odkryć dokonanych w Twojej dziedzinie? Czy istnieją konkretne możliwości na przyszłość?
2
Co rozumiesz pod pojęciem 'przezorność'? Jakie kryteria są dla Ciebie ważne?
3
W jaki sposób unikasz rutyny w planowaniu przyszłości?
4
Jakie plany rozwoju są zagrożeniem dla Twojej organizacji w najbliższej przyszłości?
5
Jakie zewnętrzne zdarzenia będą miały wpływ na Twoją organizację/dział w nadchodzącym czasie? Jak się przygotowujesz na zmiany?
1
Czy opowiesz o sytuacji, w której miałeś do czynienia z pracownikiem, który miał duży problem? Co zrobiłeś? Kto przejął inicjatywę w konwersacji? Co zrobiłbyś następnym razem inaczej?
2
Kiedy ostatnio miałeś do czynienia z emocjonalnym zachowaniem współpracownika? Co zrobiłeś? Co zrobiłbyś nastęnym razem inaczej?
3
Czy umiesz podać przykład, gdzie kto inny podszedł do problemu zupełnie inaczej niż Ty? Jak na to zareagowałeś?
4
Kiedy prawisz komplementy współpracownikom lub kolegom?
5
Czy kiedyś zostałeś o coś poproszony przez współpracownika i nie wykonałeś tej prośby? Dlaczego nie?
1
Nazwij sytuację, w której Twoje dyplomatyczne zachowanie zadziałało na Twoją korzyść.
2
Nazwij sytuację, w której Twoje dyplomatyczne zachowanie nie zadziałało na Twoją korzyść.
3
Nazwij sytuację, w której Twoje niedyplomatyczne zachowanie zadziałało na Twoją korzyść.
4
Opowiedz o sytuacji, w której Twoje niedyplomatyczne zachowanie przysporzyło Ci problemów.
1
W jaki sposób informowałeś się w ostatnich miesiącach na temat rozwoju swojej organizacji lub działu?
2
Jakie sprzeczne interesy dostrzegasz w swojej organizacji?
3
Z jakimi problemami zmagał się ostatnio Twój dział? Jak postąpiłeś? Co zrobiłbyś inaczej nastepnym razem?
4
Jakie jest najwieksze kryterium w Twojej organizacji? Jakimi wartościami się kieruje i jakie są zasady panujące w niej? Jak w praktyce się z tym obchodzisz?
5
Z jakimi działami najczęściej wchodzisz w interakcję? Kiedy?
Copyright © TMA Method 1999-2022
TMA Logo Google Play Logo