Wywiad referencyjny Pytania do interview

1
Opowiedz o swoim służbowym kontakcie z…
2
Jak długo pracowałeś z…?
3
Jakie było stanowisko pracy… i zadania … w pracy?
4
W skali od 1 do 10, jak oceniasz jakość pracy … i dlaczego?
5
Jak wypada … w porównaniu z innymi, którzy piastują tę samą pozycję?
6
Czy opowiesz o przykładzie, w którym … wyróżniał/a się z grupy?
7
Czy możesz wskazać coś, co … mógłby/mogłaby poprawić po to, by osiągnąć większy sukces?
8
Podaj przykłady umiejętności zarządzania …
9
Podaj przykłady na których widać, że … posiada dobrze rozwinięte kompetencje
10
Podaj przykłady które mówią o tym, że …. posiada zdolności społeczne
11
Czy wiesz, dlaczego ….opuścił/a swoją ostatnią pracę, lub dlaczego chce to zrobić?
Copyright © TMA Method 1999-2022
TMA Logo Google Play Logo